Skip to main content

Q10´s rolle i sundhed og sygdom

Q10´rolle i sundhed og sygdomQ10 er et enestående stof, der indgår i cellernes energiomsætning og som en vigtig antioxidant. Vi danner selv det meste, men mængden daler med alderen, og det gør os mere sårbare. Kolesterolsænkende medicin og visse sygdomme er desuden forbundet med en lavere egenproduktion. I en ny oversigtsartikel har en gruppe forskere nu gransket flere hundrede Q10-studier, som er publiceret mellem 2010-2020. Forskerne konkluderer, at Q10 har særlig stor betydning for hjertet, kredsløbet, fertiliteten, muskler, øjne/syn og aldringsprocesser. Vi kommer også ind på migræne, kronisk træthedssyndrom og neurodegenerative sygdomme som Parkinsons og Alzheimers. Da vi har svært ved at optage Q10, kan det altid svare sig at vælge tilskud i lægemiddelkvalitet.

Siden Q10 blev opdaget af den amerikanske forsker Frederik Crane i 1957, har forskningen været i rivende udvikling. Q10 er et fedtopløseligt molekyle, og det optræder i to former, som hele tiden vekselvirker efter behov. Den ene Q10-form, ubiquinon, har primært betydning for cellernes energiomsætning, som foregår inde i mitokondrierne. Den anden Q10-form, ubiquinol, fungerer som antioxidant, der beskytter mitokondrier, celler og kolesterol mod frie radikaler.
Inden for de sidste årtier har man fundet, at Q10 også har indflydelse på andre mitokondriefunktioner, omsætning af fedtsyrer, aktivering af gener og forebyggelse af celledød (apoptose). Q10 spiller således en central rolle i alle cellers metabolisme og i deres antioxidantforsvar.
Vi danner selv det meste Q10, men egenproduktionen daler gradvist fra 20-årsalderen, og det gør os mere og mere sårbare på flere fronter. Kolesterolsænkende medicin som statiner og visse sygdomme er desuden forbundet med en lavere egenproduktion. Mangel på Q10 kan også være medfødt grundet genetiske defekter.
Da Q10 har så stor betydning for mitokondriernes funktion og forebyggelse af oxidativ stress, kan mangel på Q10 være forbundet med udviklingen af en lang række sygdomme. Det gælder især sygdomme i organer med en stor energiomsætning - herunder hjertet, hjernen, muskler og nyrer.
I den nye oversigtsartikel har forskerne via forskellige databaser set nærmere på 450 publicerede artikler, som i perioden 2010-2020 omhandler Q10´s betydning for sundhed og sygdom. I henhold til den nye oversigtsartikel og i henhold tidligere publicerede artikler har Q10 forskningen især omhandlet følgende områder, som kan læses fortløbende eller hver for sig.

