Skip to main content

D-vitaminbrist under graviditet och övervikt hos pojkar

D-vitaminbrist under graviditet och övervikt hos pojkarUnder graviditeten är D-vitamin viktigt för barnets tillväxt, utveckling och allmänna hälsa. Det tyder också på att brist på D-vitamin under graviditeten ökar risken för att pojkar utvecklar mer fettvävnad under de första levnadsåren och därför löper en större risk att bli överviktiga i barndomen och senare i livet. Detta framgår av en spansk befolkningsstudie publicerad i tidskriften Nutrients. Eftersom övervikt och D-vitaminbrist är så utbrett bland den allmänna befolkningen är det särskilt viktigt att gravida kvinnor följer hälsomyndigheternas rekommendationer för D-vitamintillskott. Det finns heller ingen anledning att undvika solen, eftersom det är den bästa källan till D-vitamin på sommaren. Man måste bara se till att man inte bränner sig.

Läs mer om D-vitaminbrist under graviditet och övervikt hos pojkar

  • Skapad

Tillskott med fiskolja som en ny strategi vid hjärtsvikt

Tillskott med fiskolja som en ny strategi vid hjärtsviktHjärtsvikt är en sjukdom med flera olika symtom och hög dödlighet eftersom hjärtats pumpfunktion är nedsatt. Hjärtsvikt kännetecknas också av kronisk inflammation, vilket försämrar prognosen. Men det tyder nu på att tillskott med fiskolja minskar kronisk inflammation. Detta framgår av en metaanalys som har publicerats i tidskriften Heart Failure Reviews. Sammantaget tyder detta på att en kost med mer omega-3-fettsyror från fisk och vissa växtkällor kan förbättra överlevnaden hos hjärtsviktspatienter.

Läs mer om tillskott med fiskolja som en ny strategi vid hjärtsvikt

  • Skapad

Låg ämnesomsättning kan förbättras med selentillskott

Låg ämnesomsättning kan förbättras med selentillskottHashimotos sjukdom är den vanligaste orsaken till låg ämnesomsättning, vilket orsakar extrem trötthet, viktökning och många andra symtom. Hashimotos sjukdom orsakas av autoimmuna reaktioner där antikroppar angriper sköldkörteln, och många under medicinsk behandling blir efter hand sämre och sämre. Ändå tyder det nu på att tillskott med selen kan reducera de autoimmuna reaktionerna och bildningen av antikropparna i fråga. Detta framgår av en metaanalys som har publicerats i tidskriften Medicine. Författarna kommer samtidigt in på vilken effekt selen har på själva ämnesomsättningen och som en antioxidant, som skyddar sköldkörteln mot oxidativ stress.

Läs mer om hur låg ämnesomsättning kan förbättras med selentillskott

  • Skapad

Mer magnesium och kalium kan reducera fettlagren vid insulinresistens

Mer magnesium och kalium kan reducera fettlagren vid insulinresistensDiabetes och förstadiet metabolt syndrom kännetecknas av insulinresistens och övervikt. Och det tyder nu på att ett större intag av magnesium och kalium minskar fettlagren. Detta framgår av en kinesiskt studie publicerad i tidskriften Frontiers in Nutrition. Forskarna kommer samtidigt in på hur magnesium och kalium bidrar till att reglera blodsockret och andra metaboliska störningar i samband med diabetes och metabolt syndrom.

Läs mer om hur mer magnesium och kalium kan reducera fettlagren vid insulinresistens

  • Skapad

Hörselnedsättning kan kopplas till brist på magnesium och kalcium

Hörselnedsättning kan kopplas till brist på magnesium och kalciumRisken för hörselnedsättning ökar med åldern och kostens näringsämnen har stor betydelse. Det tyder också på att magnesium och kalcium i rätt mängd minskar risken för åldersrelaterad hörselnedsättning. Detta framgår av en befolkningsstudie som har publicerats i tidskriften Frontiers in Nutrition. Författarna går också närmare in på hur magnesium och kalcium förebygger nedsatt hörsel via olika mekanismer och interaktioner mellan de två mineralerna.

Läs mer om hur hörselnedsättning kan kopplas till brist på magnesium och kalcium

  • Skapad

Fettbalansen kan förbättras med större D-vitamintillskott vid prediabetes

Fettbalansen kan förbättras med större D-vitamintillskott vid prediabetesPrediabetes och följdsjukdomen diabetes sprider sig som en epidemi. Prediabetes, som många har utan att veta om det, kännetecknas bland annat av för höga kolesterol- och triglyceridvärden. Men det tyder nu på att tillskott med ganska höga doser av D-vitamin kan minska nivån av triglycerider i blodet, vilket är bra för cirkulationen. Detta framgår av en metaanalys som har publicerats i tidskriften Frontiers in Nutrition. Studien ligger i linje med tidigare studier som visar att D-vitamin har avgörande betydelse för omsättningen av fett och kolhydrater. Samtidigt är det ett faktum att runt hälften av jordens befolkning lider brist på det livsviktiga vitaminet och att behovet ökar med prediabetes och diabetes på grund av dåligt utnyttjande.

Läs mer om att fettbalansen kan förbättras med större D-vitamintillskott vid prediabetes

  • Skapad

Q10-kapslar fick Alan ur sängen:

Q10-kapslar fick Alan ur sängen
Q10 kapslar fick Alan ur sängen”En vecka efter att jag hade börjat ta Q10-kapslarna kunde jag känna en stor skillnad. Nu sover jag mycket mindre, och jag orkar njuta av livet igen”, säger 23-årige Alan Piccini, som har lidit av extrem trötthet och muskelvärk sedan han var barn.

Läs mer

Kolesterolsänkning utan biverkningar:

Kolesterolsänkning utan biverkningar”Q10-kapslarna har gjort att jag inte längre har extrema biverkningar från mitt kolesterolsänkande läkemedel”, förklarar Anna Franken.

Läs mer