Skip to main content

Intravenøs behandling med C-vitamin ved kronisk træthedssyndrom efter infektion med COVID-19 og andre virus

Intravenøs behandling med C-vitamin ved kronisk træthedssyndrom efter infektion med COVID-19 og andre virusDet er almindelig kendt, at kronisk træthed kan følge i kølvandet på influenza, herpes, COVID-19 og andre virusinfektioner. Immunforsvaret fungerer ikke optimalt, og det er oxidativ stress og inflammation, som forårsager trætheden. Tilstanden ledsages ofte af koncentrationsbesvær, depression og søvnproblemer. Ved oxidativ stress er der en ubalance mellem frie radikaler og antioxidanter. I denne forbindelse er C-vitamin en af de mest potente antioxidanter, og det viser sig, at intravenøs behandling med store doser C-vitamin kan reducere trætheden efter forskellige virusinfektioner. Det fremgår af en oversigtsartikel i det videnskabelige tidsskrift Nutrients, hvor forfatterne også omtaler intravenøs behandling med C-vitamin i forbindelse med kronisk træthedssyndrom efter COVID-19 infektioner.

Kronisk træthed er et udbredt symptom i forbindelse med en række alvorlige sygdomme som kræft eller autoimmune sygdomme. Men der kan også være andre årsager til kronisk træthed, og kronisk træthedssyndrom defineres som en separat klinisk tilstand, hvor der kan optræde andre symptomer som smerter, koncentrationsbesvær og dårlig søvn.
Det er almindelig kendt, at kronisk træthedssyndrom kan følge i kølvandet på en lang række virusinfektioner som influenza, herpes, Ebola og Epstein Barr (der giver kyssesyge), bakterieinfektioner som Borelia burgdorferi og parasitter som Giardia lamblia.
Efter-virus-træthedssyndrom (Post-Viral-Fatigue-Syndrome) minder meget om almindelig kronisk træthedssyndrom. I denne forbindelse er det bemærkelsesværdigt, at kronisk træthedssyndrom ofte starter efter en infektion under en periode med øget fysisk eller psykisk stress. Dette kan medvirke til, at immunforsvaret ikke fungerer optimalt og ikke bekæmper infektionen på normal vis. Ifølge forfatterne bag den nye oversigtsartikel passer dette også meget godt til patienter med COVID-19, som har lidt af psykisk eller fysisk stress under nedlukningen, og som efterfølgende har fået kronisk træthedssyndrom.

Kronisk træthedssyndrom starter ofte efter en infektion under en periode med fysisk eller psykisk stress

COVID-19 kan medføre kronisk træthed og mange andre symptomer

Vi reagerer meget forskelligt på COVID-19 infektioner, også på sigt. Ifølge et studie fra Wuhan, hvor man registrerede 1.733 COVID-19 patienter efter indlæggelsen, viste det sig, at 63 procent led af kronisk træthed eller muskelsvaghed seks måneder efter den akutte infektion. 26 procent af patienterne led at søvnforstyrrelser og 23 procent af patiemterne led af angst eller depression.
En amerikansk oversigtsartikel har afsløret, at milde COVID-19 tilfælde også er hyppig årsag til kronisk træthed, og der omtales 50 andre langtidsfølgevirkninger som hovedpine, koncentrationsbesvær, hårtab og vejrtrækningsbesvær.

Komplicerede COVID-19 infektioner skyldes oxidativ stress og overdrevne inflammationer

Under optimale omstændigheder bør vi afvise smitte med COVID-19 eller få et mildt forløb. Når immunforsvaret angriber, kan det blandt andet iværksætte en inflammation, som skal bidrage til at destruere virus hurtigt og effektivt. Derefter bør inflammationen indstilles.
Men hvis immunforsvaret ikke fungerer optimalt, kan der optræde kronisk inflammation og oxidativ stress. Dette fører til, at infektionen trækker i langdrag, så der optræder kronisk træthed og andre symptomer.
I svære akutte tilfælde kan der optræde hyperinflammation, cytokinstorm og voldsom oxidativ stress som medfører akut svigt i luftvejsfunktionen, også kaldet ARDS (acute respiratory distress syndrome), samt svigt i kredsløb og andre organer, som er årsag til, at de svageste patienter bukker under.
Som det fremgår, bidrager oxidativ stress til, at infektioner med COVID-19 bliver komplicerede. Ved oxidativ stress er der en ubalance mellem frie radikaler og antioxidanter. De frie radikaler er faktisk en del af vores immunforsvar, men de må ikke løbe løbsk, så de angriber sunde celler og væv.