› Hjertet og kredsløbet

› Fertiliteten› Fertiliteten

› Muskler og fysiske præstationer› Muskler og fysiske præstationer

› Migræne› Migræne

› Parkinsons sygdom, Alzheimers sygdom og andre neurodegenerative sygdomme

› Fibromyalgi og kronisk træthedssyndrom

› Diabetes

› Øjne og syn

› Kvaliteten af Q10 tilskud er afgørende

Hjertet og kredsløbet

Hjertekarsygdomme er stadig den største dødsårsag, så derfor gælder det om at pleje kredsløbet hele livet. Når aldringsprocesser øger risikoen for hjertekarsygdomme, skyldes det blandt andet, at cellernes iltudnyttelse bliver dårligere, så der efterlades flere frie radikaler. Kroppens antioxidantforsvar forringes også med alderen. På den måde opstår der let oxidativ stress, hvor der er en ubalance mellem frie radikaler og antioxidanter. Ved oxidativ stress angriber frie radikaler det livsvigtige LDL-kolesterol, så det oxiderer, bliver ubrugeligt og indlejres i karvæggen. Det er således det oxiderede kolesterol, der baner vej for åreforkalkning.
Aldringsprocesser er tilmed præget af lav grad af kronisk inflammation, øget arteriestivhed, dysfunktioner i blodkarrenes endothelceller og andre processer, der kan føre til åreforkalkning og forhøjet blodtryk. Livsstilsfaktorer som rygning, alkoholmisbrug, overvægt, usund kost og stress kan også bidrage til oxidativ stress og udvikling af hjertekarsygdomme.
I den nye oversigtsartikel henviser forskerne til, hvordan mangel på Q10 øger risikoen for oxidativ stress, hvilket kan føre til inflammation, celleskader og oxidering af LDL-kolesterol. Mangel på Q10 skader samtidig det travle hjerte, der banker hele døgnet.
Adskillige studier har efterhånden vist, at tilskud med Q10 forbedrer hjertets energiomsætning, funktionen i blodkarrenes endothelceller, calciumhomøostasen og kroppens antioxidantforsvar. Tilskud med Q10 kan også sænke niveauet af triglycerider, sænke markører for inflammation og sænke forhøjet blodtryk via forskellige mekanismer.
Det ser ud til, at hjertesvigtpatienter har særlig glæde af større tilskud med Q10. Forskerne henviser blandt andet til Q-SYMBIO studiet, hvor der deltog over 400 hjertesvigtpatienter, som alle fik konventionel medicinsk behandling. Derudover fik den en ene halvdel af patienterne suppleret behandlingen med 300 mg Q10 daglig, og den anden halvdel fik placebo. Efter to år viste det sig, at Q10-gruppen havde 43 procent færre hjerterelaterede dødsfald sammenlignet med placebogruppen. Q10 gruppen havde også en bedre livskvalitet.
Forskerne henviser endvidere til det svenske KiSel10 studie, hvor en gruppe ældre deltagere i en periode på fem år fik tilskud med 200 mg Q10 og 200 mikrogram selen i form af selengær. I forhold til placebogruppen fik gruppen, der fik tilskud med Q10 og selen, et stærkere hjerte og en halveret risiko for hjerte-kar-dødsfald. Når selen blev givet i kombination med Q10 skyldes det, at jorden i Europa er fattig på selen, og at selen er vigtigt for, at Q10 kan vekselvirke mellem de to former. KiSel10 studiet er epokegørende, da det er foretaget på raske mennesker for at undersøge, hvad der holder dem raske. Da forskerne lavede en opfølgning efter 10 og 12 år, viste det sig tilmed, at den positive effekt fortsatte hos den gruppe, der havde taget tilskud med Q10 og selen. Det betød med andre ord, at der stadig var færre ældre, som døde i gruppen, der fik tilskud.
Tilskud med Q10 er også relevant, hvis man tager kolesterolsænkende medicin, statiner. Det skyldes, at statiner hæmmer kroppens egenproduktion af Q10, hvilket på sigt forringer kroppens energiomsætning og antioxidantforsvar.

OBS. Da vi kun kan optage 100 mg Q10 ad gangen, er det bedst at fordele større tilskud over dagen

Fertiliteten

Par, der gennem 1-2 år ikke opnår en ønsket graviditet, betragtes som ufrivilligt barnløse. Det rammer hvert syvende par i Danmark og 50-80 millioner på verdensplan. Der kan være mange årsager til, at graviditeten udebliver.
Mandens dårlige sædkvalitet hænger sammen med nedsat antal sædceller, forringet motilitet og forkert form. Der kan også opstå noget, man kalder for DNA-fragmentering, hvor sædcellens DNA er ødelagt. Så selvom sædcellen svømmer fint og befrugter ægget, vil ægget ikke kunne udvikle sig normalt, og derfor bliver det udstødt.
Da de små sædceller skal tilbagelægge en længere tur mod ægget, kræver det særlig meget energi, og det er også vigtigt, at sædcellerne og deres DNA er beskyttet mod oxidativ stress.
I den nye oversigtsartikel henviser forskerne til flere studier, som viser, at tilskud med Q10 kan forbedre sædcelleantal, deres motilitet og form. Samtidig øges sædcellernes antioxidantforsvar og integriteten af deres DNA.
Kvindens dårlige fertilitet kan på tilsvarende vis hænge sammen med en dårlig kvalitet af æggene i æggestokkene, og især at æggenes kvalitet generelt forringes efter 30-årsalderen. Det er samtidig et kapløb med tiden, hvor menstruationerne ophører.
I denne forbindelse henviser forskerne til, at oxidativ stress kan være involveret i æggestokkenes aldringsprocesser og den forringede kvalitet af æggene. Forskerne henviser også til dyreforsøg, hvor tilskud med Q10 kan forbedre kvaliteten af ubefrugtede æg.
I diverse studier, hvad angår begge køns fertilitet, har man givet 30-200 mg Q10 daglig i op til seks måneder. I enkelte studier og på fertilitetsklinikker har man kombineret Q10 tilskud med andre antioxidanter som E-vitamin, C-vitamin, zink og selen.

