Förhållandet mellan vitaminer i kosten och livskvalitet

Förhållandet mellan vitaminer i kosten och livskvalitetKostens innehåll av C-vitamin, B6-vitamin, B12-vitamin, folinsyra och andra vitaminer har en positiv inverkan på den psykiska och fysiska hälsan. Det är också möjligt att brist på vitaminer kan leda till depression och kronisk smärta. Detta framgår av en japansk studie av medelålders och äldre deltagare. Eftersom det blir fler och fler äldre i världen, och fler drabbas av psykiska och fysiska sjukdomar, kommer forskarna närmare inpå kostens betydelse för livskvaliteten på flera parametrar.

Selenets livsviktiga roll i försvaret mot covid-19 och andra RNA-virus

Selenets livsviktiga roll i försvaret mot covid-19 och andra RNA-virusVår näringsstatus har avgörande betydelse för hälsan och hur vi hanterar infektioner. I detta sammanhang har selen flera funktioner inom immunförsvaret, som en antioxidant och genom att motverka olämpliga inflammationer. Selen spelar dessutom en roll för att virus inte ska mutera, vilket gör dem farligare eller skapar nya vågor. Ett kinesiskt forskarteam har nu granskat ett antal studier om selenets nyckelroll i försvaret mot influensa, hiv och andra RNA-virus. Det framgår bland annat att risken för att få en covid-19-infektion är tio gånger lägre i områden där jorden är rik på selen. Det är därför problematiskt att selenbrist är utbrett i Europa, Kina, Afrika och på många andra platser på grund av selenfattiga jordar.

D-vitaminets betydelse för barns mentala hälsa

D-vitaminets betydelse för barns mentala hälsaD-vitamin ingår i uppbyggnaden av hjärnans struktur och funktioner. Enligt en större översiktsartikel publicerad i tidskriften Nutrients har D-vitamin en särskilt viktig roll för barns och ungdomars mentala hälsa på grund av dess långsiktiga effekt. Ämnet är mycket aktuellt eftersom barns omfattande brist på D-vitamin ökar risken för ångest, depression, aggressivt beteende och andra mentala problem. Därför är det viktigt att barn och ungdomar får tillräckligt med sommarsol och nödvändiga tillskott i enlighet med den danska livsmedelsmyndighetens nya rekommendationer och barnens och ungdomarnas verkliga behov.

Bröstcancer: Blodets seleninnehåll förutsäger 10 års överlevnad

Bröstcancer: Blodets seleninnehåll förutsäger 10 års överlevnadSelen är ett livsviktigt spårämne, och högre nivåer i blodet ökar chansen för att överleva bröstcancer efter 10 år. Detta framgår av en ny polsk studie som har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Nutrients. Tidigare studier visar också att tillskott med selenjäst kan minska risken för att flera cancerformer överhuvudtaget uppstår. Samtidigt är det problematiskt att jorden i Europa är utarmad och att selenbrist är så vanligt. Men hur mycket selen behöver vi egentligen om blodets nivå ska optimeras?

Fiskoljor till överviktiga gravida kvinnor kan leda till bättre graviditet och friskare barn

Fiskoljor till överviktiga gravida kvinnor kan leda till bättre graviditet och friskare barnKvinnor som är överviktiga före graviditeten riskerar onormal tillväxt av fostret och att barnet föds för tidigt med för låg födelsevikt. Det finns dock indikationer på att tillskott med fiskoljor kan minska risken för dessa komplikationer. Detta framgår av en ny pilotstudie som har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Nutrients. Forskarna tittade närmare på hur omega-3-fettsyrorna i fiskoljor har betydelse för en hälsosam graviditet och hur de reglerar inflammationer, insulinkänslighet och fettmetabolismen, som ofta är rubbad hos överviktiga.

Zink har potential i ny behandling av diabetes

Zink har potential i ny behandling av diabetesTyp 2-diabetes sprider sig som en epidemi, och många har sjukdomen utan att veta om det. Diabetes ökar risken för hjärt-kärlsjukdomar, blodproppar och för tidig död. En grupp forskare från University of St Andrews i Skottland har därför tittat närmare på dessa processer, och hur spårämnet zink kan förbättra behandlingen genom att förebygga farliga blodproppar. Den nya studien har publicerats i Chemical Science. Samtidigt är det problematiskt att zinkbrist är ganska vanligt och att typ 2-diabetes i sig ökar behovet.

