Skip to main content

Kan selen virkelig bremse aldringsprocesser og forlænge levetiden?

Kan selen virkelig bremse aldringsprocesser og forlænge levetiden?Selen indgår i en række metaboliske processer og som antioxidant, der beskytter cellerne. Ifølge nyere studier har selen også anti-age-egenskaber, som beskytter mod hjertekarsygdomme, kræft, demens og andre aldersrelaterede sygdomme. Selen bidrager desuden til at modvirke nedsat modstandskraft og kronisk inflammation, som også hænger sammen med aldringsprocesser. Det fremgår af en oversigtsartikel i Medical News Today. Et svensk studie på ældre, raske mennesker har desuden vist, at tilskud med selen og Q10 har en positiv effekt på hjertefunktionen, livskvaliteten og levetiden.

Selen er et spormineral, hvilket betyder, at vi behøver det i relativt små mængder. Ikke desto mindre er selen livsvigtigt, da det indgår i omkring 25 selenoproteiner med betydning for DNA-syntese, energiomsætning, stofskiftehormoner, fertilitet, immunforsvar og regulering af inflammationer.
Selen indgår desuden i vigtige antioxidanter som GPX (glutathion perioxidase) og TDR (thioredoxin reductase), der beskytter celler og væv mod frie radikaler.
Frie radikaler er nogle reaktive atomer, som kroppen selv producerer i forbindelse med energiomsætning, cellesignalering, immunforsvarets angreb på mikrober og andre fysiologiske processer. Men de frie radikaler bør kun operere inden for begrænsede områder og i et kontrolleret omfang, da de ellers via kædereaktioner kan forårsage skader på kolesterol, cellemembraner og DNA. Med tiden kan dette føre til celleskader, inflammation, utidige rynker i huden og en række aldersrelaterede sygdomme.
Kroppens eneste værn mod frie radikaler er forskellige antioxidanter, hvor de selenholdige spiller ganske særlige roller, som ingen andre antioxidanter kan erstatte.

 • Vi danner alle frie radikaler under en række metaboliske processer.
 • Påvirkningen af frie radikaler øges af aldringsprocesser, forgiftninger, inflammationsprocesser, tobaksrøg og solens uv-stråling.
 • Ved oxidativ stress er der for mange frie radikaler i forhold til beskyttende antioxidanter.
 • De selenholdige antioxidanter spiller livsvigtige roller, som ingen andre antioxidanter kan erstatte.

Selens anti-age fordele

De biologiske aldringsprocesser er komplekse, da de involverer skader på molekyler, metaboliske ubalancer, åreforkalkning, ændringer i immunforsvaret, øget følsomhed over for stressfaktorer i miljøet og en række aldersrelaterede sygdomme.
Ifølge en oversigtsartikel fra 2018 kan selen modvirke aldringsprocesser og forebygge en række aldersrelaterede sygdomme som hjertekarsygdomme, kræft og neurologiske sygdomme. Det skyldes blandt andet, at selen reducerer kronisk inflammation, som er forbundet med aldringsprocesser. Kronisk inflammation er også forbundet med øget sårbarhed over for infektioner som COVID-19 og influenza.
Ifølge flere studier er selenoproteinerne ansvarlige for mange helsefordele.
En oversigtsartikel fra 2021 har for eksempel fundet, at selenoproteinerne spiller en nøglerolle, hvad angår fjernelse af misfoldede proteiner, som akkumulerer under aldringsprocesser. Specialister har således fundet, at misfoldede proteiner er almindelige karakteristika ved aldersrelaterede sygdomme, som inkluderer diabetes type-2 og Alzheimers sygdom.
Forskerne har også fundet, at selenholdige antioxidanter som GPX og TDR beskytter huden mod solens uv-stråling. I denne forbindelse er TDR netop lokaliseret i keratinocytter, der er de dominerende celler i overhuden (epidermis).
Et studie fra 2020 har fundet, at et øget indtag af selen hænger sammen med længere telomerer. Telomerer er nogle beskyttende substanser, der sidder for enden af kromosomerne, og de har betydning for, hvor mange gange en celle kan dele sig, og hvornår den går til grunde. Nogle eksperter anser således telomerernes længde som et udtryk for aldringsprocesserne.
Flere forskere antager i det hele taget, at højere niveauer af selen i blodet hænger sammen med længere levetid. Man har således fundet, at ældre mennesker med høje selenniveauer i blodet har en signifikant lavere dødelighed af alle slags sygdomme i forhold til ældre mennesker med lave selenniveauer i blodet.
Man har også fundet, at mennesker over hundrede år har højere niveauer af selen og jern i blodet og mindre kobber i blodet i forhold til andre mennesker.
En række studier har afsløret, at selen beskytter mod en række aldersrelaterede sygdomme, som fremgår af følgende:

