Skip to main content

Magnesium kan förebygga och lindra depression

Magnesium kan förebygga och lindra depressionDepression är en av de största sjukdomsbördorna i hela världen. Även om det kan finnas flera orsaker till depression föreslås det nu att en hög nivå av magnesium i serum är förbunden med färre depressiva symtom. Detta framgår av en studie från Taiwan som har publicerats i tidskriften Nutrients. Forskarna kommer dessutom in på hur magnesium via flera enzymprocesser stöder nervsystemet, hormonsystemet och särskilda receptorer i hjärnan, som spelar en grundläggande roll i utvecklingen av depression. Det är samtidigt problematiskt att stress, den västerländska raffinerade kosten och flera läkemedelstyper ofta resulterar i magnesiumbrist. För detta motverkar även utnyttjandet av D-vitamin som också är viktigt för humöret.

I samband med depression har studier av kroppens magnesiumstatus gett olika resultat, och man har ännu inte undersökt om kronisk magnesiumbrist är kopplad till depression. I den nya studien ville forskarna från Taiwan därför undersöka huruvida kostens magnesiuminnehåll och magnesiuminnehållet i serum påverkar depressiva symtom. Forskarna använde data från en större nationell befolkningsstudie (Nutrition and Health Survey in Taiwan, NAHSIT). Forskarna använde också en särskild skala, BSRS-5 (5-item Brief Symptom Rating Scale), för att mäta deltagarnas depressiva symtom.
Det visade sig att det endast fanns en svag koppling mellan kostens magnesiuminnehåll och magnesiuminnehållet i serum. Ändå fann forskarna att högre nivåer av magnesium i serum var förbundna med en lägre poäng på depressionsskalan och en lägre risk att utveckla depression. Forskarna drar därför slutsatsen att magnesiumnivån i serum omvänt är kopplad till depressiva symtom. Eftersom magnesiuminnehållet i kosten spelar en mindre roll tyder det också på att behovet av magnesium kan vara individuellt när det gäller att optimera magnesium i serum. Det bör också tilläggas att det mesta av kroppens magnesium finns inuti cellerna.

Hur påverkar magnesium- och magnesiumtillskott nervsystemet och humöret?

Magnesium är ett av de mineraler som vi behöver mest av, och det spelar en central roll i flera hundratals enzymprocesser som har betydelse för regleringen av blodtryck, blodsocker och stress samt regleringen av neurotransmittorer i det centrala nervsystemet.
I detta sammanhang kan brist på magnesium medföra en dysreglering av hypotalamus-hypofys-binjureaxeln. Som ett resultat kan hypotalamus frisätta hormonet CRH (corticotropin-releasing hormone) som stimulerar hypofysen att producera ACTH (kortikotropin), vilket i sin tur stimulerar produktionen av kortisol från binjurebarken.
Det är allmänt känt att stress och dysreglering av vissa neurotransmittorer som serotonin och dopamin utgör viktiga mekanismer i utvecklingen av depression. Forskarna bakom den nya studien kommer närmare in på hur neuronernas receptorer för N-metyl-D-aspartat (NMDA) spelar en grundläggande roll i utvecklingen av depression. NMDA-receptorerna aktiveras av glutamat, som är den mest dominerande neurotransmittorn i hjärnan. NDMA-receptorerna medför också att kalciumjoner strömmar in i neuronerna, så att de aktiveras.
Men ökad aktivitet i neuronerna kan orsaka neurologiska störningar och skador på neuronerna. Det tyder också på att magnesium kan blockera NMDA-receptorerna och neuronernas upptag av kalciumjoner, vilket resulterar i ett mer lugnt och normalt sinnestillstånd.
Den nya studien som har publicerats i tidskriften Nutrients ligger i linje med en tidigare randomiserad, klinisk studie publicerad i PLoS One, som visade att tillskott med magnesium (248 mg dagligen) under sex veckor kunde lindra mild till måttlig depression hos vuxna. Det förekom också en positiv effekt på humöret under loppet av två veckor.
Det kan dessutom tilläggas att magnesium hjälper till att aktivera den form av D-vitamin som vi bildar från solen eller får genom tillskott. Detta är en mycket viktig funktion eftersom de flesta celler i kroppen, däribland hypotalamus, hypofysen och neuronerna, har receptorer för D-vitamin som reglerar en mängd olika genaktiviteter. D-vitamin reglerar även inflammatoriska processer i hjärnan som också kan bidra till utvecklingen av depression.

Källor till magnesium och varför magnesiumbrist är vanligt

Magnesium finns i grov och grön kost med mycket fullkorn, grönsaker, kärnor och nötter. Men den moderna raffinerade kosten innehåller inte tillräckligt med magnesium. Dessutom kan stress, för mycket kaffe, alkoholmissbruk samt p-piller, vätskedrivande läkemedel, syraneutraliserande läkemedel och flera andra typer av läkemedel hämma upptaget eller tömma kroppen på magnesium. Insulinresistens, metaboliskt syndrom och typ 2-diabetes kan också tömma kroppen på magnesium. Många av de ovanstående faktorerna kan också förstärka varandra.
Det innebär samtidigt att behovet av magnesium kan vara större än de officiella rekommendationerna, RI, som ligger på 375 mg. Enligt den nya studien bör vi under alla omständigheter sträva efter en optimal nivå i serum, så att alla magnesiuminnehållande enzymer kan utföra sina funktioner i det centrala nervsystemet och på andra ställen i kroppen.
Om man inte får i dig tillräckligt med magnesium genom kosten eller har ett större behov kan man överväga att ta tillskott i god kvalitet som kroppen har lätt att ta upp.

Referenser:

Ming Hui Chou et al. The Association of Serum and Dietary Magnesium with Depressive Symptoms. Nutrients Feb. 2, 2023

Emily K Tarleton et al. Role of magnesium supplementation in the treatment of depression: A randomized clinical trial. PLoS One 2017

Tuomas Mikola, et al. The effect of vitamin D supplementation on depressive symptoms in adults: A systematic review and meta‐analysis of randomized controlled trials. Critical Reviews in Food Science and Nutrition, 2022.

Anne Marie Uwitonze, Mohammed S Razzaque. Role of magnesium in Vitamin D Activation and Function. The Journal of the American Osteopathic Association. 2018}

  • Skapad