Muskler og fysiske præstationer

Alle ved, at det er sundt at motionere og dyrke sport. Men overdreven træning og elitesport øger risikoen for oxidativ stress, som er meget usundt. Træningsrelaterede muskelskader forekommer typisk i forskellige faser, der relaterer til muskelskader under selve træningen og til forsinkede inflammatoriske processer.
Træning kan øge egenproduktionen af Q10 i takt med mitokondriernes øgede energiomsætning i musklerne. Andre undersøgelser har afsløret, at tilskud med Q10 i sig selv kan forbedre sportspræstationer hos elitesportsfolk. Samtidig beskytter Q10 mod oxidativ stress.
Sarcopenia defineres som det aldersrelaterede tab af muskelmasse, hvor man blandt andet har fundet ændringer af mitokondrierne. I denne forbindelse kan træning kombineret med Q10 tilskud være relevant til opbygning og bevarelse af muskelmassen. Her bør man også være opmærksom på at få nok protein, hvor behovet stiger, når man kommer op i årene.
Flere studier har vist, at statiner kan reducere egenproduktionen af Q10 og forringe mitokondriernes funktion, hvilket kan medføre muskelsvaghed og muskelsmerter. Et dobbeltblindet placebokontrolleret studie har vist, at tilskud med 100 mg Q10 om dagen i tre måneder reducerede de pågældende bivirkninger fra statiner. Ved indtagelse af statiner, er det relevant at fortsætte med Q10 tilskud for at reducere fremtidige bivirkninger.

Migræne, visse neurodegenerative sygdomme, fibromyalgi og kronisk træthedssyndrom defineres ofte som mitokondriesygdomme, hvor man også har fundet mangel på Q10 i blodet.

Migræne

Det antages, at smerterne skyldes en udvidelse af de store blodkar uden på hjernen. Men det er en ændret elektrisk aktivitet i hjernens neuroner, der får anfaldet til at starte og stoppe. Undersøgelser viser, at omkring en tredjedel af patienter med migræne mangler Q10 i deres blod.
Et studie på kvinder med migræne har afsløret, hvordan tilskud med Q10 kan lindre smerterne. Den ene gruppe fik 400 mg Q10 daglig, og den anden gruppe fik placebo. Efter tre måneder havde kvinderne, der fik tilskud med Q10, signifikant færre migræneanfald i forhold til kvinderne, der fik placebo. Eventuelle anfald var kortere og mindre smertefulde. Studiet er publiceret i Nutritional Neuroscience. Som noget helt nyt fandt forskerne Q10´s smertelindrende effekt ved at reducere et peptid, (CGRP), der indgår i smerteimpulser, og ved at reducere inflammation i hjernen. Studiets resultater er i tråd med tidligere studier, hvor man har givet 150-300 mg daglig til patienter med migræne.

Parkinsons sygdom, Alzheimers sygdom og andre neurodegenerative sygdomme

Ifølge den nye oversigtsartikel har man givet større tilskud med Q10 til neurodegenerative sygdomme som Parkinsons sygdom, Alzheimers sygdom og sklerose, hvor Q10 har vist sig at beskytte neuroner og mitokondrier mod skader forårsaget af oxidativ stress.
Parkinsons sygdom (rystesyge) skyldes nedbrudte nerveceller og mangel på signalstoffet dopamin.
Ifølge et japansk studie kan tilskud med 300 mg Q10 daglig lindre symptomerne hos nogle patienter med Parkinsons sygdom, og tilskud er derfor en mulighed som supplerende behandling.
Alzheimers sygdom er den hyppigste årsag til demens. Sygdommen skyldes ophobet plak fra proteinet beta-amyloid, der nedbryder hjernecellerne, så de til sidst går til grunde.
Eksperimentelle studier antyder, at tilskud med Q10 kan være en mulig terapi i de tidlige stadier af Alzheimers sygdom ved at modvirke ophobning af de skadelige proteiner i hjernen.

