KOM OCKSÅ IHÅG

- att hämta hem din gratis e-bok

KOM OCKSÅ IHÅG att hämta hem din gratis e-bok

Det är enkelt – KLICKA HÄR och fyll i kupongen

– så får du e-boken Hjertesund Senior på e-post

 

Zink är avgörande för D-vitaminets funktion – och vice versa

Zink är avgörande för D-vitaminets funktion – och vice versaZink är viktigt för immunförsvaret, mental balans, fertilitet, hud, hår, smaksinne och många andra funktioner. Enligt en ny studie publicerad i Current Research in Physiology ingår zink också i nära interaktioner med D-vitamin. Det betyder att zink är avgörande för att cellerna ska kunna ta upp och utnyttja D-vitamin. Samtidigt är D-vitamin avgörande för upptaget av zink i tarmen och ett antal zinkberoende cellfunktioner. Enligt den nya studien kan brist på en eller båda näringsämnena därför leda till en lång rad sjukdomar, däribland infektioner, dålig sårläkning, muskelsjukdomar, hjärt-kärlsjukdomar, neurologiska sjukdomar, benskörhet, cancer och många andra sjukdomar. Det är också problematiskt att brist på zink och D-vitamin är så utbrett – särskilt på grund av ensidiga kostvanor, brist på sol, åldringsprocesser, övervikt och vissa typer av läkemedel.

Pin It

Kan multivitaminer skydda mot demens och kognitiv försämring?

Kan multivitaminer skydda mot demens och kognitiv försämring?Det finns mycket som tyder på det. För äldre som har tagit multivitaminer dagligen i flera år löper en mycket lägre risk för att utveckla demens, Alzheimers sjukdom och andra tecken på kognitiv försämring. Detta framgår av en ny studie publicerad i tidskriften Alzheimer's and Dementia: The Journal of the Alzheimer's Association. Studien ligger i linje med tidigare studier som bland annat visar på hur de olika vitaminerna och mineralerna ökar hjärnans blodflöde och skyddar neuronerna. Det kan dessutom vara värt att välja multivitaminer av god kvalitet som säkerställer att näringsämnena tas upp.

Pin It

Covid-19: Fyra metaanalyser bekräftar D-vitaminets skyddande effekt

Covid-19: Fyra metaanalyser bekräftar D-vitaminets skyddande effektSedan december 2021 har två stora metaanalyser visat att låga nivåer av D-vitamin i blodet ökar risken för covid-19-infektioner, svår sjukdom, intensivvårdsinläggning och dödsfall. En tredje metaanalys har visat att endast 12 procent av de covid-19-patienter som fick D-vitamintillskott hamnade på intensivvårdsavdelning, jämfört med 26 procent av de som inte fick något D-vitamin. En fjärde metaanalys har avslöjat att D-vitamintillskott avsevärt minskar risken för livshotande covid-19-infektioner. Detta gäller särskilt under vintermånaderna och i sårbara grupper som äldre, mörkhyade, överviktiga och kroniskt sjuka, där D-vitaminbrist är mest utbredd. Vid förebyggande och behandling av covid-19 och andra virusinfektioner finns det därför ett alarmerande behov av mer fokus på D-vitamintillskott som optimerar blodnivåerna. Samtidigt måste man vara välförsedd med magnesium som ingår i aktiveringen av D-vitaminet.

Pin It

B3-vitaminbrist ökar risken för demens, neurologiska sjukdomar och aggression

B3-vitaminbrist ökar risken för demens, neurologiska sjukdomar och aggressionB3-vitamin spelar en central roll för hjärnan, nervsystemet och den mentala hälsan. Flera studier tyder på att brist på B3-vitamin ökar risken för demens, Alzheimers sjukdom, Parkinsons sjukdom och schizofreni. Dessutom visar epidemiologiska studier att dieter utan B3-vitamin är förbundna med aggression och en ökad förekomst av mord. Brist på B3-vitamin kan bland annat bero på kost- och miljöfaktorer. Samtidigt finns det indikationer på att vissa har ett större behov på grund av genetiska variationer och dåligt utnyttjande. Man ska också vara medveten om att skillnaden mellan olika tillskott är stor.

Pin It

Sambandet mellan D-vitamin och testosteron hos överviktiga män

Sambandet mellan D-vitamin och testosteron hos överviktiga mänDet finns ett samband mellan en låg nivå av D-vitamin i blodet och en låg nivå av könshormonet testosteron hos överviktiga, unga män. Detta framgår av en ny studie som har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Frontiers in Endocrinology. Det är också ett faktum att D-vitaminbrist är vanligare bland överviktiga och att detta även kan påverka motståndskraften, regleringen av blodsockret och många andra funktioner. Sammantaget finns det mycket som tyder på att överviktiga personer bör vara särskilt uppmärksamma på att få i sig tillräckligt med D-vitamin. Det är också viktigt att tillräckligt med testosteron bildas, vilket bland annat är viktigt för muskelmassa, skelett, drivkraft, fertilitet och sexlust.

Pin It

Zink stärker immunförsvaret på flera sätt

Zink stärker immunförsvaret på flera sättDet är allmänt känt att zink stärker immunförsvaret, men det har funnits osäkerhet kring de närmare mekanismerna. Ett forskarteam från Fred Hutchinson Cancer Research Center i USA har därför undersökt det närmare och funnit att zink är viktigt för T-cellernas aktivitet och för thymus, som producerar T-cellerna. Enligt forskarna kan denna kunskap bidra till nya terapier för patienter med dåligt immunförsvar. Det tyder samtidigt på att zinkbrist är ganska utbrett. Detta ökar också risken för virusinfektioner, där T-cellerna har den största betydelsen för en god immunitet.

Pin It

Kolesterolsänkning utan biverkningar:

Kolesterolsänkning utan biverkningar”Q10-kapslarna har gjort att jag inte längre har extrema biverkningar från mitt kolesterolsänkande läkemedel”, förklarar Anna Franken.

Läs mer

Q10-kapslar fick Alan ur sängen:

Q10-kapslar fick Alan ur sängen
Q10 kapslar fick Alan ur sängen”En vecka efter att jag hade börjat ta Q10-kapslarna kunde jag känna en stor skillnad. Nu sover jag mycket mindre, och jag orkar njuta av livet igen”, säger 23-årige Alan Piccini, som har lidit av extrem trötthet och muskelvärk sedan han var barn.

Läs mer