Skip to main content

Langvarige hospitalsophold hænger sammen med D-vitaminmangel

Langvarige hospitalsophold hænger sammen med D-vitaminmangelD-vitamin har betydning for knogler, immunforsvaret, muskler, hormonbalancen, blodsukkeret, nervesystemet og kræftforebyggelsen. Mangel på D-vitamin kan derfor forårsage en lang række sygdomme og tilmed være en nyttig markør for ko-mobiditeter og længden af hospitalsophold. Det fremgår blandt andet af et nyt polsk studie på ældre, som var indlagt på geriatriske afdelinger. Studiet er meget relevant, da den udbredte D-vitaminmangel har alvorlige sundhedsmæssige og samfundsøkonomiske konsekvenser, som det er ret let og billigt at rette op på med tilskud.

De fleste af kroppens celler har receptorer for D-vitamin, som regulerer en lang række gener og metaboliske processer. Tidligere studier har allerede vist, at mangel på D-vitamin øger risikoen for diabetes type-2, hjerte-kar-sygdomme, flere kræfttyper og Alzheimers sygdom.
Det antages, at én milliard mennesker på verdensplan mangler D-vitamin grundet den moderne indendørs livsførelse og solforskrækkelse. Derudover gør aldringsprocesser det vanskeligere at danne D-vitamin i huden fra solen og at optage det fra maden. Ældre, kronisk syge og overvægtige har samtidig vanskeligere at omdanne D-vitaminet i leveren og derefter i nyrerne og immunceller til den aktive steroidform.
I takt med at der kommer flere ældre, bliver mangel på D-vitamin en stigende sundhedsmæssig byrde. Formålet med det polske studie var derfor at se nærmere på forholdet mellem ældre indlagte patienters niveau af D-vitamin i blodet og længden af deres hospitalsophold.

Jo mindre D-vitamin i blodet, jo længere hospitalsophold

I studiet deltog der 242 kaukasiske (europide) patienter over 60 år, som var indlagt på geriatriske afdelinger. Blodprøver til vurdering af deres D-vitaminniveau blev taget på dagen for deres indlæggelse. Patienterne blev delt op i to grupper i relation til decideret mangel på D-vitamin (under 50 nmol/l) eller suboptimale niveauer af D-vitamin (50-74,9 nmol/L)). Der var tilsyneladende ingen af patienterne, som havde optimale niveauer af D-vitamin i blodet (over 75 nmol/l).
Patienterne blev desuden inddelt i to andre grupper i relation til længden af hospitalsopholdet, hvor en kortere periode blev defineret som under 12 dage, og en længere periode blev defineret som 12 dage og derover.
Studiet afslørede, at de patienter, som havde den største mangel på D-vitamin, havde længere hospitalsophold i forhold til de patienter, som havde suboptimale niveauer i blodet.
Patienter med et D-vitaminniveau i blodet under 31,2 nmol/L havde således en 47 procent større risiko for et længere hospitalsophold, mens patienter med et niveau over 31,2 nmol/l havde 77 procent større chance for at undgå det.
En signifikant majoritet af patienterne med suboptimale niveauer af D-vitamin i blodet oplevede således et kortere hospitalsophold i forhold til de patienter, som havde deciderede mangler.
Forskerne konkluderer derfor, at blodets niveau af D-vitamin har potentiale til at forudsige længden af hospitalsophold hos ældre mennesker indlagt på geriatrisk afdeling.
Det polske studie er publiceret i Frontiers in Nutrition, og det er i tråd med tidligere studier, der afslører, hvordan mangel på D-vitamin øger risikoen for mange sygdomme, længere hospitalsophold, indlæggelse på intensiv og tidlig død.

D-vitaminmangel forværrer også prognosen for indlagte kræft- og COVID-19-patienter

Decideret D-vitaminmangel medvirker til, at kritisk syge kræftpatienter bliver indlagt på intensiv afdeling og dør inden for et år. Derfor bør kræftpatienter, som har afsluttet deres intensivbehandling, tage tilskud med D-vitamin. Det fremgår af et studie fra Wien, som er publiceret i Nutrients.
Ifølge et andet studie fra 2021, som er publiceret i Endocrine, hænger lave niveauer af D-vitamin i blodet også sammen med en øget risiko for at få komplicerede COVID-19-infektioner og blive indlagt på hospital.
Derudover øger D-vitaminmangel risikoen for ko-morbiditeter som forhøjet blodtryk, diabetes type-2 og lungesygdomme. Forskerne anbefaler derfor D-vitamintilskud som en billig og hurtig metode til at forbedre patienternes helbred.

  • Blodets niveau af D-vitamin kan være en markør for en sygdoms prognose og længden af hospitalsophold
  • Derfor bør man måle patienternes niveau af D-vitamin ved indlæggelsen på hospital, og give relevante tilskud, der optimerer blodets niveau.

Referencer:

Justyna Nowak et al. Could vitamin D concentration be a marker of a long hospital stay in older adults patients? Frontiers in Nutrition. 2023

Nina Buchtele et al. Prevalence and Impact of Vitamin D Deficiency in Critically Ill Cancer Patients Admitted to the Intensive Care Unit. Nutrients 2021

Liji Thomas. Vitamin D deficiency associated with higher risk of COVID-19 hospitalization. News Medical Life Sciences. Jan 21, 2021


  • Oprettet den .