Skip to main content

Tilskud med selengær og Q10 forbedrer nyrefunktionen

Tilskud med selengær og Q10 forbedrer nyrefunktionenNyrerne renser blodet, og deres funktion er afgørende for kredsløbet og det gode helbred. Normale cellefunktioner, også i nyrerne, er afhængige af en række selenholdige proteiner og co-enzym Q10. Men man har fundet mangler på begge stoffer hos ældre i mange områder af verden. Inklusive Europa. Derfor har et hold forskere fra Sverige lavet et studie, hvor de først så nærmere på kroppens selenstatus og nyrefunktion hos en gruppe ældre mennesker. Derefter gav man nogle af deltagerne tilskud med selengær og Q10 i omkring 4 år. Det viste sig, at den gruppe, der fik de to tilskud, på flere parametre opnåede en bedre nyrefunktion end placebogruppen. De to tilskud tilskrives en positiv effekt på cellernes energiomsætning, inflammation og oxidativ stress. Studiet er publiceret i Nutrients.

Nyrerne renser blodet for affaldsstoffer samt toksiner, der for eksempel kan komme fra medicin. Nyrerne har mange andre funktioner, som inkluderer regulering af kroppens vigtige væskebalance og pH-værdi. Desuden produktion af hormoner – herunder renin, der regulerer blodtrykket og EPO, som fremmer dannelsen af røde blodlegemer. Derfor har nyrerne afgørende betydning for det gode helbred på flere fronter.
Mild grad af kronisk nyresygdom mærkes ikke, men øger risikoen for sygdomme i hjertet og kredsløbet, herunder risikoen for åreforkalkning og blodpropper. Kronisk nyresvigt udvikles kun hos et fåtal af personer med kronisk nyresygdom.
Da der er så tæt en sammenhæng mellem nyrernes funktion, hjertets funktion og kredsløbet, har man udviklet et begreb, der hedder cardiorenal syndrom.
Det viser sig, at både hjertekarsygdomme og nyresygdomme er præget af kronisk inflammation. Man har også fundet inflammation i de tidlige stadier af dysfunktioner i nyrerne, og disse inflammationer kan fremme udvikling af nyresygdomme. Det skyldes blandt andet, at inflammationer forårsager dannelse af en del frie radikaler. Det er nogle aggressive molekyler, som kan lave kædereaktioner og forvolde skader i celler og væv. Vores eneste værn mod de frie radikaler er forskellige antioxidanter, hvor selen og Q10 spiller ganske særlige roller.
Men hvis vi mangler antioxidanter øges risikoen for oxidativ stress, hvor der er en ubalance mellem frie radikaler og antioxidanter. Det betyder med andre ord, at der er en tæt sammenhæng mellem kroniske inflammationer og oxidativ stress, som er yderst sundhedsskadeligt.

Fakta om nyrernes funktioner:

  • Filtrering af blod, hvor affaldsstoffer forlader kroppen med urinen, mens næringsstoffer holdes tilbage
  • Regulering af vand- og saltbalance samt blodtryk
  • Holde kroppens pH-værdi stabilt
  • Dannelse af vigtige hormoner
  • Aktivering af D-vitamin

Selens vigtige funktioner og betydning for nyrer og kredsløb

Selen indgår i omkring 30 forskellige selenholdige proteiner og enzymer, som har betydning for energiomsætningen, stofskiftet, immunforsvaret, fertiliteten med videre. Selen indgår i de vigtige antioxidanter GPX´er, der beskytter celler og væv mod oxidativ stress forårsaget af frie radikaler.
Det er påvist i dyreforsøg, at selen beskytter nyrerne mod toksiske skader fra kviksølv, cadmium, bly samt kemoterapi med cisplatin.
Skjoldbruskkirtlen og nyrerne indeholder de største koncentrationer af selen. Men koncentrationen af selen er lavere hos patienter med nyresygdomme i forhold til raske. Hos mus har mangel på selen forårsaget skader på nyrerne grundet oxidativ stress og skader på cellernes energiproducerende kraftværker, som hedder mitokondrier.
Det er i forvejen kendt, at mangel på selen øger risikoen for hjertekarsygdomme.
Da jorden er fattig på selen mange steder i verden, påvirker det hele fødekæden, og det antages, at omkring 1 milliard mennesker mangler selen. I Europa ligger det gennemsnitlige indtag under 50 mikrogram om dagen, og det er alt for lidt. Vi har nemlig brug for omkring 100 mikrogram om dagen eller mere, så vi kan mætte selenoprotein P, der bruges som markør for blodets selenstatus.