Selenoproteinernes antiage-mekanismer

 • Indgår i en række stofskifteprocesser
 • Betydning for energiomsætning og optimal udnyttelse af Q10
 • Betydning for DNA-syntese og fjernelse af misfoldede proteiner
 • Betydning for telomerers længde
 • Betydning for immunforsvar og inflammationsprocesser
 • Indgår i forskellige antioxidanter
 • Beskytter celler og væv mod oxidativ stress
 • Beskytter huden mod solens uv-stråling
 • Reparerer oxidative skade

Hjertekarsygdomme

Hjertekarsygdomme er stadig den største dødsårsag. En meta-analyse har fundet, at lave selenniveauer i blodet hænger sammen med en højere forekomst af hjertekarsygdomme. Ganske vist har visse studier ikke kunnet påvise, at selentilskud reducerer hjerte-kar-dødeligheden, men det nytter heller ikke at give tilskud, hvis selenindtaget og blodets selenniveau i forvejen er højt nok, og det er det ofte i lande som USA, hvor der er rigeligt med selen i jorden. Selentilskuds kvalitet og optagelighed har også betydning for udfaldet af undersøgelser.
I det svenske KiSel10-studie blev selen givet i kombination med Q10 til en gruppe ældre forsøgsdeltagere. Da jorden i Europa er selenfattig, og fordi kroppens Q10-produktion daler med alderen, kommer vi let i underskud af begge stoffer. Deltagerne fik derfor 200 mikrogram selengær og 200 milligram Q10 af lægemiddelkvalitet. Hele KiSel10-studiet varede i cirka 5 år og viste, at gruppen, der fik selen og Q10, havde 54 procent lavere risiko for dødsfald og markant færre hospitalsindlæggelser.
En 12-års opfølgning af studiet viser desuden, at behandlingen med selen og Q10 også har en langtidseffekt på hjertefunktionen og levetiden.
Man kan sandsynligvis forvente en endnu større effekt, hvis man fortsætter med at tage tilskuddene.

KiSel10 studiet er ret enestående, fordi man har forsket på raske mennesker og set nærmere på, hvad der holder dem raske.

Kræft

Det er almindelig kendt, at rygning, overvægt, forarbejdet kød, alkohol og uv-stråling øger risikoen for kræft. Men mange, der følger de officielle sundhedsråd, får også kræft. En medvirkende og overset årsag kan være mangel på selen, som det er svært at få nok af gennem kosten. Flere større undersøgelser viser desuden, at forskellen i blods eller negles selenindhold mellem kræftpatienter og raske eksisterer længe før, sygdommen viser sig.
Selen har flere kræftforebyggende mekanismer, som inkluderer kontrol og aktivering af utallige gener. Selenholdige antioxidanter beskytter celler mod DNA-skader og mutationer. Selen har også betydning for immunforsvaret, der skal destruere abnorme celler, samt regulering af inflammationer, der ofte optræder i forbindelse med udvikling af kræft.
En lang række studier har vist, at selen har en forebyggende effekt på udbredte kræftformer som kræft i bryst, prostata, tarm og blære. Det gælder især, hvis kosten er rig på selen eller tilskud er i form af selengær med mange forskellige selenforbindelser, der har lighed med selenvariationen i selenrig kost.
Det såkaldte SELECT studie viste dog ingen effekt af naturlige årsager. For det første havde forsøgspersonerne i forvejen høje selenniveauer i blodet. Derudover blev der ikke anvendt selengær med mange selenformer men udelukkende en selenkilde (selenomethionin) samt syntetisk E-vitamin.

Årtiers udenlandsk og dansk forskning har efterhånden vist en klar sammenhæng mellem selenmangel og udbredte kræftformer.

