Skip to main content

Kobber er en nøgle i fedtforbrændingen

Kobber er en nøgle i fedtforbrændingenFor første gang har forskere fra Californien opdaget kobbers rolle i forbrændingen af fedt, og det fremmer mineralets ry som et essentielt næringsstof.

Kobber er mest kendt for at indgå i køkkengrej, elektronik, vandrør, ledninger og andre sammenhænge. Men i de sidste årtier er der kommet en stigende interesse for mineralets betydning for vores stofskifte og helbred. Det er almindelig kendt, at kobber har betydning for de røde blodlegemer, bindevæv, pigmentdannelse og nervesystem. Og nu afslører de nye opdagelser, som er publiceret i Nature Chemical Biology, for første gang kobbers rolle i fedtstofskiftet. Det er samtidig vigtigt, at vi hverken får for lidt eller for meget.

Kobber indgår i nedbrydning og forbrænding af fedtceller

Forsøget blev ledet af Chris Chang, professor i kemi og tilknyttet Berkeley Lab´s Chemical Sciences Division i Californien. Forskerteamet fandt, at kobber fungerer som en regulator i nedbrydningen af fedtceller, så de kan omdannes til energi. Og jo mere kobber organismen indeholder, jo mere fedt bliver der nedbrudt. Derfor antog forskerne, at det måtte være relevant at studere fænomenet nærmere for at se, om mangel på kobber kunne være involveret i den stigende forekomst af overvægt og sygdomme, som er relateret til overvægt.

Kobbermangel er udbredt, men tilskud frarådes

Der findes en del kobber i østers og andre skaldyr samt lever, kød, bønner, andre grønsager og nødder. Men det viser sig, at 25 procent af den amerikanske befolkning ikke får nok kobber, fordi de blandt andet får for få grønsager og indmad. Og til eksempel er der meget mere kobber i asiatiske diæter. Men Chang fraråder deciderede tilskud med kobber, da for meget kobber kan føre til alvorlige ubalancer med zink og andre essentielle mineraler. Derfor er det bedre at få kobber gennem kosten, hvor det er i balance med de andre mineraler.

Vidste du at kobber skal være i balance med zink?

Sådan sætter kobber gang i fedtforbrændingen

Chang og hans forskerteam fandt frem til forbindelsen mellem kobber og fedtforbrænding ved at studere mus med en genetisk mutation, som medfører for meget kobber i leveren. Den arvelige sygdom, som også forekommer hos mennesker, hedder Wilsons sygdom, og den er livstruende, hvis den ikke behandles. Ikke desto mindre afslørede analyser af mus med Wilsons sygdom, at de ikke alene havde for meget kobber i leveren. De syge mus havde samtidig lavere niveauer af kobber i deres hvide fedtvæv og tilsvarende større fedtdepoter sammenlignet med raske kontrolmus.
Ved at behandle musene med Wilsons sygdom og ved at måle niveauet af kobber i fedtvæv fandt forskerne frem til, hvordan kobber binder enzymet PDE3 (phosphodiesterase), som videre binder sig cAMP, en form for budbringer i kroppen, der er involveret i mange processer – herunder udvinding af energi ved nedbrydning af fedt, også kaldet lipolyse.

Landbruget kender allerede til fænomenet

Det vides i forvejen fra landbruget, at der er en forbindelse mellem kobber og fedtstofskiftet. Hos kvæg har man blandt andet fundet, at foderets niveau af kobber er afgørende for kødets fedtprocent. Men man har ikke kendt til de biokemiske processer før nu.

Kobber i hjernen

Der findes også en del kobber i hjernen. Tidligere studier, som også blev ledet af Chang, afslører, at kobber hjælper hjernecellerne med at kommunikere med hinanden ved at fungere som en bremse, når signaler i det neurale netværk skal stoppe.
Selvom Changs oprindelige fokus på kobbers betydning for vores helbred har været fokuseret på den neurale kommunikation, har hans undersøgelser nu forgrenet sig til kobbers betydning for fedtstofskiftet. Og hans seneste undersøgelse var primært finansieret af National Institutes of Health.

Referencer:

DOE/Lawrence Berkeley National Laboratory. Copper is key in burning fat. ScienceDaily 2016
https://www.sciencedaily.com/releases/2016/06/160606200439.ht


  • Oprettet den .