Depressiva symtom hänger samman med brist på D-vitamin, som nu kallas lyckovitaminet

Depressiva symtom hänger samman med brist på D-vitamin, som nu kallas lyckovitaminetFler och fler lider av nedstämdhet och depression. Även om det kan finnas flera orsaker visar en omfattande tysk befolkningsstudie nu att brist på D-vitamin ökar risken för depressiva symtom. Forskarna kommer närmare in på hur D-vitamin minskar lokal inflammation i hjärnan, vilket är en riskfaktor för att utveckla depression. Det är därför det är så viktigt att få tillräckligt med D-vitamin året om, eftersom det på flera parametrar är avgörande för vårt humör och vår energinivå.

Glukosamin mot artros kan även förbättra matsmältningen

Glukosamin mot artros kan även förbättra matsmältningenTillskott med glukosamin har använts i årtionden mot artros. Enligt en ny studie publicerad i tidskriften Nutrients kan tillskott med glukosamin även förbättra matsmältningen genom att minska uppblåsthet, förstoppning och hård/klumpig avföring. Det tyder dessutom på att glukosamin har andra positiva effekter på hälsan.

Under graviditeten är fostrets utveckling helt beroende av moderns selenstatus

Under graviditeten är fostrets utveckling helt beroende av moderns selenstatusBehovet av spårämnet selen stiger vid graviditet och amning eftersom det ingår i både proteiner som har en speciell uppbyggande roll och ett antal antioxidanter som skyddar barnets organ och vävnader. I en ny översiktsartikel som har publicerats i Nutrients framgår det att brist på selen under graviditeten bland annat kan medföra oxidativ stress, tillväxthämning och en låg födelsevikt. Detta kan på sikt få konsekvenser för barnets utveckling, kognitiva färdigheter och hälsa. Författarna kommer dessutom in på att mödrars alkoholmissbruk har större hälsokonsekvenser vid selenbrist. Samtidigt är det problematiskt att selenbrist är vanligt i Europa och andra delar av världen.

K2-vitamin minskar hjärt-kärlsjukdomar

- även hos rökare

K2-vitamin minskar hjärt-kärlsjukdomar Det har länge varit känt att K2-vitamin är viktigt för kretsloppet och skeletthälsan. Enligt en ny studie tyder det på att K2-vitamin också kan minska risken för att rökare och nikotinanvändare får hjärt-kärlsjukdomar. Detta beror på att K2-vitamin motverkar oxidativ stress och åderförkalkning. Forskarna kommer därför in på vikten av K2-vitamin för folkhälsan, vilket också omfattar ohälsosamma befolkningsgrupper som rökare.

Brist på D-vitamin ökar opioidberoende

Brist på D-vitamin ökar opioidberoendeFörsöksdjur som lider brist på D-vitamin blir lättare beroende av opioider som morfin, ett beroende som avtar när blodets nivå av D-vitamin återställs. Detta framgår av en amerikansk studie publicerad i Sciences Advances. Forskarna antar därför att en låg nivå av D-vitamin också ökar risken för att människor blir beroende av opioider till följd av medicinsk smärtbehandling eller andra former av drogberoende. I USA är det lagliga och olagliga missbruket av opioider idag så utbrett att man talar om en epidemi. Forskarna ser därför tillskott med D-vitamin som en ytterligare potential vid behandling av opioidberoende.

Selenets förbisedda betydelse för fertiliteten hos båda könen

Selenets förbisedda betydelse för fertiliteten hos båda könenSelen har en förbisedd betydelse för spermakvaliteten och en hälsosam graviditet. Ett forskarteam från Rumänien har nu tittat närmare på blodets nivå av vissa seleninnehållande antioxidanter och funnit att låga nivåer har ett betydande samband med sämre spermakvalitet. Forskarna hänvisar också till att selenbrist ökar risken för komplikationer vid graviditet, missfall och för tidig födsel. Eftersom selenbrist är vanligt, och ofrivillig infertilitet likaså, kan tillskott med selen därför vara relevant. För information har danska lantbrukare i årtionden gett sina boskapsdjur tillskott med selen för att förbättra deras fertilitet och allmänna hälsotillstånd.