Stofskiftesygdomme

Forekomsten af stofskiftesygdomme er stigende, og de er forbundet med mange forskellige symptomer, som ofte fejldiagnosticeres.
Skjoldbruskkirtlen har den højeste selenkoncentration af alle væv, hvilket indikerer, at sporstoffet har afgørende betydning for stofskiftet. Skjoldbruskkirtlen producerer to stofskiftehormoner, som hedder T4 (med fire jodatomer) og T3 (med tre jodatomer).
T4 er passivt, og når stofskiftet skal aktiveres, sørger en gruppe selenholdige proteiner (deiodinaser) for at fjerne et jodatom fra T4, så det omdannes til det aktive T3 – alt efter kroppens behov. De selenholdige antioxidanter, GPX´er, beskytter samtidig den travle skjoldbruskkirtel mod oxidativ stress.
Stofskiftesygdomme som Hashimotos sygdom, der giver lavt stofskifte, er meget udbredte. Graves sygdom, der er mindre udbredt, giver forhøjet stofskifte. Begge sygdomme er autoimmune. Flere studier har vist, at dagligt tilskud med 200 mikrogram selen til patienter med autoimmune sygdomme i skjoldbruskkirtlen kan have en positiv effekt i løbet af 3-6 måneder. I to større danske studier, CATALYST og GRASS, har man givet 200 mikrogram selen dagligt til stofskiftepatienter, som ikke har gavn af den medicinske behandling. Vi mangler stadig resultaterne af disse undersøgelser.

Kognitivt forfald

I takt med at der kommer flere ældre, er der også flere, som lider af kognitivt forfald. Alzheimers syge er den største årsag til demens.
Selenoproteinerne har betydning for flere funktioner i centralnervesystemet. De selenholdige GPX-antioxidanter modvirker desuden oxidativ stress. Dette har stor betydning, da hjernen er særligt sårbar over for oxidativ stress, hvilket skyldes stor blodtilførsel samt et højt indhold af jern og umættede fedtsyrer.
Selenmangel kan føre til mangel på visse neurotransmittere, hvilket øger risikoen for neurologiske sygdomme. Hos patienter med Alzheimers syge har man fundet selenkoncentrationer, som lå omkring 60 procent lavere i forhold til en rask kontrolgruppe. Et forskerhold fra München har desuden afklaret de nærmere mekanismer, som de selenholdige GPX4-antioxidanter benytter til at beskytte neuroner i hjernen mod en type celledød kendt som ferroptosis.

Da blodets selenniveauer generelt falder med alderen, antages det, at mangler kan hænge sammen med forringede funktioner i hjernen.

Blodets selenniveauer og dødelighed

Den engelske professor Margaret Rayman har i årtier påpeget den alarmerede selenmangel i Europa. I forbindelse med selens anti-age egenskaber har hun foretaget et relevant studie, som er publiceret i The Lancet i 2012. Studiet viser følgende sammenhæng mellem blodets selenniveauer og dødelighed.

Blodserum selen:

 • Under 105 mikrogram pr liter = øget dødelighed
 • 105-170 mikrogram pr liter = dødelighed under gennemsnit
 • 130-150 mikrogram pr liter = laveste dødelighed

I Europa ligger det gennemsnitlige serum selenniveau mellem 80-100 mikrogram pr liter, som øger risikoen for tidlig død.

Kilder til selen og tilskud

Der findes selen i fisk, skaldyr, indmad, æg, mejeriprodukter og paranødder. I Europa indeholder vegetabilske kilder kun begrænsede selenmængder på grund af udpint jord, og dette er den største årsag til selenmangel. Det tyder samtidig på, at ældre kan have et øget behov, fordi deres enzymprocesser kan være træge, og de har øget risiko for oxidativ stress.
I Danmark ligger de officielle anbefalinger, RI, på 55 mikrogram, men omkring 20 procent af befolkningen får mindre selen end det. Studier peger på, at vi har brug for omkring 100 mikrogram for at mætte selenoprotein P, der bruges som markør for kroppens selenstatus.
I mange studier, hvor man har kigget på hjertekarsygdomme, kræftpatienter og stofskiftepatienter, har man givet tilskud med 200 mikrogram pr. dag.
Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, EFSA, angiver den øvre grænse som 300 mikrogram dagligt.