Brist på D-vitamin hos äldre ökar risken för sjukhusinläggning och längre sjukhusvistelse

Brist på D-vitamin hos äldre ökar risken för sjukhusinläggning och längre sjukhusvistelseD-vitaminets roll för en god hälsa är väldokumenterad. Men D-vitaminbrist är särskilt vanligt bland äldre, och det ökar risken för benfrakturer, blodförgiftning, förvärring av kroniska sjukdomar och andra allvarliga komplikationer som leder till sjukhusinläggning. Det finns också en risk att inläggningarna varar längre. Detta framgår av en ny irländsk studie publicerad i den vetenskapliga tidskriften Nutrients. Forskarna rekommenderar därför tillskott med D-vitamin till äldre, så att koncentrationen i blodet blir tillräckligt hög. Enligt andra studier kan detta också skydda mot covid-19, eftersom låga nivåer i blodet också är förknippade med en ökad risk för sjukhusinläggning.

Sambandet mellan statiner, åderförkalkning och brist på K-vitamin

Sambandet mellan statiner, åderförkalkning och brist på K-vitaminStatiner mot högt kolesterol är ett av de mest sålda läkemedlen. Men det föreligger dock en växande oenighet om effekten av statiner vid förebyggande av åderförkalkning och cirkulationssjukdomar, som handlar om något annat än kolesterol. Det visar sig nämligen att statiner också hämmar egenproduktionen av K2-vitamin, vilket bidrar till att avlägsna kalcium från blodomloppet. I en ny studie publicerad i den vetenskapliga tidningen Medical Sciences, drar forskarna slutsatsen att det förekommer fler fall av åderförkalkning bland statinanvändare jämfört med icke-statinanvändare, oavsett närvaron av en diagnostiserad hjärt-kärlsjukdom. Det betyder med andra ord att statiner, tvärtemot förväntningarna, ökar risken för åderförkalkning. Detta avslöjande ligger i linje med tidigare studier. Det har länge varit känt att statiner också hämmar bildandet av koenzymet Q10 och D-vitamin, vilket har andra konsekvenser för hjärtat och kretsloppet.

En hög nivå av D-vitamin i blodet skyddar mot covid-19 och andra luftvägsinfektioner

En hög nivå av D-vitamin i blodet skyddar mot covid-19 och andra luftvägsinfektionerImmunförsvaret kan inte fungera utan D-vitamin, och blodets nivå bör vara högre än de officiella gränsvärdena om det ska skydda mot covid-19 och andra luftvägsinfektioner. Detta framgår av en ny studie från University of Chicago, som har publicerats i JAMA. Det antas dessutom att hälften av jordens befolkning lider brist på D-vitamin och att personer med mörk hy är särskilt utsatta. Då det tidigare påvisats att de flesta som testar positivt för covid-19 lider brist på D-vitamin kommer forskarna i framtiden att titta närmare på hur ett dagligt tillskott med D-vitamin kan förebygga infektioner med covid-19 eller minska svåra symtom. Samtidigt kommer forskarna in på att det ofta kräver starkare tillskott för att optimera blodets nivå.

Blodsocker, diabetes och tillskott

Blodsocker, diabetes och tillskottTyp 2-diabetes sprider sig som en epidemi och ännu fler lider av förstadiet metaboliskt syndrom, som kännetecknas av insulinresistens, högt blodtryck, högt kolesterol och äppelformad övervikt. Typ 2-diabetes och metaboliskt syndrom har enorma mänskliga och socioekonomiska konsekvenser. I den här artikeln tittar vi därför närmare på hur krom, D-vitamin, magnesium och Q10 samt relevanta kostförändringar kan ha en positiv effekt på blodsockret, kolesterolbalansen och viktregleringen. Vi tittar också närmare på kosttillskott som kan förebygga diabetesneuropati, vilket i slutändan kan leda till amputationer.

Brist på D-vitamin är vanligt bland nyfödda spädbarn

- och särskilt mörkhyade

Brist på D-vitamin är vanligt bland nyfödda spädbarn D-vitamin har en avgörande betydelse för utvecklingen av barnets skelett, kognitiva förmågor, IQ, immunförsvar och många andra funktioner. Men enligt en ny engelsk studie lider en tredjedel av alla vita nyfödda spädbarn brist på D-vitamin. Problematiken är ännu större bland nyfödda mörkhyade barn med annan etnisk bakgrund, varav hälften lider brist på D-vitamin. Därför bör det läggas mer fokus på att gravida från sårbara grupper får tillräckligt med D-vitamin.

