Skip to main content

Mangel på D-vitamin øger risikoen for udbredte stofskiftesygdomme

Mangel på D-vitamin øger risikoen for udbredte stofskiftesygdommeHashimotos sygdom er en overset folkesygdom, som medfører for lavt stofskifte og især rammer kvinder. Postpartum thyroiditis, der også giver lavt stofskifte, optræder efter graviditet. Graves sygdom, der giver forhøjet stofskifte, er mindre udbredt. De tre stofskiftesygdomme tilhører de autoimmune sygdomme, hvor immunforsvaret angriber kroppens væv. I denne forbindelse ser det ud til, at mangel på D-vitamin øger risikoen, idet D-vitamin regulerer immunforsvaret på flere fronter. Samtidig kan større tilskud med D-vitamin have en positiv effekt på de udbredte stofskiftesygdomme. Det fremgår af en ny oversigtsartikel, der er publiceret i Nutrients.

Det antages, at mindst fem procent af verdens befolkning lider af autoimmune stofskiftesygdomme. Antallet stiger kraftigt, og de fleste har endnu ikke fået den rette diagnose eller behandling.
Hashimotos sygdom, der giver lavt stofskifte, er den mest udbredte stofskiftesygdom, som især rammer kvinder. Symptomerne kommer snigende i form af øget træthed, koncentrationsbesvær og dårlig hukommelse, der ofte forveksles med overgangsalder eller alderdomssvækkelse. Andre symptomer kan være struma, kuldskærhed, vægtstigning, opsvulmet hals, tør hud, forstoppelse, hæs og dyb stemme, nedsat sexlyst, modløshed og tendens til depression.
Hashimotos sygdom skyldes en kronisk inflammation, hvor antistoffer angriber de hormonproducerende celler i skjoldbruskkirtlen. Manglen på stofskiftehormoner resulterer gradvist i flere og flere symptomer, alt efter hvilke væv, der underforsynes med energi.
Graves sygdom er også en autoimmun sygdom, men antistofferne angriber andre steder af skjoldbruskkirtlen, som resulterer i et forhøjet stofskifte. Dette kan forårsage struma, hurtig puls og hjertebanken, svedtendens, hænder der ryster, hyppig og løs afføring, vægttab, træthed, indre uro, nervøsitet og andre psykiske symptomer. Omkring en tredjedel får fremstående, glansfulde øjne.
Postpartum tyreoditis ses efter graviditet og forårsages ligeledes af inflammation i skjoldbruskkirtlen. Efter en fase med forhøjet aktivitet i skjoldbruskkirtlen optræder der for lavt stofskifte, som kan være behandlingskrævende.
Årsager til udvikling af autoimmune stofskiftesygdomme inkluderer miljømæssige faktorer som selenmangel, for lidt eller for meget jod, rygning, virusinfektioner, stråling, stimulanser og stress. Meget tyder nu på, at udbredt mangel på D-vitamin er en yderligere overset faktor.

Skjoldbruskkirtlens hormoner

 • T4 (thyroxin) indeholder fire jodatomer og er passivt
 • T3 (trijodthyronin) indeholder tre jodatomer og er aktivt
 • T3 fremmer cellernes iltoptagelse, så de kan danne energi

D-vitamins immunregulerende effekt på autoimmune stofskiftesygdomme

D-vitamin sættes mest i forbindelse med calciumoptagelsen og sunde knogler. Men stadig mere forskning afdækker D-vitamins betydning for en lang række andre funktioner. De fleste af kroppens celler og væv har nemlig receptorer for D-vitamin (VDR), der regulerer en lang række gener og fysiologiske processer. Det gælder også kroppens medfødte immunforsvar, der takler de fleste infektioner, uden at vi mærker noget. Desuden kroppens erhvervede immunforsvar, som udvikles efter fødslen, og som består af T-lymfocytter, B-lymfocytter og antistoffer.
Undersøgelser viser, at immunforsvaret slet ikke kan fungere eller blive aktiveret uden D-vitamin. Der er også fare for, at immunforsvaret går amok og iværksætter kroniske inflammationer, hvis vi mangler D-vitamin. Det er således påvist, at D-vitamin regulerer immunforsvaret ved at undertrykke T-lymfocytternes produktion af proinflammatoriske cytokiner, der spiller afgørende roller i autoimmune sygdomme. Derfor ønskede forskerne bag den nye oversigtsartikel i Nutrients at se nærmere på D-vitaminets rolle i udviklingen og behandlingen af autoimmune sygdomme i skjoldbruskkirtlen.

 • Den bedste kilde til D-vitamin er sommersolen. Men depoterne i leveren er begrænsede, og kosten bidrager kun med beskedne mængder.
 • Det er beregnet, at 1 milliard mennesker på verdensplan har let til moderat mangel på D-vitamin
 • Danske undersøgelser har vist, at omkring 65 % af befolkningen har mangel på D-vitamin.

