Skip to main content

Selen ökar hjärnans bildning av nya nervceller

Selen ökar hjärnans bildning av nya nervcellerDet är allmänt känt att fysisk aktivitet stimulerar hjärnan till att bilda nya nervceller, men man har inte känt till de närmare mekanismerna förrän nu. Ett forskarteam av neurologer från Australien har nämligen funnit att möss under fysisk aktivitet producerar ett seleninnehållande protein som hjälper hjärnan att bilda nya nervceller. Enligt forskarna är detta en fantastisk studie, och man antar att behandling med selen kan bli en ny strategi för att förebygga och behandla kognitiv försämring om man inte kan utföra fysisk aktivitet eller om man är mer sårbar för selenbrist. Det gäller särskilt äldre samt patienter med Alzheimers sjukdom och patienter som har drabbats av stroke. Det bör samtidigt tilläggas att det kan vara svårt att få tillräckligt med selen genom normal hälsosam kost i vår del av världen.

Hjärnans enorma nätverk av neuroner och informationsbehandling är en förutsättning för god mental och fysisk hälsa. Det har länge antagits att bildandet av nya nervceller i det centrala nervsystemet avslutas vid födseln eller kort därefter. Men det visar sig att hjärnan kan bilda nya nervceller på flera ställen, och att den är plastisk under hela livet. Tidigare studier har redan visat att löpning stimulerar hjärnan till att producera nya nervceller i hippocampus som är viktiga för inlärning, minne och orienteringsförmåga. Men man har inte känt till vilka molekyler som sätter igång processen.

Fysisk aktivitet ökar hjärnans innehåll av en viss selenförening

Neurologen Tara Walker från University of Queenslands Brain Institute i Australien står bakom den nya studien. Redan för sju år sedan undersökte hon blodplasma från möss som hade sprungit i hamsterhjul i fyra dagar. Dessa blodprover jämfördes sedan med blodprover från möss som inte hade sprungit i hamsterhjul. Walker och hennes forskarteam identifierade högre nivåer av 38 proteiner hos de möss som hade sprungit i hamsterhjul. Samtidigt fanns det ett visst protein som stod ut bland mängden och det var selenoprotein P, där nivån var dubbelt så hög. Upptäckten är mycket relevant eftersom selenoprotein P transporterar in selen i hjärnan, där det bland annat har betydelse för energiomsättningen och regleringen av gener. Samtidigt fungerar selen som viktiga antioxidanter som skyddar celler mot oxidativa skador orsakade av fria radikaler. Eftersom hjärnan innehåller många fleromättade fettsyror och har en stor blodgenomströmning är den särskilt sårbar för oxidativa skador som kan förstöra nervceller och stödceller. Selen spelar därför en särskilt viktig roll för hjärnans funktioner och antioxidantförsvar.

  • Selen ingår i cirka 25 selenoproteiner.
  • Selenoprotein P transporterar selen från blod till hjärnan och andra vävnader.
  • De olika selenoproteinerna har många funktioner, som inkluderar energiomsättning, reglering av gener och celluppbyggnad.
  • Selen ingår dessutom i kraftiga antioxidanter som skyddar cellerna mot skador orsakade av oxidativ stress.

Selen spelar en nyckelroll i bildandet av nya nervceller

I den nya studien fann Walker och hennes forskarteam bland annat att möss som injicerades med en selenförening direkt i hjärnan under sju dagar fick ett tredubblat antal av vissa nervceller i hippocampus.
Forskarna fann också att möss som lider brist på selenoprotein P eller receptorn inte bildar nya nervceller genom fysisk aktivitet. Därför antar forskarna att selenoprotein P är nyckeln till bildandet av nya nervceller.
Därefter ville forskarna undersöka om selen kan motverka hjärnans åldringsprocesser. De tillsatte en selenförening (selenometionin) i dricksvattnet till möss som var 18 månader gamla, vilket motsvarar 60 år i människoår.
Efter en månad hade antalet nervceller i mössens hippocampus fördubblats. De selenbehandlade mössen uppvisade också bättre minne under olika uppgifter jämfört med kontrollgruppen.
Slutligen undersökte forskarna om selen kunde motverka kognitiv försämring till följd av hjärnskador. Mössen utsattes för skador i hippocampus, vilket förstör nervceller och skadar minnet i linje med stroke. Det visade sig att de möss som därefter behandlades med selen återfick minnet till skillnad från de möss som inte behandlades med selen.
Det tyder följaktligen på att selen spelar en unik roll när det kommer till hjärnans förmåga att bilda nya nervceller.
Den nya studien har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Cell Metabolism.

Selen som en ny terapi vid behandling och förebyggande av kognitiv försämring

Enligt en annan forskare, neurologen Bárbara Cardaso från Monash University’s Victorian Heart Institute i Australien, är detta en fantastisk studie, och hon har tidigare påvisat att selentillskott till äldre kan förbättra språkfärdigheterna såväl som förmågan att komma ihåg och kopiera teckningar.
Enligt Bárbara Cardaso kan tillskott med selen därför användas som en ny strategi för att behandla eller förebygga kognitiv försämring hos de befolkningsgrupper som inte kan utföra fysisk aktivitet eller som är mer sårbara för selenbrist – däribland äldre och patienter som har drabbats av stroke eller lider av Alzheimers sjukdom.
Det bör samtidigt tilläggas att selenbrist är ganska vanligt i Europa, Kina och andra delar av världen på grund av selenfattiga jordar. Detta ökar risken för kognitiv försämring om man inte kompenserar för bristerna med tillskott.

  • Selenoprotein P är nyckeln till bildandet och skyddet av nervceller.
  • Selen kan bidra till att bevara eller förbättra kognitiva färdigheter – även om man inte är fysiskt aktiv.
  • Det kräver dock att du är välförsedd med selen.

Mer information om förebyggande av demens

I följande artikel kan du läsa mer om hur demens, Alzheimers och depression hänger samman med oxidativ stress i hjärnan – och hur antioxidanter som selen, Q10, melatonin och en god sömn spelar en roll vid förebyggande och behandling

»Depression, demens och Alzheimers hänger samman med oxidativ stress i hjärnan«

Referenser

Odette Leiter et al. Selenium mediates exercise-induced adult neurogenesis and reverses learning deficits induced by hippocampal injury and aging. Cell Metabolism. February 3, 2022

Rodrigo Pérez Ortega. Widely available supplement may explain brain boost from exercise. Science.org 3 feb 2022

Aparna Shreenath. Selenium Deficiency. StatPearls. May 6, 2019

  • Skapad