D-vitaminbrist hänger samman med PCOS, som är en utbredd orsak till oönskad barnlöshet

D-vitaminbrist hänger samman med PCOS, som är en utbredd orsak till oönskad barnlöshetPCOS, polycystiskt ovarialsyndrom, är en hormonell obalans och den vanligaste orsaken till oönskad barnlöshet. Sjukdomen kännetecknas också av trötthet, sockersug, övervikt, maskulin hårväxt och en ökad risk för typ 2-diabetes. Det visar sig nu att kvinnor med PCOS också har lägre nivåer av D-vitamin i blodet, vilket kan bidra till utvecklingen av sjukdomen. Därför bör alla kvinnor med PCOS testas för brist på D-vitamin och kompensera för detta med relevanta tillskott. Detta framgår av en studie från Saudiarabien. I samband med förebyggandet av PCOS är det också viktigt att ta tillskott med D-vitamin om man exempelvis undviker solen, bär täckande klädsel eller bor på de nordliga breddgraderna.

Fem antioxidanter kan minska HPV-infektioner som hänger samman med livmoderhalscancer

Fem antioxidanter kan minska HPV-infektioner som hänger samman med livmoderhalscancerDe flesta sexuellt aktiva får någon gång en HPV-infektion – humant papillomvirus – inom vilket det finns flera grupper. Infektionen tenderar att försvinna av sig själv, men hos vissa blir den kronisk. Detta ger en ökad risk för att utveckla allvarliga cellförändringar i livmodern och i värsta fall livmoderhalscancer. En amerikansk studie har nu funnit att tillräckliga nivåer av de fem antioxidanterna albumin, A-vitamin, B2-vitamin, E-vitamin och folinsyra kan minska infektioner med de papillomvirus som hänger samman med livmoderhalscancer.

Tillskott med D-vitamin kan motverka lägesyrsel

Tillskott med D-vitamin kan motverka lägesyrselLägesyrsel försämrar livskvaliteten och arbetsförmågan för många människor. Sjukdomen kallas också benign paroxysmal positionell vertigo (BPPV), och yrseln uppträder vanligtvis när man ändrar position. Enligt en studie från Korea som har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Neurology, kan tillskott med D-vitamin och kalcium minska risken för att yrselanfallen kommer tillbaka. Man bör dessutom komma ihåg att kalcium bör vara i balans med magnesium.

Vegankost till barn och ungdomar påverkar deras ämnesomsättning och behov av fler näringsämnen

Vegankost till barn och ungdomar påverkar deras ämnesomsättning och behov av fler näringsämnenVäxtbaserad vegankost har blivit allt populärare bland unga vuxna, som också ger samma mat till sina barn. Eftersom det är allmänt känt att vegankost inte innehåller B12-vitamin tar många därför kosttillskott. Det finns dock fler veganer som fortfarande lider brist på jod, järn, zink och selen. De flesta studier har dessutom gjorts på vuxna, och nu visar det sig att barn som får vegankost riskerar att få en förändrad ämnesomsättning. Barn på vegankost har också lägre nivåer i blodet av A- och D-vitamin jämfört med barn på en blandad växt- och köttbaserad kost. Detta framgår av en ny studie publicerad i den erkända internationella vetenskapliga tidskriften EMBO Molecular Medicine.

Tillskott med Q10 till diabetespatienter har en positiv effekt på kretsloppet

Tillskott med Q10 till diabetespatienter har en positiv effekt på kretsloppetDiabetes skadar kretsloppet på flera fronter, vilket är förbundet med sämre livskvalitet och för tidig död. En metaanalys har nu avslöjat att tillskott med Q10 till patienter med typ 2-diabetes kan minska risken för hjärt-kärlsjukdomar genom att sänka totalkolesterol och LDL-kolesterol. En annan positiv effekt är att Q10 fungerar som en enastående antioxidant som motverkar oxidativ stress, vilket är en betydande orsak till åderförkalkning och skador på kretsloppet. Det är därför problematiskt att kolesterolsänkande behandlingar som statiner hämmar kroppens egen produktion av Q10. Men detta kan man kompensera för. Det är också relevant med färre kolhydrater och nya kostråd som stabiliserar blodsockret, vilket framgår av en dansk studie.