Selenets potential vid kvicksilverförgiftning

- och problematiken med kvicksilver i fisk

Selenets potential vid kvicksilverförgiftningSelen ingår i en rad seleninnehållande proteiner som har betydelse för energiomsättningen, ämnesomsättningen, immunförsvaret, fertiliteten och som antioxidanter. Selen har dessutom en speciell förmåga att binda kvicksilver och därmed förhindra tungmetallens skadliga effekter på hjärnan, nervsystemet och andra ställen. Men när selen väl har bundet sig till kvicksilver kan det inte ingå i de livsviktiga seleninnehållande proteinerna. Eftersom vi alla utsätts för kvicksilver, mer eller mindre, kan det lätt resultera i en relativ brist på selen. Problemet förvärras av att jorden i Europa är fattig på selen, vilket återspeglas i grödorna. Samtidigt måste man vara medveten om att kvicksilverförgiftning ofta kommer smygande, och att fiskar och valar som befinner sig högt upp i näringskedjan kan vara problematiska på grund av högre koncentrationer. Ändå kan terapeutiska doser av selen förhindra den toxiska effekten av kvicksilver. Detta framgår bland annat av en ny översiktsartikel som har publicerats i Scientific Research.

Covid-19: Brist på D-vitamin hänger samman med allvarliga komplikationer och risk för dödsfall

Covid-19: Brist på D-vitamin hänger samman med allvarliga komplikationer och risk för dödsfallEnligt en retrospektiv studie av äldre covid-19-patienter hänger brist på D-vitamin samman med svåra lungsymtom, längre sjukdomsförlopp och större risk för dödsfall. Samtidigt är det problematiskt att D-vitaminbrist är särskilt vanligt bland äldre, vårdhemsboende och andra sårbara grupper. En rad forskare och läkare rekommenderar därför att regeringar runt om i världen tillför tillskott med D-vitamin i sina kampanjer som en nödvändig strategi i kampen mot covid-19 och mutationer. Detta framgår av en ny studie, som har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Nutrients. Studien ligger i linje med tidigare studier som visar att brist på D-vitamin är en riskfaktor för alla åldersgrupper. Så hur mycket D-vitamin har vi egentligen behov av under livet, om nivån i blodet ska vara optimal?

D-vitamintillskott: Mindre cancer, möjlig förlängning av livslängd

- och stora besparingar inom sjukvårdssektorn

D-vitamintillskott: Mindre cancer, möjlig förlängning av livslängdBrist på D-vitamin är vanligt, och det ökar risken för infektioner och en mängd allvarliga sjukdomar. I Tyskland har en grupp forskare från ett cancercenter nu beräknat att om alla tyskar över 50 år tog tillskott med D-vitamin skulle det förmodligen motverka 30 000 cancerrelaterade dödsfall per år och rädda mer än 300 000 liv. Samtidigt skulle enorma summor sparas inom sjukvårdssektorn. De hälsomässiga och ekonomiska fördelarna med att optimera befolkningens D-vitaminstatus ligger i linje med tidigare danska undersökningar och beräkningar.

Fler omega-3-fettsyror kan förebygga astma

Fler omega-3-fettsyror kan förebygga astmaEnligt en ny brittisk studie kan ett högre intag av omega-3-fettsyror i barndomen minska risken för utveckling av astma senare i livet. Men bara om man bär på en viss genvariant. I en tidigare australiensisk studie har man också rapporterat att lägre nivåer av omega-3 i blodet hos vuxna är förbundet med en sämre astmakontroll. Kosten spelar i allmänhet en stor roll vid utvecklingen av sjukdomen, och överviktiga verkar dra en särskilt stor fördel av mer omega-3. Men hur mycket omega-3 behövs egentligen?

Nytt fokus på cancerpatienter som lider brist på D-vitamin.

Nytt fokus på cancerpatienter som lider brist på D-vitamin.D-vitamin reglerar ett stort antal biokemiska processer som är viktiga för vår hälsa. Måttlig brist på D-vitamin är mycket vanligt, och allvarlig brist bidrar till att kritiskt sjuka cancerpatienter läggs in på intensivvård och dör inom ett år. Därför kan cancerpatienter som har avslutat sin intensivvårdsbehandling dra nytta av att ta tillskott med D-vitamin. Detta framgår av en studie från Wien, publicerad i Nutrients. Studien är i linje med tidigare studier som visar att D-vitamin har flera cancerförebyggande mekanismer. Därför är det viktigt att vara välförsedd hela livet.

