Skip to main content

COVID-19: Fiskeolier har potentiale i forebyggelse og behandling

COVID-19: Fiskeolier har potentiale i forebyggelse og behandlingDa COVID-19 muterer med jævne mellemrum, er vacciners effekt kun kortvarig. Meget tyder desuden på, at COVID-19 først bliver farlig, når immunforsvaret overreagerer med hyperinflammation, som skader kredsløb og sundt væv. I denne forbindelse viser det sig, at omega-3 fedtsyrerne i fiskeolier har et potentiale til at forebygge COVID-19-infektioner, og at de bliver livstruende som følge af hyperinflammation. På den måde kan fiskeolier også bidrage til at øge raten af patienter, der overlever. Det fremgår af en oversigtsartikel, som er publiceret i International Journal of General Medicine.

De fleste, som smittes med COVID-19, får ingen eller milde til moderate symptomer. Men ældre mennesker og patienter med komorbiditeter er mere udsatte for livstruende symptomer. Derfor bør man fokusere mere på at behandle disse sårbare grupper. Det har længe været antaget, at omega-3 fedtsyrerne, som findes i fed fisk og tilskud med fiskeolier, har et potentiale i forebyggelse og behandling af COVID-19. I den nye oversigtsartikel så forskerne derfor nærmere på en række studier, som omhandlede denne sammenhæng. Forskerne indhentede studier fra PubMed, Google Scholar, Springer Link og Emerald Insight databaser, som var publiceret mellem 31. januar 2020 og 1. september 2021. Ud af 211 studier, granskede forskerne 4 egnede studier, som omhandlede tilskud med omega-3 fedtsyrer, infektioner med COVID-19 og sværhedsgraden.
Alle de fire studier viste, at patienter med alvorlige COVID-19 infektioner havde lave niveauer af omega-3 fedtsyrer i blodet. På den anden side kunne tilskud med omega-3 fedtsyrer i mindst tre måneder og de højere niveauer i blodet reducere risikoen for at få en COVID-19 infektion med 12 procent.
Hvis man blev smittet, kunne de højere niveauer af omega-3 fedtsyrer i blodet også reducere symptomernes varighed og fremme evnen til at overvinde dysfunktioner i kredsløb, luftveje og nyrer. På den måde ser det ud til, at omega-3 fedtsyrerne har et potentiale i forebyggelse og behandling af COVID-19.

Hvorfor kan infektioner med COVID-19 være livstruende?

Immunforsvarets kapacitet er afgørende for, om infektioner med COVID-19 bliver harmløse eller livstruende. Hvis immunforsvaret fungerer optimalt, takler det en eventuel smitte uden symptomer. I lette og moderate tilfælde kan der optræde symptomer som hovedpine, hoste, vejrtrækningsbesvær og feber, indtil sygdommen klinger af, og der kommer en form for naturlig immunitet. Men ældre patienter og patienter med komorbiditeter som overvægt, hjertekarsygdomme, forhøjet blodtryk, diabetes og andre kroniske sygdomme er mere udsatte. Det skyldes, at disse grupper har en tendens til at have latente, kroniske inflammationer. Selvom de kroniske inflammationer ikke mærkes direkte, kan det afsporede immunforsvar forværre sygdommen. Patienterne kan således få lungebetændelse, ARDS (acute respiratory distress syndrome), lungeødemer samt svigt i lunger, nyrer og andre organer.
En væsentlig årsag er, at patienterne reagerer med hyperinflammation og kaskader af andre reaktioner, så blodkar lækker, og immunceller begynder at angribe sundt væv.
De særlig kritiske tilfælde kræver indlæggelse på intensiv, og hvis behandlingen ikke er effektiv, er der fare for organsvigt og at patienten dør.
Som det fremgår, er det ikke virus som sådan, der er livsfarlig, men det afsporede immunforsvar, som ikke kan regulere kroppens inflammationsprocesser.

Hvorfor virker omega-3 fedtsyrerne i forebyggelse og behandling?

Fed fisk og tilskud med fiskeolier indeholder omega-3 fedtsyrerne EPA og DHA, som indgår i en lang række biokemiske processer.
I oversigtsartiklen henviser forfatterne til, at EPA og DHA stimulerer de hvide blodlegemer i det medfødte immunforsvar (makrofager og neutrofile lymfocytter) til at iværksætte normale inflammatoriske processer, så infektionen overvindes hurtigere. Samtidig kan EPA og DHA nedregulere syntesen af forskellige proinflammatoriske cytokiner. Dette sker mere præcist ved, at omega-3 fedtsyrerne fremmer dannelsen af særlige eicosanoider (resolvin, maresin, lipoxin og protectin) og regulerer nogle særlige proteiner (NF-kB), som alt i alt spiller en stor rolle i immunforsvarets regulering af inflammationsprocesser.
Et af studierne (Doaei et al) rapporterede, at kritisk syge COVID-19 patienter, som fik et gram fiskeolie om dagen i fjorten dage, fik en højere pH-værdi samt højere værdier af kalium og HCO3 (bicarbonat ) i det arterielle blod, som tegn på en bedre syre-base-status i forhold til placebogruppen.
Det så også ud til, at omega-3 fedtsyrerne kunne forbedre endothelcellers funktion, optimere blodgennemstrømningen, samt modvirke iltmangel i organer og organsvigt.
Forfatterne bag den nye oversigtsartikel konkluderer derfor, at tilskud med omega-3 fedtsyrer har en potentiale i forebyggelse og behandling af infektioner med COVID-19.
Den nye oversigtsartikel er publiceret i International Journal of General Medicine.

  • Som det fremgår, ser det ud til at et gram fiskeolie om dagen har en terapeutisk effekt.
  • Man kan få denne dosis ved at spise en sildemad
  • Man kan også tage en stor standardkapsel med fiskeolie i en god kvalitet.

Referencer:

Nanda Nursyifa et al. Potential of Omega-3 Supplementation for Coronavirus Disease (COVID-19): A Scoping Review. International Journal of General Medicine 2022

Arash Asher et al. Blood omega-3 fatty acids and death from COVID-19: A Pilot Study. medRxiv 2021


  • Oprettet den .