Skip to main content

Mangel på D-vitamin øger risikoen for bakteriel lungebetændelse

Mangel på D-vitamin øger risikoen for bakteriel lungebetændelseD-vitamin har en overset betydning for immunforsvaret, og mangler øger risikoen for bakteriel lungebetændelse med op til 60 procent. Det fremgår af et stort dansk studie fra Herlev Hospital, Gentofte Hospital og Københavns Universitet, hvor man har undersøgt 116.000 deltagere. Da mange ældre, kræftpatienter og andre kronisk syge er særlig udsatte for luftvejsinfektioner, og da bakteriel lungebetændelse kan være livstruende, ser forskerne nu et potentiale i at give tilskud med D-vitamin i forebyggelsen, som skal undersøges nærmere.

Lungebetændelse (pneumoni) er en betegnelse for en række infektioner i lungevævet. Sygdommen optræder ofte i kølvandet på vinterens virusinfektioner som forkølelse og influenza. Hvis immunforsvaret er meget dårligt kan bakterier fra den naturlige mikroflora i næsen og svælget trænger ned i lungerne, hvor de formerer sig og forårsager betændelse. De fleste lungebetændelser skyldes nogle streptokokbakterier, der hedder pneumokokker.
I Danmark bliver ca. 15.000 mennesker hvert år indlagt på hospitalet med lungebetændelse, og andre bliver behandlet hos den praktiserende læge. Hvert år dør cirka 1.600 mennesker af lungebetændelse. På verdensplan forårsager infektioner i de nedre luftveje, herunder lungebetændelse, flere dødsfald end kræftsygdomme, blodpropper i hjertet, HIV og malaria tilsammen. Omkring 90% af dødsfaldene optræder blandt mennesker over 65 år.
Meget tyder nu på, at mangel på D-vitamin, som er særlig udbredt i vinterhalvåret og blandt ældre og kronisk syge, øger risikoen for infektionen, og at den bliver livstruende.

Risikoen stiger, jo lavere niveauet af D-vitamin er i blodet

Det videnskabelige studie fra Herlev Hospital, Gentofte Hospital og Københavns Universitet er baseret på data fra Østerbro-undersøgelsen og Herlev-Østerbro-undersøgelsen, hvor forskerne blandt andet har målt genetiske varianter af D-vitamin i blodet fra 116.000 deltagere. Dette er med til at bestemme niveauet af D-vitamin i kroppen. Det samme gælder eksponeringen for sommersol, som er den vigtigste kilde på vore breddegrader, da kosten kun bidrager med beskedne mængder. Men ældre, personer med mørk hudfarve, diabetikere, kræftpatienter og andre kronisk syge har vanskeligere ved at danne og udnytte vitaminet. Derfor kommer de lettere i underskud.
Det nye danske studie afslørede, at mangel på D-vitamin påvirker immunforsvarets evne til at bekæmpe bakterier i luftveje og lunger. Forskerne kunne således se, at risikoen for at få bakteriel lungebetændelse stiger med 12-63 procent per 10 nmol/L lavere niveau af D-vitamin i blodet. Så jo mere D-vitamin man mangler, jo større er risikoen for at få en bakteriel lungebetændelse.
Forskerne undersøgte også deltagernes risiko for urinvejsinfektion, hudinfektion, blodforgiftning og mavetarm-infektion, men kunne ikke finde lignende årsagssammenhæng mellem lavt niveau af D-vitamin.
Det nye danske studie er publiceret i British Medical Journal. Forskernes næste skridt er nu at undersøge, om tilskud med D-vitamin kan forebygge bakteriel lungebetændelse i et lodtrækningsforsøg.
Til orientering opdeles blodets indhold af D-vitamin i regulær mangel (under 30 nmol/L), utilstrækkelig (30-50 nmol/L) og tilstrækkelig (over 50 nmol/L). Ifølge flere internationale forskere ligger det optimale niveau mellem 60-100 nmol/L.
En tidligere metaanalyse (Martineau et al), som også er publiceret i British Medical Journal, har allerede rapporteret, at tilskud med D-vitamin reducerer antallet af akutte infektioner i luftvejene, herunder bakteriel lungebetændelse, med op til 42 procent. Effekten var størst hos de deltagere, hvor der var konstateret en større mangel, og hvor man gav større doser.

Hvorfor beskytter D-vitamin mod infektioner i luftvejene?

D-vitamin har en overset betydning for det medfødte og det erhvervede immunforsvar, som siden tidernes morgen er udrustet til at slagte millioner af forskellige mikroorganismer.
D-vitamin har særlig betydning for luftvejene, hvor det sørger for dannelsen af antibiotiske peptider, som hurtigt destruerer mange mikroorganismer.
D-vitamin sørger desuden for, at de hvide blodlegemer, T-cellerne, bliver aktiveret, så de kan dele sig eksplosivt og lave frontalangreb mod bakterier og virus. Men hvis T-cellerne ikke kan optage nok D-vitamin fra blodet, kan de hverken samarbejde, angribe eller udvikle immunitet.
D-vitamin bidrager desuden til, at immunforsvaret angriber målrettet uden at overreagere. Denne funktion er meget vigtig, da voldsomme reaktioner og hyperinflammation kan skade sundt væv i lunger og andre væv.

Hvor meget D-vitamin har vi brug for?

Referenceindtag, RI, for hvide voksne under 70 år er 5 mikrogram. Den danske sundhedsstyrelse anbefaler tilskud med 10 mikrogram til gravide, småbørn, personer med mørk hud og personer, der ikke får direkte sollys. Tilskud med 20 mikrogram anbefales til plejehjemsbeboere og personer over 70 år. Men disse anbefalinger bliver ikke ført systematisk ud i livet.
Mange forskere hævder desuden, at det reelle behov for D-vitamin ofte ligger meget højere end RI, og det afhænger af mange faktorer som gener, solpåvirkning, alder, hudtype, BMI, kolesterolsænkende medicin og kroniske sygdomme som kræft og diabetes. På markedet findes der stærke tilskud med 20-80 mikrogram,
EU´s Scientific Committee on Food har fastsat en øvre sikker grænse for dagligt indtag af D-vitamin, som er 25 mikrogram for spædbørn fra 0-6 mdr., 50 mikrogram for børn fra 6 mdr. til 10 år og 100 mikrogram for børn fra 11 år samt voksne inkl. gravide og ammende.
Da D-vitaminet er et fedtopløseligt vitamin, får vi den bedste udnyttelse i tilskud som kapsler, hvor D-vitaminet er bundet til olie.

Referencer:

Yunus Colak, Børge G Nordestgaard, Shoaib Afzal. Low vitamin D and risk of bacterial pneumonias: Mendelian randomisation studies in two population-based cohorts. BMJ 2020 Oct 27

Gentofte Hospital. Lavt D-vitamin øger risikoen for bakteriel lungebetændelse.
https://www.gentoftehospital.dk/presse-og-nyt/pressemeddelelser-og-nyheder/nyheder/Sider/Lungebet%C3%A6ndelse-og-d-vitamin.aspx

Adrian R Martineau et al. Vitamin D supplementation to prevent acute respiratory tract infections. Systematic review and meta-analysis of individual participant data. BMJ 2017

University of Copenhagen. Vitamin D crucial to activating immune Defences. 2010

University of Colorado Anschultz Medical Campus. Vitamin D reduces respiratory infections. ScienceDaily November 2016

  • Oprettet den .