Skip to main content

Nyhet: intravenös behandling med zink till covid-19-patienter

Nyhet: intravenös behandling med zink till covid-19-patienterAustraliensiska forskare kommer nu att inleda den första kliniska studien för att testa effekten av intravenös behandling med zink till covid-19-patienter. För det första är zink viktigt för immunförsvarets kapacitet. För det andra kan zink motverka organskador som orsakas av brist på syretillförsel till cellerna och hyperinflammation. För det tredje är zinkbrist utbrett – särskilt bland utsatta grupper som äldre och kroniskt sjuka.

Zink är ett spårämnen som ingår i över 1 000 enzymprocesser, av vilka många har en direkt eller indirekt koppling till immunsystemet. Zink är dessutom en viktig antioxidant, som skyddar kroppen mot oxidativ stress. Det uppskattas att cirka 25 procent av världens befolkning lider brist på zink, vilket främst beror på ensidiga kostvanor. Åldringsprocesser kan i sig hämma upptaget och utnyttjande av det livsviktiga spårämnet. Här bör dessutom nämnas stora intag av järn och kalcium samt alkohol. Kroniska sjukdomar som diabetes kan också medföra zinkbrist. Detsamma gäller för flera typer av läkemedel, exempelvis vattendrivande läkemedel, syraneutraliserande läkemedel och ACE-hämmare. Äldre och andra sårbara grupper för covid-19 lider ofta av en större eller mindre brist på zink. Detta ökar både risken för smitta och sekundära komplikationer.

Forskarna: zink har en viktig potential medan vi väntar på ett effektivt vaccin

Australiska forskare från Austin Health Teaching Hospital och University of Melbourne kommer nu att inleda den första kliniska studien för att testa effekten av intravenös behandling med zink till covid-19-patienter. Studien leds av dr Joseph Ischia och dr Oneel Patel, som under många år har undersökt de positiva effekterna av intravenös behandling med zink mot organskador som orsakas av syrebrist.
Enligt de två forskarna är covid-19 särskilt farligt eftersom detta virus förökar sig extremt snabbt i patientens kropp. Vid nedsatt motståndskraft kan detta leda till luftvägskomplikationer såsom bronkit och lunginflammation samt allvarligare komplikationer, som också är känt från SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome), ett annat coronavirus som härjade 2002.
Nu konfronteras vi med den nya varianten covid-19, och om detta coronavirus tränger in i patientens lungor kan det medföra så allvarliga andningsproblem att behandling kräver respirator. I värsta fall kan covid-19 orsaka omfattande organsvikt och hjärnskador till följd av bristande syretillförsel.
Enligt dr Patel har tidigare studier visat att zink är mycket effektivt för att bromsa förökningen och spridningen av virus som orsakar SARS samt vanlig förkylning som ofta beror på ett annat coronavirus. Därmed kan de stora zinkdoserna skydda livsviktiga organ som hjärtat, njurarna och levern mot de organskador som orsakas av syrebrist.
Den nya studien kommer således avslöja om en daglig injektion av högre doser av zinkklorid kan gynna patienter som har drabbats allvarligt av covid-19. Resultaten kommer att finnas tillgängliga inom kort.
För närvarande finns det ingen effektiv behandling till livshotande covid-19-patienter, och därför har denna studie en enorm potential. Forskarna hoppas därför att den intravenösa zinkbehandlingen kan minska de allvarliga komplikationerna. Forskarna påpekar dessutom att de bara använder större doser zink som kan tolereras och inte har någon toxisk effekt.
Den nya kliniska studien är kulmen av ett snabbt samarbete mellan australiensiska forskare inom kirurgi, infektionssjukdomar och medicinsk behandling av luftvägssjukdomar.
Om studien blir framgångsrik och behandlingen tas i bruk kan den potentiellt rädda många liv över hela världen. Speciellt bland äldre och andra sårbara grupper som också plågas av ångest för sjukdomen. Det är till och med en billig behandling helt utan biverkningar.

Problematisk när covid-19 attackerar de röda blodkropparna och orsakar ARDS

De röda blodkropparna tar vanligtvis upp syre från lungorna, varefter syre binds till det järninnehållande hemoglobinet. De röda blodkropparna transporterar sedan syre ut till alla kroppens celler, så att de med hjälp av syret kan omvandla kalorierna till energi.
Enligt en annan kinesisk studie upptäckte forskarna nyligen att covid-19 kan attackera hemoglobinet i de röda blodkropparna senare under sjukdomsförloppet. Detta gör att hemoglobinet inte kan transportera syret runt i kroppen. Som ett resultat blir lungorna och andra energikrävande organ stressade, eftersom de saknar syre.
Enligt de kinesiska forskarna är det sålunda möjligt att det är detta tillstånd med sviktande syretillförsel till celler och vitala organ som bidrar till hyperinflammation och akut andningssviktsyndrom, ARDS (acute respiratory distress syndrome), samt sekundära, livshotande skador på andra vävnader.
Den kinesiska studien bidrar således till en ny syn på varför och när covid-19 kan bli så farligt och livshotande.
I detta sammanhang är de australiensiska forskarna bakom den nya studien också medvetna om att en sviktande syretillförsel till cellerna kan bli livshotande. För de påpekar just att större mängder intravenöst zink kan motverka allvarliga skador på vävnader och vitala organ till följd av brist på syretillförsel.
Som redan nämnts har zink också betydelse för immunsystemet och som en antioxidant, som skyddar kroppen från infektioner och cellskador. Därför har vi alla behov av zink när vi ska skydda oss mot covid-19.

Källor och tillskott

Zink finns särskilt i animaliska livsmedel samt nötter, frön, kärnor och bönor. Referensintaget, RI, är satt till 10 mg. Men åldringsprocesser kan göra det svårare att ta upp zink, och därför kan en brist uppstå, även om äldre får tillräckligt med zink genom kosten.
När det gäller tillskott måste man vara uppmärksam på att många tillskott förekommer i oorganiska former, som zinksulfat eller zinkoxid, som kroppen har svårt att ta upp. Zinkglukonat och zinkacetat är organiska former som kroppen har lättare att ta upp och utnyttja.
Enligt Efsa, Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, är den övre gränsen för vuxna och gravida satt till 25 mg dagligen. Det är ofarligt med en större dos från exempelvis ostron, tillskott eller intravenös behandling under en kort period.

Obs!

Du kan läsa mer om hur zink, C-vitamin, D-vitamin och selen skyddar mot covid-19 i följande tidigare artikel.

» Kriget mot COVID-19 kräver fyra viktiga näringsämnen som många lider brist på «

Referenser

World-first trial to test benefit of intravenous zinc in COVID-19 fight. The University of Melbourne. 8 apr. 2020

COVID-19 Supplements: Australian Researchers Start First Clinical Trial To Test Effects Of Intravenous Zinc In COVID-19 Patients. Thailand Medical News April 10, 2020

MUST READ! Research Reveals That COVID-19 Attacks Hemoglobin In Red Blood Cells, Rendering It Incapable Of Transporting Oxygen. Current Medical Protocols Could All Be Wrong! Thailand Medical News April 09, 2020

  • Skapad