Skip to main content

Tilskud med Q10 reducerer kronisk træthed hos raske og syge

Tilskud med Q10 reducerer kronisk træthed hos raske og sygeQ10 indgår i cellernes energiomsætning og som beskyttende antioxidant. Vi danner selv det meste. Men egenproduktionen falder som følge af aldringsprocesser samt visse sygdomme og medicintyper. En større meta-analyse har afsløret, at tilskud med Q10 både kan reducere kronisk træthed hos raske og syge. Samtidig kommer forskerne ind på, at større doser Q10 og længere tids behandling giver den bedste effekt på energiniveauet. Det er også vigtigt at vælge et Q10 tilskud i en dokumenteret god kvalitet, så Q10 molekylerne kan optages og nå helt ind i cellernes energiproducerende kraftværker.

Da der har været uenighed om, hvorvidt tilskud med Q10 kan reducere kronisk træthed, har et hold forskere foretaget en større metaanalyse for at undersøge det nærmere. I forskellige databaser fandt forskerne 13 egnede kontrollerede randomiserede studier (CRT´s), som var publiceret indtil januar 2022. Studierne involverede 1.126 deltagere, som led af kronisk træthed i kombination med forskellige sygdomme som fibromyalgi, hjertesvigt, overvægt, brystkræft (med kemoterapi), nyresygdomme, polio og sklerose. Der var også ellers raske deltagere, som kun led af kronisk træthed. Deltagerne fik tilskud med Q10 i 4-24 uger, og de daglige doser lå på 30-500 mg.
Da forskerne sammenlignede effekten af Q10-tilskud med placebo-tilskud, viste det sig, at Q10-tilskud signifikant reducerede kronisk træthed i henhold til en særlig effekt-score (Hedge’s-g). Denne effekt gjaldt både syge deltagere og raske deltagere. Forskerne fandt også, at dosis af Q10-tilskud har afgørende betydning for effekten. Det viste sig således, at større doser Q10 havde en signifikant effekt, mens det ikke var tilfældet hvis, deltagerne fik mindre doser. Det er samtidig vigtigt at vælge et Q10-produkt, som sikrer en høj optagelighed, så cellernes behov tilgodeses.

  • Kronisk træthed kaldes også CFS (chronic fatigue syndrome) og ME (myalgic encephalomyelitis).

Kronisk træthed er udbredt blandt raske og syge

Kronisk træthed beskrives som en unormal og overvældende træthed, som ikke umiddelbart skyldes fysisk eller psykisk overanstrengelse eller mangel på hvile og søvn.
I den generelle befolkning lider 4-45 % af befolkningen af kortere perioder med træthed, mens 2-11 % lider af kronisk træthed (over seks måneder). Kronisk træthed er også udbredt blandt mange ældre og blandt patienter, som lider af forskellige sygdomme, eller som får kemoterapi, kolesterolsænkende medicin, antihistaminer og andre medicintyper. Kronisk træthed er i det hele taget forbundet med enorme menneskelige og samfundsøkonomiske omkostninger.
Selvom der kan være forskellige genetiske og miljømæssige årsager til kronisk træthed, ser det ud til, at dysfunktioner i cellernes energiproducerende kraftværker, mitokondrierne, kan spille en rolle. Det samme kan kroniske inflammationer, som ikke altid mærkes direkte, men som bombarderer kroppen med frie radikaler, der kan skade neuroner og andre celler.