C-vitamin til immunforsvaret og beskyttelse mod oxidativ stress

Under akutte infektioner forbruger immunforsvaret en del C-vitamin, så det kan angribe lynhurtigt. C-vitamin fungerer samtidig som en vigtig antioxidant, der beskytter celler og væv mod frie radikaler og oxidativ stress. Det betyder samtidig, at behovet for C-vitamin øges under akutte infektioner. Derfor har vi selvfølgelig brug for rigelig C-vitamin i forebyggelsen af infektioner.
C-vitamin er faktisk involveret i mere end 150 metaboliske funktioner, som også inkluderer syntesen af kollagen og carnitin samt neurotransmittere som nordadrenalin, serotonin og dopamin. Det er desuden kendt, at mangel på C-vitamin også kan forårsage træthed, smerter, kognitive dysfunktioner og depressionslignende symptomer.
Derfor er det muligt, at behandling med C-vitamin kan reducere symptomerne, der følger med kronisk træthedssyndrom ved at styrke immunforsvaret og danne bindevævskollagen. Da C-vitamin er en vigtig antioxidant med antiinflammatoriske egenskaber kan behandlingen også beskytte nervesystemet og kredsløbet mod skader forårsaget af oxidativ stess.

Behandling af kronisk træthedssyndrom med store doser intravenøs C-vitamin

Formålet med den nye oversigtsartikel var at analysere, hvorvidt behandling med intravenøs C-vitamin kan forbedre symptomer på kronisk træthed efter virusinfektioner. Forfatterne fokuserede på den intravenøse behandling med C-vitamin, fordi det er den eneste måde at opnå de store mængder i blodet til de forskellige terapeutiske formål. Studier baseret på oral indtagelse af C-vitamin er ofte af lav kvalitet, fordi optageligheden i blodet ikke er så stor og man i stedet får diarre.
Forskerne indhentede ni kliniske studier med 720 patienter, som fik intravenøs behandling med store doser C-vitamin. Til dags dato har man især studeret effekten på kræftpatienter. Derudover har man også studeret effekten på herpes zooster og allergier.
Selvom der var tale om vidt forskellige sygdomme, viste det sig, at store doser intravenøs C-vitamin kunne reducere kronisk træthed i næsten alle studierne. Patienterne fik også reduceret andre symptomer som søvnforstyrrelser, depressive symptomer, smerte og kognitive forstyrrelser.
De daglige doser var på over 50 gram eller 3 gram pr kg. legemsvægt, således at en person på 75 kilo fik 225 gram pr infusion. I andre studier gav man mindre doser, som havde samme gode effekt.
Da infektion med COVID-19 er præget af oxidativ stress, overdreven inflammation og kredsløbsforstyrrelser, og da man har observeret mangel på C-vitamin hos COVID-19 patienter, er det ifølge forfatterne bag den nye oversigtsartikel relevant at foretage nye kliniske studier for at se nærmere på effekten af store doser intravenøs C-vitamin ved kronisk træthedssyndrom forårsaget af COVID-19. Den nye oversigtsartikel er publiceret i Nutrients.

Husk også C-vitamin i den almindelige forebyggelse af virusinfektioner

Et ekspertpanel af læger og professorer har i samarbejde med Den Schweiziske Fødevarestyrelse gennemgået den videnskabelige evidens angående næringsstoffernes betydning for et velfungerende immunforsvar med fokus på COVID-19. Ekspertpanelet anbefaler blandt andet tilskud med 200 mg C-vitamin om dagen, så man er bedre rustet i forebyggelsen og bekæmpelsen af infektioner. På markedet findes der også stærkere tilskud, og det anbefales at vælge de syreneutrale for at skåne mave-tarm-slimhinden.

Referencer

Claudia Vollbracht and Karin Kraft. Feasibility of Vitamin C in thel treatment of Post Viral Fatigue with Focus on Long COVID, Based on a Systematic Review of IV vitamin C on Fatigue. Nutrients 2021

Nikki Hancocks. Diet and supplements: Swiss panel publishes COVID-19 recommendations. 2020

  • Oprettet den .