Fibromyalgi og kronisk træthedssyndrom

Ved fibromyalgi har man fundet mangel på Q10 samt inflammationer og ændrede mængder af nogle signalstoffer, som har betydning for smerteopfattelsen og kroppens stressreaktion.
Lægen Mario Cordero og hans kolleger i Spanien har for eksempel gennemført et forsøg med en gruppe kvinder, der led af fibromyalgi. I en periode på 40 dage fik den ene halvdel 100 mg Q10 tre gange daglig, og den anden halvdel fik placebo.
Q10 gruppen oplevede 65 % færre smerter og antallet af smertefulde tenderpoints blev nedsat med 44 % i forhold til placebogruppen.
Kronisk træthedssyndrom, der er mest udbredt blandt kvinder, kan blandt andet udløses af infektioner, fødemiddeloverfølsomhed og stress. Ifølge danske forskere og den engelske læge Sarah Myhill kan sygdommen også skyldes defekte mitokondrier. Man har desuden fundet autoantistoffer og lave niveauer af Q10. Afhængig af patienternes eget Q10 niveau anbefaler Sarah Myhill daglige doser på 200-600 mg Q10. For at få den optimale terapeutiske effekt anbefaler hun desuden magnesium og aminosyren L-carnitin.

Diabetes

Diabetes skader kredsløbet på flere fronter, som er forbundet med dårligere livskvalitet og tidlig død. En metaanalyse har afsløret, at tilskud med Q10 til patienter med diabetes type-2 kan reducere risikoen for hjertekarsygdomme ved at sænke totalkolesterol og LDL-kolesterol. En anden positiv effekt er, at Q10 fungerer som antioxidant, der modvirker oxidativ stress, hvilket som nævnt er en væsentlig årsag til åreforkalkning og skader på kredsløbet.
I et studie, hvor man gav diabetespatienter 200 mg Q10 daglig i tre måneder, kunne forskerne observere, at patienterne fik reduceret deres niveau af HbA1c – langtidsblodsukker - som viser, hvordan blodsukkeret har været i de seneste 8-12 uger. Det betyder med andre ord, at diabetespatienterne fik forbedret deres glukoseoptagelse og blodsukker. Dette studie er i tråd med andre studier på patienter med diabetes.

Det er også relevant med færre kulhydrater og nye kostråd, der stabiliserer blodsukkeret. Det fremgår blandt andet af en dansk undersøgelse.

Øjne og syn

Øjensygdomme, som skyldes lokale kredsløbsforstyrrelser, og som giver et pludseligt synstab, er meget udbredte. De lokale kredsløbsforstyrrelser kan således påvirke blodforsyningen til nethinden (retina), synsnerven og andre områder eller medføre læsioner i de nervegrene, som sendes til hjernens synscenter.
Risikoen for at få forskellige øjensygdomme stiger med alderen. Andre risikofaktorer er rygning, diabetes type-2, forhøjet blodtryk, atrieflimmer, læsioner, slagtilfælde og grå stær.
I mange år har man anbefalet tilskud med antioxidanter til øjensygdomme, der skyldes oxidativ stress og forstyrrelser i blodforsyningen til nethinden. Men der har manglet beviser for effektiviteten. Ikke desto mindre ser det nu ud til, at tilskud med 100 mg Q10 og andre antioxidanter som A-, B- C- og E-vitamin samt selen, zink, mangan, lutein og zeaxanthin kan forbedre synet sammen med den traditionelle behandling. Det fremgår af et spansk studie, der er publiceret i Nutrients.