Patienter med kronisk træthed har lavere niveauer af Q10 i blodet

Mitokondrierne omdanner fedt, protein og kulhydrat fra føden til kemisk koncentreret energi i form af ATP(adenosintrifosfat). Dette sker ved hjælp af ilt og Q10 i den såkaldte elektrontransportkæde. Med yderligere hjælp fra Q10 kan cellerne så spalte ATP og frigive den energi, der for eksempel skal bruges til muskelarbejde, tankevirksomhed, fordøjelse og dannelse af nyt væv. Derudover fungerer Q10 som en vigtig antioxidant, der beskytter mitokondrier, celler og væv mod oxidative skader forårsaget af frie radikaler.
Det er påvist, at patienter, som lider af kronisk træthedssyndrom, har lavere niveauer af Q10 i blodet i forhold til raske kontrolgrupper. Man har også fundet et omvendt forhold mellem indholdet af Q10 i blodet og sværhedsgraden af kroniske træthed. På sigt kan dette også skade hjertet, som bruger en del Q10, når det pumper i døgndrift.
Man har med succes givet større tilskud med Q10 til patienter, som lider af kronisk træthed af forskellige årsager. Det gælder også patienter, der lider af fibromyalgi.
Afhængigt af patienternes eget Q10-niveau i blodet anbefaler flere forskere doser på 200-600 mg om dagen. Da kronisk træthed kan skyldes komplicerede dysfunktioner i mitokondriernes energiomsætning, er det vigtigt at fortsætte med tilskud for at optimere blodets status og cellernes energiomsætning. Derudover beskytter Q10 som antioxidant mod celleskader forårsaget af frie radikaler og kroniske inflammationer. Forskerne kommer derfor ind på, at det kan være nødvendigt at tage tilskud i tre måneder eller længere tid. Ved medfødte mitokondriesygdomme eller andre sygdomme med dysfunktioner i mitokondrierne, kan behovet for tilskud være permanent.
Den nye metaanalyse er publiceret i Frontiers in Pharmacology. Studiet er i tråd med et mindre, nyt studie (Jesus Castyro-Marreo et al), hvor man har gav 400 mg Q10 i kombination med 200 µg selen til patienter med kronisk træthed. Kombinationen skyldes, at selenmangel er ret udbredt i Europa, og at selen forbedrer effekten af Q10 – både under energiomsætningen og som antioxidant.

Q10 findes i to former

  • Ubiquinon fungerer i mitokondriernes energiomsætning
  • Ubiquinol fungerer som antioxidant, der primært findes i blodet
  • De to former vekselvirker efter behov
  • Derfor betyder kvaliteten af Q10-tilskud mere end formen

Q10-tilskud, optagelse og kvalitet

Q10-molekylerne ligger tæt samlet som et krystallignende materiale i de forskellige råvarer. Men vi har svært ved at opløse og optage disse krystaller ved normal kropstemperatur. Det kræver derfor en speciel opvarmning og bearbejdning af råvaren, så Q10-krystallerne opløses fuldstændigt, så de kan optages fra tyndtarmen. Det betyder med andre ord, at kvaliteten af et Q10 produkt er altafgørende for optagelsen og udnyttelsen, således at Q10 molekylerne når helt ind i cellernes mitokondrier.
Ubiquinon-formen er mere stabil, da den ikke er så sårbar overfor oxidering som ubiquinol-formen. Da ubiquinon automatisk omdannes til ubiquinol efter behov opretholdes det korrekte forhold mellem de to former i kroppen.
Ved kronisk træthed anbefales tilskud, som indeholder 100 mg.
Det er mest almindeligt at tage Q10-tilskud til morgenmaden. Men da vi kun kan optage 100 mg Q10 ad gangen, bør større tilskud fordeles med nogle timers mellemrum i løbet af dagen.

Referencer:

I-Chen Tsai et al. Effectiveness of Coenzyme Q10 Supplementation for Reducing Fatigue: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. Frontiers in Pharmacology. 2022

Jesús Castro-Marreo et al. Does Coenzyme Q10 Plus Selenium Supplementation Ameliorate Clinical Outcomes by Modulation Oxidative Stress and Inflammation in Individuals with Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome? ANTIOXIDANTS & REDOX SIGNALING. 2022

Jan Aaset, Jan Alexander, Urban Alehagen. Coenzyme Q10 supplementation – In ageing and disease. Mechanisms of Ageing and Development. 2021

Illenia Cirilli et al. Role of Coenzyme Q10 in Health and Disease: an update on the last 10 years (2010-2020). Antioxidants 2021

Pernille Lund. Q10 – fra helsekost til epokegørende medicin. Ny Videnskab 2014

  • Oprettet den .