Brist på D-vitamin under graviditeten ökar risken för autism

- särskilt bland pojkar

 Brist på D-vitamin under graviditeten ökar risken för autismD-vitamin reglerar flera processer i hjärnan och har betydelse för barnets utveckling på flera fronter. Enligt en ny studie från University of Queensland i Australien ökar risken för autism särskilt hos små pojkar, om mamman har lidit brist på D-vitamin under graviditeten. Detta beror delvis på att bristen kan påverka nivån av manliga könshormoner i hjärnan. En del forskning har efterhand avslöjat att brist på D-vitamin kan hänga samman med autism, och att tillskott kan förbättra hyperaktivitet och andra funktionshinder hos barn med autism.

Nytt fokus på biologisk ålder, blodcirkulation och antiaging

- med fyra viktiga näringsämnen

Nytt fokus på biologisk ålder, blodcirkulation och antiagingVåra födelsebevis avslöjar hur gamla vi är, men vår biologiska ålder säger mer om vår hälsa och förväntade livslängd. Den biologiska åldern är nära kopplad till blodcirkulationen, där åderförkalkning och artärstelhet är en progressiv process som i slutändan orsakar flest dödsfall. Ändå kan man göra mycket själv genom att vara välförsedd med de näringsämnen som har en särskild inverkan på blodcirkulationen. I den här artikeln tittar vi därför närmare på några aktuella studier på K2-vitamin, Q10, selen och omega-3, som på olika sätt förebygger åderförkalkning, artärstelhet och för tidig död på grund av hög blodcirkulationsålder.

Tillskott med selenjäst och Q10 förbättrar njurfunktionen

Tillskott med selenjäst och Q10 förbättrar njurfunktionenNjurarna rensar blodet, och deras funktion är avgörande för cirkulationen och en god hälsa. Normala cellfunktioner, även i njurarna, är beroende av ett antal seleninnehållande proteiner och koenzym Q10. Man har emellertid funnit brister på båda ämnena hos äldre i många delar av världen. Däribland Europa. Därför har en grupp forskare från Sverige utfört en studie där de först tittade närmare på kroppens selenstatus och njurfunktionen hos en grupp äldre personer. Därefter fick några av deltagarna tillskott med selenjäst och Q10 i cirka 4 år. Det visade sig att den grupp som fick de två tillskotten på flera parametrar uppnådde en bättre njurfunktion än placebogruppen. De två tillskotten tillskrivs en positiv effekt på cellernas energiomsättning, inflammation och oxidativ stress. Studien har publicerats i Nutrients.

Brist på D-vitamin, folinsyra, B12-vitamin och omega-3 hänger samman med inflammatoriska tarmsjukdomar

Brist på D-vitamin, folinsyra, B12-vitamin och omega-3 hänger samman med inflammatoriska tarmsjukdomarDe vanligaste inflammatoriska tarmsjukdomarna är Crohns sjukdom och ulcerös kolit. Brist på vissa näringsämnen kan bidra till utvecklingen av dessa sjukdomar. Å andra sidan kan dessa sjukdomar och medicinska behandlingar också bidra till att kroppen inte kan ta upp eller utnyttja vissa näringsämnen, så att det blir en ond cirkel som förvärrar sjukdomen. Detta framgår bland annat av en ny grekisk studie, som har publicerats i tidskriften Nutrients. Eftersom kroniska inflammatoriska tarmsjukdomar främst uppträder i västvärlden, och särskilt på de nordliga breddgraderna, tyder det på att exponering av sol och moderna kostvanor spelar en viktig roll i utvecklingen av dessa sjukdomar.

Sambandet mellan blödande tandkött, brist på C-vitamin och allvarligare komplikationer

Sambandet mellan blödande tandkött, brist på C-vitamin och allvarligare komplikationerBrist på C-vitamin kan orsaka blödande tandkött, blödningar i ögat och i svåra fall komplicerade inre blödningar. Detta framgår av en studie från University of Washington. Eftersom C-vitamin är viktigt för bildandet av bindvävskollagen, immunförsvaret och många andra funktioner, är det viktigt att få tillräckligt genom kosten. Och man har troligen behov av mer om tandköttet blöder när man borstar tänderna, om man lätt får blåmärken eller om det finns andra tecken på att man lider brist på det livsviktiga näringsämnet.

Tips! Se även de relaterade artiklarna