Selenholdig forbindelse og funktion:

 • Deiodinase type 1-3: Stofskiftehormoner.
 • GPX 1-6 (Glutathion peroxidase): Kraftige antioxidanter
 • Selenoptotein S: Regulering af cytokiner og inflammationsrespons i celler
 • Selenoprotein P: Antioxidant og transport af selen i kroppen
 • Selenoprotein R og N1: Antioxidanter med flere andre funktioner
 • Selenoprotein M: Store mængder i hjernen. Funktion ikke helt afklaret
 • Selenoprotein T: Indgår i celleopbygning og proteiner
 • TXNRD 1-3: Antioxidanter, mitokondrier energiomsætning, stofskifte
 • MSRB1: Reparerer oxidative skader
 • Methylselenol: Modvirker uhæmmet produktion og transport af problematiske NKG2D ligander.
 • TDR (thioredoxin reductase): Antioxidant, der beskytter hud mod solens uv-stråling

Selv ved mindre selenmangler kan samtlige selenafhængige proteiner ikke fungere optimalt.

Referencer

Lindsey DeSoto. Does selenium really slow aging? Medical News Today. March 31, 2022

Lobachevsky University. Scientists have identified the role of chronic inflammation as the cause of accelerating aging. Medical Xpress. 2020

David Furman et al. Chronic inflammation in the etiology of disease across the life span. Nature Medicine. 2019

Sabrina Sales Martinez et al. Role of Selenium in Viral Infection with a Major Focus of SARS-CoV-2. International Journal of Molecular Sciences. 28 December 2021

Zhonglin Cai. Selenium, aging and aging-related diseases. Aging clin Exp Res. 2019. Epub 2018

Yanlin Shu et al. Association of dietary selenium intake with telomere length in middle-aged and older adults. Clinical Nutrition. 2020

Alehagen U, et al. Cardiovascular mortality and N-Terminal-proBNP reduced after combined selenium and coenzyme Q10 supplementation. Int J Cardiol. 2012

Urban Alehagen et al. Still reduced cardiovascular mortality 12 years after supplementation with selenium and coenzyme Q10 for four years. A validation of previos 10-years follow-up results of a prospective randomized double-blind placebo-controlled trial in elderly. PLOS ONE 2018

Clark LC et al: Effects of Selenium Supplementation for Cancer Prevention in Patients with Carcinoma of the Skin. JAMA: 1997.

Hagemann-Jensen Michael et al. The Selenium Metabolite Methylselenol Regulates the Expression of Ligands That Trigger Immune Activation through the Lymfocyte Receptor NKG2D. The Journal of Biological Chemistry. 2014.

Kuorosh Sayehmiri et al. The association between Selenium and Prostate Cancer: A Systematic Review and Meta-Analysis

Malene Outzen et al. Selenium status and risk of prostate cancer in a Danish population. British Journal of Nutrition 2016

Bonelli et al. Antioxidant supplement and long-term reduction of recurrent adenomas of the large bowel. A Double-blind randomized trial. J. Gastroenterol 2013

K. Demircan et al. Serum selenium, selenoprotein P and glutathione peroxidase 3 as predictors of mortality and recurrence following breast cancer diagnosis: A multicentre cohort study. Redox Biology. 2021

Mark Szwiec et al. Serum Selenium Level Predicts 10-Year Survival after Breast Cancer. Nutrients, 8 March, 2021

Klein EA et al. Vitamin E and the risk of prostate cancer: The Selenium and Vitamin E Cancer Prevention Trial (SELECT). JAMA 2011.

Hashimotos thyroiditis – den oversete folkesygdom. OUH, Odense Univesitetshospital 2018

Marcus Conrad. Selenium protects a specific type of interneurons in brain. EurekAlert. 2017

Margaret P. Rayman. Selenium and human health. The Lancet 2012

Outzen M, et al. The effect on selenium concentrations of a randomized intervention with fish and mussels in a population with relatively low habitual dietary selenium intake. Nutrients. 2015;7(1):608-24.

Pernille Lund. Sund og smuk hele livet. Ny Videnskab 2016


 • Oprettet den .