Hashimotos sygdom og D-vitamin

Hashimotos sygdom er mere konkret en T-cellemedieret autoimmun sygdom, der er karakteriseret af cirkulerende anti-thyroid peroxidase (TPOAb) og/eller anti-thyroglobulin (TgAb) antistoffer, samt infiltration i skjoldbruskkirtlen af B- og T-lymfocytter. Immunforsvarets forhøjede aktiviteter fører til forskellige grader af nedsat skjoldbruskkirtelfunktion og nedsat produktion af stofskiftehormonerne T4 og T3.
Flere tidligere studier har afsløret, at mere end 60 procent, som lider af Hashimotos sygdom, har D-vitaminmangel. Og jo mere man mangler D-vitamin, jo større er risikoen for at udvikle sygdommen.
I de senere år har flere studier afsløret, at tilskud med D-vitamin har en positiv effekt. I et studie (Simsek et al) deltog der for eksempel 82 patienter med Hashimotos sygdom, som blev delt op i to grupper. Den ene gruppe fik 25 mikrogram D-vitamin daglig i en måned, og den anden gruppe fik identisk placebo. Efter en måned viste resultaterne, at den gruppe patienter, der fik D-vitamin, havde opnået signifikant lavere niveauer af TPOAb og TgAb antistoffer som tegn på et mindre overaktivt og mere normalt immunforsvar.
Andre studier har afsløret det samme, og at tilskud med D-vitamin også kan sænke niveauerne af hypofysehormonet TSH (thyreoideastimulerende hormon), som også er forhøjet i sygdommens første faser.
Når tilskud med D-vitamin ikke har vist effekt i enkelte studier, kan det skyldes, at patienterne ikke manglede D-vitamin, eller at dosis har været for lav. Mangel på magnesium kan også være en årsag, da magnesiumholdige enzymer indgår i selve aktiveringen af D-vitamin.

Graves sygdom og D-vitamin

Graves sygdom, der også kaldes for Basedows sygdom, er den mest almindelige årsag til forhøjet stofskifte. Autoantistofferne (TRAb) angriber det sted, hvor skjoldbruskkirtlen binder hypofysehormonet TSH. Det bevirker, at skjoldbruskkirtlen bliver mere og mere overstimuleret og udvikler en ensartet forstørrelse eller struma. Sygdommen rammer især yngre og midaldrende kvinder, men også mænd.
Studier har afsløret, at mangel på D-vitamin er dobbelt så udbredt blandt patienter med Graves sygdom, som ikke har fået bedring af den traditionelle behandling.
Andre studier har vist en sammenhæng mellem lave koncentrationer af D-vitamin i blodet og struma hos kvinder, der netop havde udviklet Graves sygdom.
Der er dog kun få studier, hvad angår tilskud med D-vitamin til patienter med Graves sygdom, og resultaterne er stadig usikre.
Under alle omstændigheder ser det ud til, at tilstrækkelig med D-vitamin i blodet bidrager til at forebygge sygdommen. Og det vil altid være relevant med D-vitamintilskud, hvis der er konstateret en mangel.

Postpartum thyroiditis og D-vitamin

Postpartum thyroiditis, som også er en autoimmun lidelse i skjoldbruskkirtlen, optræder det første år efter en fødsel. Sygdommen starter ofte med forhøjet stofskifte efterfulgt af lavt stofskifte. Sygdommen, der rammer 1-17 procent, forveksles ofte med stress hos den nybagte mor. De fleste, der udvikler postpartum thyroiditis, får en normal skjoldbruskkirtelfunktion efter 12-18 måneder. Sygdommen kan også være behandlingskrævende.
Forskellige studier har afsløret, at der er en sammenhæng mellem lave niveauer af D-vitamin, postpartum thyroiditis samt niveauet af biskjoldbruskkirtelhormonet PTH (parathyroideahormon) som er relevant i forbindelse med calciumomsætningen.
Til orientering anbefaler Sundhedsstyrelsen at alle gravide får et dagligt D-vitamintilskud på 10 mikrogram gennem hele graviditeten.

Konklusion

Ifølge den nye oversigtsartikel, som er publiceret i Nutrients, konkluderer forskerne, at der er en sammenhæng mellem mangel på D-vitamin og sygdomme i skjoldbruskkirtlen. Tilskud med større doser D-vitamin ser derfor ud til at have en god effekt på autoimmune stofskiftesygdomme i skjoldbruskkirtlen.

 • Almindelige vitaminpiller indeholder kun 5 mikrogram, som er RI (referenceindtag) til hvide voksne i Danmark.
 • Mange forskere påpeger, at vi har brug for endnu mere for at være dækket tilstrækkeligt ind.
 • På markedet findes der stærke tilskud med 20-80 mikrogram
 • Det reelle behov afhænger af faktorer som solpåvirkning, alder, hudtype, BMI og kroniske sygdomme.
 • Da D-vitaminet er et fedtopløseligt vitamin, får vi den bedste udnyttelse i tilskud som kapsler, hvor D-vitaminet er bundet til olie.

Mere vigtig information om jod og selen til stofskiftet

I forbindelse med stofskiftet har vi også brug for jod og selen. Som nævnt indgår jod i stofskiftehormonerne T4 og T3. Der er samtidig brug for selenholdige enzymer, som fjerner et jodatom fra det passive T4, så det omdannes til det aktive T3. Selenholdige antioxidanter beskytter desuden skjoldbruskkirtlen mod oxidativ stress og inflammationer. Det kan du læse mere om i følgende artikel.

» Ved stofskiftesygdomme bør jod og selen være i balance og selenmangel er særlig udbredt «

Referencer

Chiara Mele et al. Immunomodulatory Effects of Vitamin D in Thyroid Diseases. Nutrients 16 may 2020.

Andrea Rosanoff et al. Essential Nutrient Interactions: Does Low or Suboptimal Magnesium Interact with Vitamin D and/or Calcium status. Advances in Nutrition 2016

https://www.sst.dk/da/viden/graviditet-og-foedsel/information-til-gravide/kost-og-kosttilskud

https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/laegehaandbogen/endokrinologi/tilstande-og-sygdomme/knoglevaev-og-vitamin-d/d-vitamin-mangel/

Pernille Lund. Har du problemer med stofskiftet. Ny Videnskab 2015

 • Oprettet den .