Skip to main content

Depression kan lindras och förebyggas med D-vitamintillskott

Depression kan lindras och förebyggas med D-vitamintillskottFlera studier har redan visat att det ofta finns ett direkt samband mellan utbredd depression och utbredd brist på D-vitamin. Det beror på att D-vitamin har flera funktioner i hjärnan och nervsystemet och att det även motverkar lokala inflammationer som uppträder vid många depressioner. Enligt en ny finsk metaanalys visar det sig nu att starkare tillskott med D-vitamin också kan lindra depressiva symtom. Men hur påverkar egentligen D-vitamin hjärnan och nervsystemet? Och hur mycket har vi behov av om blodets nivå ska vara optimal för att förebygga sjukdomar?

Det är naturligt att humöret svänger och att man i perioder känner sig nere. Depression är ett medicinskt tillstånd som typiskt kännetecknas av konstant nedstämdhet, bristande intresse och ofta svår trötthet. Även ljusa minnen från det förflutna kan täckas av svarta moln. Brist på självförtroende, skuld, koncentrationssvårigheter, ångest och sömnstörningar kan också förekomma. Vid lindriga och måttliga former av depression är det vanligt att använda bestämda typer av samtalsterapi. Vid svåra former kombineras samtalsterapi med medicinsk antidepressiv behandling och i de svåraste fallen används ECT.
Ändå visar det sig att många behandlas för sent. Det visar sig också att antidepressiva läkemedel ofta fungerar otillräckligt och kan vara förbundna med allvarliga biverkningar. Därför behövs nya strategier för att förebygga och behandla depression där kosten spelar en stor roll. Det finns också ett ökat fokus på D-vitamin som vi i första hand bildar från sommarsolen. Det antas dock att runt en miljard människor lider brist på D-vitamin på grund av vintermånaderna, inomhuslivsstil, åldrandeprocesser, mörk hy, övervikt, typ 2-diabetes och andra kroniska sjukdomar. Därför är det särskilt viktigt att förebygga och behandla brist på D-vitamin om detta är en bidragande orsak till depression.

D-vitaminets betydelse för hjärnan och humöret

De flesta av hjärnans celler och vävnader har receptorer för D-vitamin som reglerar en mängd gener via på-och-av-mekanismer. Detta är av avgörande betydelse för att hjärnans neuroner och andra celler ska kunna utföra sina uppgifter. D-vitamin reglerar också signalämnen som serotonin och dopamin som har betydelse för ett bra humör. Dessutom hämmar D-vitamin flera proinflammatoriska cytokiner som är involverade vid depression.
Flera studier har redan visat att det finns ett samband mellan brist på D-vitamin och depressiva symtom. En tidigare metaanalys har dock visat olika resultat vad gäller tillskott med D-vitamin och effekten på depressiva symtom. Det kan bero på att man har gett D-vitamintillskott till personer som inte varit i något underskott. Det kan också bero på att tillskotten har varit för svaga eller getts under för kort tid, så att blodnivån inte har optimerats. Kvaliteten på tillskotten är också viktig för upptag och utnyttjande.

Större doser av D-vitamin har en positiv effekt vid depression

Den nya metaanalysen från Östra Finlands universitet är den största hittills som avslöjar vilken effekt tillskott med D-vitamin har på depressiva symtom. Metaanalysen inkluderar resultaten från 41 placebokontrollerade studier runt om i världen. Studierna omfattar patienter med depression i den allmänna befolkningen, däribland patienter som samtidigt lider av andra fysiska sjukdomar. Metaanalysen visade att starkare tillskott med D-vitamin är effektivare för att lindra depressiva symtom jämfört med placebo.
I studierna gav man vanligtvis 50–100 mikrogram D-vitamin per dag. Dessa doser ligger långt över de officiella rekommendationerna, RI, på 5–20 mikrogram.
Enligt forskarna kan den nya upptäckten uppmuntra till fler kliniska studier där man ger starkare tillskott av D-vitamin till patienter med depression.
Metaanalysen har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Critical Reviews in Food Science and Nutrition och utfördes genom ett internationellt samarbete mellan finska, australiensiska och amerikanska forskare.
Det är också relevant att titta närmare på om tillskott med D-vitamin förebygger depression, däribland vinterdepression, eftersom bristen på D-vitamin är störst på vintern.
Det är under alla omständigheter viktigt att blodets nivå av D-vitamin är optimal. Det nedre gränsvärdet ligger på 50 nmol/l och enligt flera forskare bör nivån helst ligga på mellan 75–120 nmol/l för ett optimalt sjukdomsförebyggande.

Sambandet mellan depression och hjärninflammation

I följande artikel kan du läsa mer om hur depression ofta orsakas av inflammation i hjärnan och hur D-vitamin, magnesium, zink, selen och fiskolja kan motverka detta.

»Sambandet mellan depression och hjärninflammation kan ofta åtgärdas med enkla tillskott«

Referenser:

Tuomas Mikola, et al. The effect of vitamin D supplementation on depressive symptoms in adults: A systematic review and meta‐analysis of randomized controlled trials. Critical Reviews in Food Science and Nutrition, 2022.

University of Eastern Finland. Vitamin D supplementation seems to alleviate depressive symptoms in adults. ScienceDaily. August 12, 2022

Edward Bullmore. The Inflamed Mind. London Short Books 2018

Chieh-Hsin Lee and Fabrizio Giuliani. The Role of Inflammation in Depression and Fatigue. Frontiers in Immunology. 2019

  • Skapad