Skip to main content

Livstruende lungefibrose kan lindres med sunde omega-3-fedtsyrer

Livstruende lungefibrose kan lindres med sunde omega-3-fedtsyrerLungefibrose er karakteriseret af tiltagende arvæv i lungerne, hvilket forringer vejrtrækningen, blodets iltindhold og cellernes energiomsætning. Nogle typer er meget aggressive, og der findes ingen effektiv behandling. Men det tyder nu på, at sunde omega-3-fedtsyrer, som især findes i fed fisk og tilskud med fiskeolier, kan bremse sygdommens udvikling og udsætte behovet for lungetransplantationer. Det fremgår af et studie, som er publiceret i CHEST.

Fibrose betyder dannelse af arvæv, og ved lungefibrose forringes lungernes evne til at optage ilt og udskille kuldioxid i takt med, at der kommer mere og mere arvæv. Symptomerne, der ofte kommer snigende, er tiltagende åndenød, træthed, tør hoste og eventuelt forstørrede fingerspidser og negle. Sygdommen optræder især efter 60-årsalderen, hvor mænd og rygere er mere udsatte. Ellers kender man sjældent til årsagen, som muligvis kan hænge sammen med infektioner, allergier, asbest, sandblæsning, metalstøv, skimmelsvamp, udsættelse for fugle (fx duer og papegøjer), bestråling, kemoterapi eller anden skadelig påvirkning af luftvejene. Der forekommer samtidig uhensigtsmæssige helingsprocesser.
Der findes forskellige typer lungefibrose, og hvis de er præget af inflammation, er behandlingen immundæmpende medicin. Behandling af idopatisk lungefibrose (IPF), hvor man ikke kender årsagen, inkluderer antifibrotiske medikamenter og lungetransplantation. Uden behandling er den gennemsnitlige overlevelse kun 3-5 år.
Mange med lungefibrose får diagnosen for sent, og prognosen er ofte meget dårlig. Derfor er der al mulig grund til at forbedre behandlingen, hvor prekliniske studier allerede har antydet, at omega-3-fedtsyrerne og deres metabolitter har en beskyttende effekt på lungeskader og fibrose. Men man har ikke vidst, hvorvidt et højt indtag af omega-3-fedtsyrer hænger sammen med sygdommens udvikling og patienternes overlevelse.

Omega-3 fedtsyrer i kosten og udnyttelse

  • ALA: Hørfrøolie, rapsolie, valnødder, og chiafrø .
  • EPA og DHA: Fede fisk som sild, makrel, laks og stenbider samt tilskud med fiskeolier/levertran.
  • Mange har svært ved at omdanne ALA til de aktive former EPA og DHA.

Mere omega-3 i kosten som ny strategi i behandlingen

Omega-3 fedtsyrerne er livsvigtige, da de indgår i cellernes membraner, hvor de regulerer en lang række metaboliske processer. I det nye studie så forskerne nærmere på blodets niveau af omega-3-fedtsyrer, som er en valid markør for kostens indhold af omega-3-fedtsyrer.
Omega-3 fedtsyrerne blev målt fra blodprøver taget på mere end 300 patienter med forskellige former for klinisk lungefibrose fra patientregistret Pulmonary Fibrosis Foundation, University of Virginia og University of Chicago.
Forskerne var især interesseret i de bioaktive former EPA og DHA, og hvilken sammenhæng der i løbet af 12 måneder var med forandringer i FVC (forceret vitalkapacitet), som viser, hvor stor en mængde luft man med fuld kraft kan puste ud af lungerne efter en maksimal indånding. Lav FVC ses ved flere lungesygdomme, inklusiv lungefibrose. Forskerne foretog også en udvidet lungefunktionsundersøgelse (DLCO), hvor man måler lungernes maksimale ind- og udåndingskapacitet i relation til iltoptagelseshastigheden og udskillelsen af kuldioxid (CO2). De fleste af patienterne var mænd (74 %), og de fleste (88 %) led af idopatisk lungefibrose (IPF).
Studiet afslørede, at højere niveauer af omega-3-fedtsyrer i plasma hang sammen med en bedre evne til at udskille kuldioxid. Derudover kunne højere niveauer af omega-3-formen EPA udsætte behovet for lungetransplantationer blandt patienter på intensivafdelinger.
Hvad angår sygdommens udvikling, hang disse resultater ikke så meget sammen med patienternes hjertekarsygdomme, rygevaner og brug af antibiotika. Forskerne antager derfor, at omega-3-fedtsyrerne har en specifik effekt på lungefibrose, og at højere niveauer i blodet kan forudsige bedre kliniske resultater.

Referencer:

University of Virginia Health System. Healthy omega-3 fats may slow deadly pulmonary fibrosis. ScienceDaily. 2024

John S. Kim et al.  Associations of Plasma Omega-3 Fatty Acids With Progression and Survival in Pulmonary Fibrosis. CHEST. 2023


 

  • Oprettet den .