Skip to main content

Kan multivitaminer skydda mot demens och kognitiv försämring?

Kan multivitaminer skydda mot demens och kognitiv försämring?Det finns mycket som tyder på det. För äldre som har tagit multivitaminer dagligen i flera år löper en mycket lägre risk för att utveckla demens, Alzheimers sjukdom och andra tecken på kognitiv försämring. Detta framgår av en ny studie publicerad i tidskriften Alzheimer's and Dementia: The Journal of the Alzheimer's Association. Studien ligger i linje med tidigare studier som bland annat visar på hur de olika vitaminerna och mineralerna ökar hjärnans blodflöde och skyddar neuronerna. Det kan dessutom vara värt att välja multivitaminer av god kvalitet som säkerställer att näringsämnena tas upp.

Enligt American Alzheimer's Association lider mer än 6,5 miljoner amerikaner av Alzheimers sjukdom, och en av tre äldre avlider med sjukdomen eller en annan form av demens. I Danmark har omkring 90 000 Alzheimers sjukdom eller andra former av demens, vilket är den fjärde vanligaste dödsorsaken. Alzheimers och demens utvecklas vanligtvis under flera år, och de flesta får diagnosen efter att de fyllt 80 år. Men demens förekommer även bland yngre.
I Danmark och världen över drabbas allt fler av Alzheimers och andra former av demens, vilket är en enorm mänsklig och ekonomisk hälsobörda. Därför har det i det senaste årets forskning legat mycket fokus på orsakerna till Alzheimers och demens, och hur kosten och särskilda näringsämnen kan skydda äldre och yngre åldersgrupper mot kognitiv försämring.

Studien: Tillskott med multivitaminer under tre år förbättrar de kognitiva funktionerna

Den nya studien (COSMOS-Mind) genomfördes i samarbete mellan Wake Forest University School of Medicine och Brigham and Women's Hospital i Boston, USA. Mer än 2 200 män och kvinnor i åldern 65 år och äldre deltog. Deltagarna representerade den blandade amerikanska befolkningen vad gäller bostadsförhållanden, etnicitet, social status osv. Forskarna undersökte mer exakt huruvida ett dagligt tillskott med kakaoextrakt eller ett dagligt tillskott med vitaminer och mineraler kunde minska risken för att utveckla demens, hjärtsjukdomar, stroke, cancer och andra sjukdomar.
Enligt en av forskarna bakom studien, professor Laura D. Baker, innehåller kakaobönan många flavonoider, och dessa antioxidanter har tydligen en god effekt på de kognitiva funktionerna. Vitaminer och mineraler tillhör de livsviktiga näringsämnen som alltid stöttar otaliga funktioner i kroppen och hjärnan. Men äldre riskerar lätt att lida brist på särskilda näringsämnen eftersom de tar läkemedel, äter lite eller har nedsatt upptag i tarmen eller tröga enzymprocesser. Dessutom ökar åldringsprocesser risken för oxidativ stress, då det förekommer för många fria radikaler i förhållande till skyddande antioxidanter. Det medför att de fria radikalerna kan attackera och förstöra hjärnans neuroner och andra celler.
Deltagarna tog de aktuella tillskotten under tre år. I början av studien en gång om året och i slutet av studien skulle deltagarna utföra en serie tester via telefon för utvärdering av deras minne och andra kognitiva funktioner.
Studien visade att tillskott med kakaoextrakt inte hade någon signifikant effekt på de kognitiva funktionerna. Men det hade tillskott med multivitaminer. Forskarna fann alltså att tre års dagligt intag av multivitaminer minskade förekomsten av kognitiv försämring med 60 procent, vilket motsvarar 1,8 år. Fördelen var till och med störst hos de deltagare som led av uttalade hjärt-kärlsjukdomar. Denna nya kunskap är mycket viktig eftersom hjärt-kärlsjukdomar redan ökar risken för kognitiv försämring.
Den nya studien har publicerats i tidskriften Alzheimer's and Dementia: The Journal of the Alzheimer's Association. Enligt forskarna är det ännu för tidigt att rekommendera multivitaminer, eftersom det behövs mer forskning och större studier som kan klargöra hur multivitaminer kan förbättra de kognitiva funktionerna hos äldre. I detta sammanhang kan vi också hänvisa till tidigare studier som nämnts på denna webbplats.

B-vitaminer och de kognitiva funktionerna

B12-vitamin har betydelse för blodbildningen, energinivån, nervsystemet och de kognitiva funktionerna. Brist på B12-vitamin är förbundet med trötthet, dåligt minne och försämring av andra kognitiva funktioner. Vid brist på B12-vitamin kan tillskott förbättra de kognitiva funktionerna. Detta framgår av en studie publicerad i tidskriften Nutrients.
B12-vitamin, folsyra och B6-vitamin har dessutom betydelse för att vi ska kunna omvandla homocystein till andra aminosyror. Om blodets nivå av homocystein är för hög ökar risken för hjärt-kärlsjukdomar. Det finns också en ökad risk för oxidativ stress i hjärnan, där fria radikaler angriper neuronerna. Samtidigt är det problematiskt att symtom på kognitiva störningar kommer smygande och inte är förbundna med dessa enkla näringsbrister.

B-vitaminer påverkar hjärnans blodflöde och aktivitet

Vid Swinburne University i Melbourne genomförde forskare två kliniska studier med tillskott av B-vitamin. Det var första gången man undersökte effekten av B-vitaminer med hjälp av två särskilda tekniker där förändringar i hjärnans blodflöde övervakas. Båda teknikerna visade att B-vitaminerna ledde till ökat blodflöde och aktivitet i de områden av hjärnan som förknippas med uppmärksamhet och arbetsminne.

Antioxidanters effekt

Multivitaminer innehåller också antioxidanter som A-, C- och E-vitamin samt selen och zink. De olika antioxidanterna motverkar oxidativ stress och skador på neuroner till följd av oxidativ stress.

Välj multivitaminer som kroppen kan ta upp

Kvaliteten på multivitaminer varierar kraftigt. Vissa tabletter har kanske pressats så hårt att de inte löser upp sig helt innan de ska tas upp i tunntarmen. Andra multivitaminer innehåller oorganiska mineraler som också är svåra att ta upp. Det kan därför vara värt att välja multivitaminer av god kvalitet och med ekologiska mineraler.

Kom också ihåg vikten av D-vitamin och omega 3-fettsyror för de kognitiva funktionerna

För att bevara de kognitiva funktionerna krävs också tillräckligt med D-vitamin och omega-3-fettsyror. Det har vi tidigare tagit upp i artikeln nedan:

»Höga nivåer av särskilda näringsämnen i blodet är förbundet med bättre hjärnfunktion hos äldre«

Referenser:

Laura D. Baker et al. Effects of cocoa extract and a multivitamin on cognitive function: A randomized clinical trial. Alzheimer's & Dementia, 2022

Atrium Health Wake Baptist. Daily multivitamin may improve cognition and possibly protect against decline, study suggests. ScienceDaily 2022

A Ueno et al. Influences of Vitamin B12 Supplementation on Cognition and Homocysteine in Patients with Vitamin B12 Deficiency and Cognitive Impairment. Nutrients 2022

Shufeng Li et al. The preventive efficacy of vitamin B supplements on the cognitive decline of elderly adults: a systematic review and meta-analysis. BMC Geriatrics 16 June 2021

Gary Scattergood: Vitamin B clinical trials first to use neuroimaging technology. Nutraingredients.com 2016

Forekomst af demens i Danmark | Nationalt Videnscenter for Demens

  • Skapad