Skip to main content

Lavt stofskifte kan forbedres med selentilskud

Lavt stofskifte kan forbedres med selentilskudHashimotos sygdom er den mest almindelige årsag til lavt stofskifte, som medfører ekstrem træthed, vægtforøgelse og mange andre symptomer. Hashimotos sygdom skyldes autoimmune reaktioner, hvor antistoffer angriber skjoldbruskkirtlen, og mange i medicinsk behandling får det stadig dårligere. Ikke desto mindre tyder det nu på, at tilskud med selen kan reducere de autoimmune reaktioner og dannelsen af de pågældende antistoffer. Det fremgår af en meta-analyse, som er publiceret i Medicine. Forfatterne kommer samtidig ind på, hvilken effekt selen har på selve stofskiftet og som antioxidant, der beskytter skjoldbruskkirtlen mod oxidativ stress.

Hashimotos sygdom er blevet mere udbredt gennem de sidste årtier, og det er især kvinder, som rammes. Hashimotos sygdom kommer ofte snigende, og den er blandt andet karakteriseret af forhøjede niveauer af antistoffer som TPOAb og TgAb, der helt eller delvist angriber skjoldbruskkirtlen. Samtidig falder produktionen af stofskiftehormoner i de angrebne områder som følge af de autoimmune reaktioner.
Da skjoldbruskkirtlen er det organ, som har det højeste niveau af selen i forhold til størrelsen, har man længe antaget, at spormineralet har betydning for skjoldbruskkirtlens struktur og funktion, og at mangler kan føre til autoimmune reaktioner. Ikke desto mindre har det i henhold til flere studier været kontroversielt, hvorvidt tilskud med selen kan påvirke produktionen af antistoffer. I den nye meta-analyse ville forskerne derfor undersøge dette nærmere.

Selentilskud over længere tid nedsætter antistofdannelse

Via forskellige databaser som PubMed, Web of Science, EMBASE, Scopus og Cochrane Library indhentede forskerne syv kontrollerede studier, som inkluderede 342 patienter med Hashimotos sygdom. I studierne havde patienterne fået 50-200 mikrogram selen om dagen i 3-6 måneder eller placebo. Meta-analysen afslørede, at der ikke var nogen signifikant ændring i niveauerne af antistoffer efter tre måneder. Men efter seks måneder var der et signifikant fald af begge antistoffer - TPOAb og TgAb.
Forskerne konkluderer derfor, at behandling med selentilskud i seks måneder kan reducere serums niveau af TPOAb og TgAb. Andre studier tyder desuden på, at tilskud med 200 mikrogram selen om dagen har den bedste effekt på reducering af antistoffer og forbedring af skjoldbruskkirtlens struktur.

Hvilken effekt har selen på skjoldbruskkirtlens funktioner og tilstand?

Det er almindelig kendt, at skjoldbruskkirtlen behøver jod for at kunne danne stofskiftehormonerne T4 (tyroxin) med fire jodatomer og T3 (trijodthyronin) med tre jodatomer. T4 er det inaktive stofskiftehormon, som omdannes til det aktive T3 stofskiftehormon ude i kroppens væv. Processen foregår især ved hjælp af en gruppe selenholdige enzymer (deodinase), som fjerner et jodatom fra T4, så det omdannes til det aktive T3.
Derudover indgår selen i kraftige antioxidanter (GPX´er), der beskytter skjoldbruskkirtlen mod oxidativ stress forårsaget af frie radikaler. Da skjoldbruskkirtlen er et meget aktivt organ, der gennemstrømmes af meget blod, er der også en relativ stor påvirkning af frie radikaler. Påvirkningen øges desuden af stress, alkohol, medicin, kviksølv og andre miljøgifte.
De frie radikaler er nogle meget aggressive molekyler, der angriber vores celler og væv, hvis de ikke neutraliseres af beskyttende antioxidanter. Og Hashimotos sygdom er netop karakteriseret af oxidativ stress, hvor der er for mange frie radikaler.
Som antioxidant bidrager selen også til at modvirke de inflammationsprocesser, som de autoimmune reaktioner er præget af.
Man skal samtidig være opmærksom på, at der går op til seks måneder før tilskud med selen har den optimale effekt. Det tyder også på, at det kan svare sig at fortsætte behandlingen.
Ved mangel på selen er der desuden en risiko for, at behandling med syntetisk T4 hormon (Eltroxin og Euthyrox) ikke virker godt nok, fordi der mangler selenholdige enzymer til omdannelsen af T4 til det aktive T3-hormon.

Stofskiftesygdomme og selenmangel

  • Det antages, at omkring 1-2 procent af verdens befolkning lider af Hashimotos sygdom
  • I Danmark antages det at omkring 500.000 eller knap 10 procent er ramt af sygdommen.
  • De fleste med lavt stofskifte har endnu ikke fået diagnosen.
  • Mange i medicinsk behandling får det stadig dårligere.
  • Det antages, at en milliard mennesker på verdensplan mangler selen.
  • Jorden i Danmark og resten af Europa er fattig på selen, hvilket bevirker, at man let mangler sporstoffet. Også selvom man spiser sundt.
  • Der er muligvis en sammenhæng mellem den stigende forekomst af stofskiftesygdomme og udbredt selenmangel.

Referencer:

Kong Xiang-Qi et al. Clinical efficacy of selenium supplementation in patients with Hashimoto´s thyroiditis: A systematic review and meta-analysis. Medicine 2023

Lutz Schomburg. Selenium Deficiency Due to Diet, Pregnancy, Severe Illness or COVID-19 – A Preventable Trigger for Autoimmune Disease. International Journal of Molecular Sciences. 2021

Aparna Shreenath. Selenium Deficiency. StatPearls. May 6, 2019

Pernille Lund. Har du problemer med dit stofskifte? Ny Videnskab 2015

 

  • Oprettet den .