Skip to main content

Tillskott med fiskolja till gravida ger större spädbarn och flera hälsofördelar

Tillskott med fiskolja till gravida ger större spädbarn och flera hälsofördelarOmega-3-fettsyrorna är livsviktiga, eftersom de ingår i uppbyggnaden av cellmembranen och en lång rad biokemiska funktioner. Under graviditeten finns det ett särskilt behov av omega-3-fettsyrorna EPA och DHA för barnets tillväxt och hjärnutveckling. Fiskolja innehåller just EPA och DHA, och tillskott under tredje trimestern kan förlänga graviditeten och öka spädbarnets födelsevikt. Detta framgår av en skandinavisk studie som publicerats i den vetenskapliga tidskriften Journal of Nutrition. Studien är i linje med tidigare studier av gravida kvinnor, där intag av fiskolja kan minska risken för förtida födsel och komplikationer såsom utvecklingsstörningar och dödsfall.

Fiskolja innehåller de viktiga omega-3-fettsyrorna EPA och DHA, och tillskott motsvarande 4 gram per dag i tredje trimestern kan leda till en genomsnittlig graviditetsförlängning på två dagar. Dessutom är tillskott med fiskolja förbundna med en födelsevikt hos spädbarn som är i genomsnitt 97 gram högre. Detta framgår av en ny studie genomförd av forskare från Köpenhamns universitet, Göteborgs universitet och Norska institutet för folkhälsa.
Enligt forskarna är studien i linje med tidigare studier som visar att tillskott med fiskolja under graviditeten leder till en förlängning av graviditeten och en högre födelsevikt. Enligt forskarna beror den högre födelsevikten till följd av tillskott med fiskolja inte bara på den längre graviditetstiden, utan också på andra faktorer. Således har DHA en särskild betydelse i uppbyggnaden av fostrets hjärna, nervsystemet och ögonen.

Tillskott med fiskolja har särskilt stor betydelse under den andra och tredje trimestern av graviditeten, då barnet och hjärnan växer snabbt.

Hälsofördelar och besparingar inom hälsovårdssektorn

Den nya studien stöder de många kända hälsofördelarna med att ta tillskott med fiskolja under graviditeten. Dessa hälsofördelar leder också till stora besparingar inom hälsovårdssektorn.
En studie från University of Kansas (KUDOS) har således visat att tillskott med DHA (600 mg per dag) under de två sista trimetrarna av graviditeten ledde till en betydande minskning av förtida födslar. Detta kan medföra kostnadsbesparingar på 1 678 dollar per spädbarn. Om man sedan drar bort kostnaden för fiskolja och rådgivning blir nettobesparingen 1 484 dollar per spädbarn.
Eftersom det föds cirka 4 miljoner barn i USA varje år skulle de totala kostnadsbesparingarna bli nästan 6 miljoner dollar, om alla gravida kvinnor tog tillskott med fiskolja.

Enligt forskarna är det oansvarigt om hälsomyndigheterna inte rekommenderar tillskott med fiskolja till gravida kvinnor.

Information om den nya studien

I den nya studien från Köpenhamns universitet, Göteborgs universitet och Norska institutet för folkhälsa rekryterade forskarna 736 kvinnor som var gravida i veckan 22–26. Studien var en dubbelblind, randomiserad, kontrollerad studie där en grupp kvinnor tog 4 gram fiskolja per dag, vilket gav 2,4 gram omega-3 (55 % EPA och 37 % DHA). Den andra kontrollgruppen tog tillskott med olivolja (omega-9), och båda grupperna tog sitt tillskott tills en vecka efter födseln.
Som nämnts visade resultaten att tillskott med fiskolja i tredje trimestern av graviditeten ökar graviditetens längd och barnets födelsevikt. I framtida studier bör man enligt forskarna fokusera mer på dosen och sammansättningen av de olika omega-3-fettsyrorna när det gäller den övergripande potentialen för förbättring av barnets tillväxt och hälsa.
Den gravida kvinnan kan enkelt ta tillskott med fiskolja under hela graviditeten, eftersom omega-3-fettsyrorna också har en betydelse för moderns hälsa och välbefinnande.

Till skillnad från fisk, som kan vara förorenad med kvicksilver, ställs det i Danmark krav om att fiskoljor är renade. Fiskoljor bör också kontrolleras för peroxidvärde (oxidation) och TOTOX. Fiskoljor baserade på fria fettsyror tas lättare upp i kroppen.

Referenser

R. Kofoed Vinding et al. Fish Oil Supplementation in Pregnancy increases gestational Age, Size for Gestational Age, and Birth Weight in Infants: A Randomized trial. The Journal of Nutrition. 2019

M Makrides, L Duley, SF Olsen. Fisk oil and other prostaglandin precursor supplementation during pregnancy for reducing pre-eclampsia, preterm birth, low birth weight and intrauterine growth restriction. Cochrane review, 2018

Wiley. Omerga-3 fatty acids reduce the risk of premature birth. ScienceDaily 2018

  • Skapad