Skip to main content

C-vitamin, Q10 og selen forlænger livets klippekort

C-vitamin, Q10 og selen forlænger livets klippekortFor enden af vores cellers DNA-strenge, sidder der nogle beskyttende telomerer. De sammenlignes også med livets klippekort, da de har betydning for, hvor mange gange raske celler kan dele sig. Jo længere telomererne er, jo langsommere ældes cellerne. Kosten har stor betydning, og ifølge et større befolkningsstudie ser det ud til, at det daglige indtag af C-vitamin hænger direkte sammen med telomerernes længde. Det samme gør Q10 og selen ifølge et tidligere svensk studie. Forskerne bag de to studier kommer nærmere ind på, hvordan C-vitamin, Q10 og selen fungerer som unikke antioxidanter, der beskytter telomererne og cellerne mod skader forårsaget af oxidativ stress.

Telomerernes funktion er at beskytte cellernes arveanlæg, også kaldet kromosomer, der består af lange DNA-strenge. Telomererne sammenlignes også med det plastikhylster, der sidder for enden af et snørebånd, så det ikke trevler. Men hver gang en celle deler sig eller bliver angrebet af frie radikaler forkortes telomererne, og til sidst bliver telomererne så korte, at de ikke længere kan beskytte kromosomerne. Som følge heraf vil cellen typisk ophøre med at dele sig eller udføre programmeret celledød, apoptose. Man sammenligner også telomererne med livets klippekort, da hver celledeling koster et klip. Af samme grund er det godt at have lange telomerer, for mange studier har efterhånden afsløret, at telomerernes længde hænger direkte sammen med cellens evne til at dele sig og den forventede levetid. Ikke desto mindre har der kun været få og mangelfulde studier vedrørende C-vitamins effekt på telomerernes længde, og derfor ville et hold forskere fra universiteter i Kina undersøge dette nærmere.

Jo mere C-vitamin i kosten, jo længere telomerer

Forskerne brugte data fra det større amerikansk befolkningsstudie National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES), og der blev udvalgt 7.094 deltagere, som repræsenterede de to køn og forskellige racer. Deltagernes spise- og drikkevaner og indtag af C-vitamin blev vurderet efter et særligt interview-system og en fødevaredatabase. Forholdet mellem deltagernes indtag af C-vitamin og telomerernes længde blev vurderet i henhold til en særlig model, efter at man havde justeret for forstyrrende faktorer som alder, køn, BMI med videre.
Det viste sig, at indtagelsen af C-vitamin hang direkte sammen med telomerernes længde, og jo mere C-vitamin deltagerne fik gennem kosten, jo længere var cellernes telomerer.
Det nye studie er publiceret i Frontiers in Nutrition. Det indikerer således, at vi har godt af at få en del C-vitamin gennem grøntsager, frugter og bær, som er de bedste kilder. I forbindelse med eventuelle tilskud anbefales syreneutrale produkter, som skåner maven.

Hvordan beskytter C-vitamin telomererne?

C-vitamin har betydning for dannelsen af kollagen, immunforsvaret og mange andre biologiske funktioner. C-vitamin fungerer også som en vigtig antioxidant, der beskytter cellerne og telomererne mod oxidativ stress forårsaget af frie radikaler. Vi udsættes alle for frie radikaler i forbindelse med iltomsætningen og forskellige metaboliske processer, hvor påvirkningen øges af stress, kroniske inflammationer og aldringsprocesser. Solens uv-stråling, forurening, tobaksrøg, forgiftninger og meget medicin bidrager til de ydre påvirkninger. Hvis påvirkningen af de frie radikaler bliver for voldsom opstår der oxidativ stress, hvor der er mangel på beskyttende antioxidanter som C-vitamin. Man har ofte tilsat C-vitamin som en ingrediens i anti-age hudplejeprodukter, da det beskytter huden mod frie radikaler og oxidativ stress. I henhold til det nye studie tyder det nu på, at C-vitamin også bidrager til den indre anti-age ved at beskytte telomererne mod oxidativ stress. Det tyder desuden på, at C-vitamin til en vis grad kan bidrage til at reparere ødelagte telomerer via forskellige enzymprocesser.

Q10 og selen forlænger også telomererne

Et svensk placebo-kontrolleret studie fra 2013 (KiSel10) som forløb over fem år, har allerede vist, at et dagligt tilskud med 200 mg Q10 og 200 mikrogram selengær til ældre mennesker styrker hjertet og halverer risikoen for dødsfald. I forbindelse med studiet indsamlede forskerne omkring 50.000 blodprøver, der blev lagt på køl. Dette har blandt andet ført til et nyere opfølgningsstudie fra 2022, hvor forskerne så nærmere på forskellige biomarkører – herunder telomerernes længde i deltagernes hvide blodlegemer. Ved studiets start var der ingen forskel i de to grupper. Men det viste sig senere, at de deltagere, som fik tilskud med Q10 og selen, med tiden opnåede længere telomerer i forhold til gruppen, som fik placebo. Og der var fortsat langt færre dødsfald som følge af hjertekarsygdomme blandt de deltagere, som havde længere telomerer.
Når forskerne valgte at give tilskud med Q10 og selen skyldes det, at vi danner mindre Q10 med alderen, og at jorden er fattig på selen i de nordiske lande.
Forskerne bag det svenske KiSel10 studie kommer ind på, at Q10 og selen er livsvigtige antioxidanter, der på forskellige måder beskytter cellerne mod oxidativ stress forårsaget af frie radikaler. Q10 har desuden betydning for cellernes energiomsætning, og selen er afgørende for, at Q10 kan fungere optimalt i energiomsætningen.
Forskerne konkluderer derfor, at tilskud med Q10 og selen beskytter telomererne. Samtidig nedsætter Q10 og selen risikoen for at dø af hjertekarsygdomme og andre aldersrelaterede sygdomme.

Referencer:

Yuan Cai et al. Association between dietary vitamin C and telomere length: A cross-sectional study. Frontiers in Nutrition. 2023

Trine Baur Opstad, Jan Alexander, Jan Aaseth, Anders Larsson, Ingebjørg Seljeflot, Urban Alehagen. Selenium and Coenzyme Q10 Intervention Prevents Telomere Attrition, with Association to Reduced Cardiovascular Mortality – Substudy of a Randomized Clinical Trial. Nutrients 2022

  • Oprettet den .