Kvaliteten af Q10 tilskud er afgørende

Mange raske mennesker tager tilskud med Q10 for at få mere energi på naturens præmisser, og det forbedrer også kroppens antioxidantforsvar, selvom det ikke mærkes direkte.
Ved sygdomme, som hænger sammen med Q10 mangel, er det bedst at starte med tilskud tidligt i forløbet.
Selvom tilskud med Q10 har et stort potentiale i forbindelse med aldringsprocesser og en række kroniske sygdomme, kommer forfatterne bag den nye oversigtsartikel ind på, at kvaliteten er afgørende. I ethvert klinisk studie bør tilskud med Q10 derfor være i lægemiddelkvalitet, hvor der er dokumentation på optageligheden.
Når det drejer sig om Q10 tilskud og de forskellige råmaterialer, vil Q10 molekylerne altid være samlet i krystaller. Et dårligt Q10 tilskud i kapselform indeholder typisk en blanding Q10 krystaller og olie. Men hvis Q10 krystallerne ikke er opløst i olien til frie Q10 molekyler ved hjælp af en særlig teknik, reduceres optagelsen væsentligt. Og i tilskud baseret på pulver og tabletter kan optagelsen ligge under én procent. Derfor er det afgørende at vælge et Q10 produkt i kapselform og med en høj optagelighed, som sikrer, at Q10 molekylerne når helt ind i cellerne.
Tilskud tages sædvanligvis til morgenmaden. Da vi kun kan optage 100 mg Q10 ad gangen, er det bedst at fordele større tilskud over dagens måltider.

Referencer:

Illenia Cirilli et al. Role of Coenzyme Q10 in Health and Disease: an Update on the last 10 years (2010-2020). Antioxidants 2021

Lain Hargreaves et al. Disorders of Human Coenzyme Q10 Metabolism: An Overview. International Journal of Molecular Sciences. 2020

Will Chu. Co enzyme Q10 has potential to help chronic condition symptoms, review finds. NUTRAingredients.com 2020

Alehagen U, et al. Cardiovascular mortality and N-Terminal-proBNP reduced after combined selenium and coenzyme Q10 supplementation. Int J Cardiol. 2012

Schagdarsurengin U, Steger K. Epigenetics in male reproduction: effect of paternal diet on sperm quality and offspring health. Nature Reviews Urology 2016

Jessica A. Grieg et al. Maternal Selenium, Copper and Zinc Concentrations in Early Pregnancy and association with Fertility. Nutrients 2019

Christina Nocella et al. Impairment between Oxidant and Antioxidant Systems: Short- and Long-term Implications for Athletes´ Health. Nutrients 2019

Joachim Nielsen et al. Plasticity in mitochondrial cristae density allows metabolic capacity modulation in human skeletal muscle. The Journal of Physiology, 2016

Deichmann RE et al: Impact of coenzyme Q-10 on parameters of cardiorespiratory fitness and muscle performance in older athletes taking statins. Phys Sportsmed. 2012

Dahri M et al. Oral Q10 supplementation in patients with migraine: Effects on clinical features and inflammatory markers. Nutritional Neuroscience 2018

Stephanie Carter. CoQ10 Targets the Cause of Migraine Headaches. Life Extension Magazine 2019

Yoritaka A et al. Randomized, double-blind, placebo-controlled pilot trial of reduces coenzyme Q10 for Parkinson´s disease. PubMed 2015

Cordero MD et al. NLRP3 inflammasome is activated in fibromyalgia: the effect of coenzyme Q10. Antioxid redox Signal 2014

Cordero MD et al. Can Coenzyme q10 improve clinical and molecular parameters in fibromyalgia? Antioxid Redox Signal 2014

Alcocer-Gómez E et al. Effect of coenzyme Q10 on Psychopathological Symptoms in Fibromyalgia patients letter. CNS Neurosci Ther 2017

Ringgard A. Kronisk træthed kan skyldes dysfunktionelle celler. Videnskab.dk 2017

Myhill Sarah et al; Chronic fatigue syndrome and mitochondrial dysfunction. International Journal of Clinical and Experimental Medicine 2009

Yoana Rabanal-Ruiz, Emilio Lianos-Gonzáles and Francisco Javier Alcain. The Use of Coenzyme Q10 in Cardiovascular Diseases. Antioxidants 10 May 2021

Phiwayinkosi V. Dludia et al. The impact of coenzyme Q10 on metabolic and cardiovascular disease profiles in diabetic patients: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Endocrinology, Diabetes & Metabolism 2020

Bispebjerg Hospital. Færre kulhydrater forbedrer type-2 diabetikeres evne til at regulere blodsukkeret. Nyhedsbrev 10. august 2019

Beatriz Fernandez-Vega et al. The use of Vitamins and Coenzyme Q10 for the Treatment of Vascular Occlusion Diseases Affecting the Retina. Nutrients March 2020

Pernille Lund: Q10 – fra helsekost til epokegørende medicin. Forlaget Ny Videnskab. 2014

  • Oprettet den .