Q10 för förebyggande och behandling av hjärt-kärlsjukdomar

Q10 för förebyggande och behandling av hjärt-kärlsjukdomarHjärt-kärlsjukdomar är utbredda och en av de främsta dödsorsakerna. Åldringsprocesser, diabetes och övervikt ökar risken. En grundläggande orsak är oxidativ stress, då det förekommer en obalans mellan fria radikaler och antioxidanter. I detta avseende fungerar Q10 som en av de mest kraftfulla antioxidanterna. Q10 ingår dessutom i cellers energiomsättning. Enligt en översiktsartikel som har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Antioxidants kan tillskott med Q10 minska oxidativ stress och dödlighet till följd av hjärt-kärlsjukdomar. Tillskott med Q10 till hjärtsviktspatienter kan dessutom förbättra deras livskvalitet och chans att överleva. Tillskott med Q10 har sammantaget en stor potential om man vill förbli frisk. Man bör dessutom välja Q10-tillskott med väldokumenterad kvalitet och upptag.

Magnesiumtillskott förbättrar livskvaliteten vid hormonella störningar och graviditet

Magnesiumtillskott förbättrar livskvaliteten vid hormonella störningar och graviditetMagnesium är viktigt för en mängd olika enzymprocesser som ingår i 80 procent av kroppens metaboliska funktioner. Därför kan magnesiumbrist vara involverat i åtskilliga gener och sjukdomar. Brist på magnesium är mycket vanligt och drabbar särskilt kvinnor. En rysk studie på gravida och kvinnor med olika hormonella störningar har nu visat att tillskott med magnesium i fyra veckor kan förbättra hälsan och livskvaliteten på flera fronter.

D-vitaminbrist hänger samman med diabetisk neuropati

- som är en invaliderande och livshotande komplikation

D-vitaminbrist hänger samman med diabetisk neuropatiTyp 2-diabetes behandlas idag med en mängd olika läkemedel. Men de avlägsnar inte orsaken till sjukdomen som drabbar de flesta organsystem. En kinesisk studie har nu avslöjat att utbredd brist på D-vitamin hänger samman med diabetisk neuropati. Det är ett tillstånd som kommer smygande och bland annat är förbundet med inflammation, smärta, amputationer, cirkulationssvikt och kortare livslängd. Därför är det viktigt att vara välförsedd med D-vitamin – både i förebyggandet och som ett led i tidig behandling av diabetisk neuropati. Du kan också läsa mer om ett annat vitamin som bidrar till att förebygga diabetisk neuropati.

Tillskott med selen kan skydda mot övervikt

- och förlänga livslängden

Tillskott med selen kan skydda mot övervikt Selen ingår i en mängd metaboliska processer och som en antioxidant, som skyddar hjärtat och cirkulationen. Det är svårt att få tillräckligt genom kosten. Enligt en ny amerikansk studie på möss kan tillskott med selen öka de metaboliska processerna och skydda mot övervikt. En tidigare svensk studie på äldre har dessutom visat att tillskott med selen och Q10 har en positiv effekt på livskvaliteten och livslängden.

C-vitaminbrist och dåligt utnyttjande är involverade i allvarliga virusinfektioner

- däribland covid-19

C-vitaminbrist och dåligt utnyttjande är involverade i allvarliga virusinfektionerC-vitamin har avgörande betydelse för immunförsvaret, och låga nivåer i blodet är involverade i svårighetsgraden av infektioner som covid-19 och influensa. Detta framgår av en översiktsartikel publicerad i den vetenskapliga tidningen Aging and Disease. Forskarna hänvisar dessutom till studier som behandlar större doser intravenöst C-vitamin till patienter med sepsis och livshotande covid-19-infektioner. Samtidigt är det problematiskt att brist på C-vitamin är vanligt av flera skäl.

Covid-19: Äldres brist på D-vitamin hänger samman med komplikationer och dödsfall

Covid-19: Äldres brist på D-vitamin hänger samman med komplikationer och dödsfallD-vitamin är viktigt för ett välfungerande immunförsvar. När infektioner med covid-19 blir komplicerade beror det inte på viruset som sådant, utan på att immunförsvaret reagerar för långsamt och senare orsakar hyperinflammation, som skadar frisk vävnad i luftvägarna och kretsloppet. Ett team av forskare från Frankrike har därför utfört en systematisk metaanalys där de tittat närmare på sambandet mellan äldres nivå av D-vitamin och covid-19. Metaanalysen avslöjade att brist på D-vitamin ökar risken för smitta, och att infektionerna blir komplicerade och livshotande. Eftersom D-vitaminbrist är särskilt vanligt hos äldre rekommenderar forskarna tillskott med D-vitamin som en billig förebyggande strategi och som ett led i behandlingen.