Q 10´s vigtige funktioner og betydning for nyrer og kredsløb

Q10 har betydning for cellernes energiomsætning, der som nævnt foregår inde i mitokondrierne. Her indgår Q10 i den såkaldte elektrontransportkæde, og når energien er udvundet, deponeres den som ATP. Med hjælp fra Q10 kan cellerne så spalte ATP og frigive energien, der for eksempel bruges til muskelarbejde eller nyrefunktion.
Q10 er desuden en vigtig fedtopløselig antioxidant, der blandt andet beskytter celler og det livsvigtige kolesterol mod frie radikaler og oxidativ stress.
Q10 optræder faktisk i to forskellige former, og i denne forbindelse har det selenholdige enzym thioredoxin reductase 1 betydning for, at Q10 kan vekselvirke mellem de to former efter behov.
Der er altså en vigtigt samspil mellem Q10 og selen, som er afgørende for en normal cellefunktion og det gode helbred.
Vi danner selv det meste Q10, men egenproduktionen falder med alderen. Således er indholdet af Q10 i hjertet kun omkring det halve hos en 80-årig i forhold til en tyveårig.

Måling af nyrefunktion

  • Kreatinin bruges til at vurdere nyrefunktionen både hos raske og ved mistanke om nyresvigt. Kreatinin er et nedbrydningsprodukt af især musklernes kreatininphosphat
  • Cystatin C kan anvendes til at vurdere nyrernes filtrationsrate, hvor kreatinin ikke er velegnet (fx børn og ældre med lille muskelmasse)
  • GFR betegner det volumen blodplasma, der filtreres i nyrernes samlede antal glomeruli pr. tid. GFR standardiseres i forhold til kropsstørrelse med tilhørende referenceniveau.

Tilskud med selen og Q10 forbedrer nyrefunktionen på flere parametre

Overlæge og docent i hjertesygdomme Urban Alehagen, som er tilknyttet universitetet i Linköping, står bag det nye studie. Hypotesen var, at tilskud med selen og Q10 kunne have en positiv effekt på nyrefunktionen hos ældre, som levede i områder, hvor jorden var fattig på selen, og hvor mangler som følge heraf var mere udbredte.
I første omgang undersøgte forskerteamet forholdet mellem kroppens selenstatus og kreatinin hos 589 ældre personer.
Senere deltog 215 af disse i et randomiseret, dobbelt-blindet placebokontrolleret forsøg, hvor gennemsnitsalderen var 71 år.
Ved forsøgets start havde alle deltagerne lave selenniveauer i blodet. Nyrernes funktion blev målt som kreatin, cystatin-C, GFR plus andre avancerede målinger og analyser.
Den ene gruppe fik 200 mikrogram selengær og 200 mg Q10 om dagen, og den anden gruppe fik placebo. Deltagernes nyrefunktion blev målt ved forsøgets start og efter 48 måneder. Studiet blev evalueret efter cirka 5 år.
Indledningsvis fandt forskerne en klar sammenhæng mellem mangel på selen og nedsat nyrefunktion. Forskerne faldt efterfølgende, at tilskud med selengær og Q10 signifikant resulterede i en bedre nyrefunktion med hensyn til kreatin, cystatin-C, GFR med videre.
Forskerne antager, at de to tilskud har en positiv effekt på nyrerne ved at reducere inflammation og oxidativ stress.

Tilskud med Q10 og selen kan også forbedre hjertefunktionen og reducere dødelighed

Lederen bag det nye studie, Urban Alehagen, har forsket mange år i Q10 og selen, hvor han som kardiolog især har haft fokus på de to stoffers betydning for forebyggelse af hjertekarsygdomme. I det såkaldte KiSel10-studie gav man ligeledes tilskud med 200 mg Q10 sammen med 200 mikrogram selengær i lægemiddelkvalitet til en gruppe ældre forsøgsdeltagere.
KiSel10-studiet varede i cirka 5 år, og det afslørede, at gruppen, der fik Q10 og selen, havde 54 procent lavere risiko for dødsfald og færre hospitalsindlæggelser.
En 10-års opfølgning og en 12-års opfølgning viser desuden, at behandlingen med Q10-og selentilskud også har en markant langtidseffekt på kredsløbet, hjertefunktionen og levetiden.

Referencer:

Urban Alehagen et al. Selenium and Coenzyme Q 10 Supplementation Improves renal Function in Elderly deficient in Selenium: Observational Results and Results from a Subgroup Analysis of Prospective Randomised Double-Blind Placebo-Controlled trial. Nutrients. December 2020

Alehagen U et al. reduced Cardiovascular Mortality 10 Years after Supplementation with Selenium and Coenzyme Q10 for four years. Follow-Up Results of a Prospective Randomized Double-Blind Placebo-Controlled trial in Elderly Citizens. PLoS One 2015

Urban Alehagen et al. Still reduced cardiovascular mortality 12 years after supplementation with selenium and coenzyme Q10 for four years. A validation of previous 10-years follow-up results of a prospective randomized double-blind placebo-controlled trial in elderly. PLOS ONE 2018

  • Oprettet den .