Åldringsprocesser hämmar utnyttjandet av flera livsviktiga näringsämnen

- vilket har allvarliga hälsomässiga konsekvenser

Åldringsprocesser hämmar utnyttjandet av flera livsviktiga näringsämnenEnligt den amerikanska biokemisten Bruce Ames beror åldringsprocesser till stor del på brist på näringsämnen. En viktig orsak är att upptaget och utnyttjandet av vitaminer och mineraler försämras med ålder. Det finns också ett antal läkemedel som hämmar utnyttjandet av näringsämnen. Som ett resultat blir många enzymprocesser långsammare och cellerna mer sårbara, så att vi lättare blir sjuka. Ändå kan man göra mycket själv genom att optimera intaget och utnyttjandet av näringsämnen, där särskilt B12-vitamin, D-vitamin, kalcium, järn, selen och zink bör nämnas. Vi tittar också närmare på Q10 för energiomsättningen och melatonin för en god sömn, eftersom egenproduktionen minskar med åldern.

Brist på jod under graviditeten kan skada barnets mentala utveckling

Brist på jod under graviditeten kan skada barnets mentala utvecklingEtt stigande antal unga kvinnor riskerar att få barn med otillräcklig utveckling av den mentala kapaciteten på grund av jodbrist. Detta kan bero på utarmad jord och förändrade kostvanor med färre jodinnehållande animaliska produkter. Det finns också många som föredrar havssalt och himalayasalt istället för jodberikat salt. Jodbrist verkar vara störst bland kvinnor som lever på en växtbaserad vegankost, men det förekommer också bland kvinnor som äter kött. Detta framgår av en studie från University of South Australia. Så hur får gravida kvinnor tillräckligt med jod, och finns det jodberikat salt av god kvalitet utan klumpförebyggande medel som aluminium?

A-vitamin, D-vitamin och omega-3 till hjärnans nervceller och utveckling

- under hela livet

A-vitamin, D-vitamin och omega-3 till hjärnans nervceller och utvecklingNeurologer är nu eniga om att hjärnans nervceller, neuronerna, ständigt förändrar sig i förhållandet till inre och miljömässiga stimuli. På detta sätt lär vi oss nya färdigheter och utvecklar vårt minne. Hjärnans förmåga att anpassa sig och förändras kallas neuroplasticitet, och läkare har länge misstänkt att denna inträffar vid kontaktpunkterna mellan neuronerna. En forskargrupp från Freiburgs universitet i Tyskland har nu funnit att ett A-vitaminliknande ämne påverkar neuronernas anpassning vad gäller struktur och funktion. Forskarna hoppas att upptäckten kan bidra till utvecklingen av nya terapeutiska strategier vid behandling av hjärnsjukdomar. Tidigare studier visar att omega-3-fettsyror, D-vitamin och livsstil också spelar en avgörande roll för hjärnans neuroplasticitet och utveckling.

Bröstcancer: Utbredd brist på näringsämnen ökar risken för sjukdomen och livshotande metastaser

Bröstcancer: Utbredd brist på näringsämnen ökar risken för sjukdomen och livshotande metastaserBröstcancer är mycket vanligare i västvärlden än på andra ställen i världen. Därför anser man att den hänger samman med livsstilsfaktorer och brist på viktiga näringsämnen. Det har länge varit känt att brist på D-vitamin ökar risken för bröstcancer. Enligt en ny studie som har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Endocrinology finns det också en koppling mellan brist på D-vitamin och utvecklingen av metastaser i lungorna. Tidigare studier visar dessutom att utbredd brist på selen, jod, omega-3 och sömnhormonet melatonin ökar risken för bröstcancer, och att enkla tillskott kan göra en skillnad i förebyggandet och som ett led i en eventuell behandling.

Tips! Se även de relaterade artiklarna