Skip to main content

Många antioxidanter i kosten minskar risken för högt blodtryck

Många antioxidanter i kosten minskar risken för högt blodtryckHögt blodtryck är den främsta orsaken till stroke, hjärt-kärlsjukdomar och förtida död. Det har länge funnits bevis för att intag av frukt och grönsaker hänger samman med en minskad risk för att utveckla högt blodtryck. Då man ännu inte har undersökt huruvida detta tillskrivs innehållet av antioxidanter, har ett franskt forskarteam undersökt frågan närmare. Forskarna fann att kostens totala innehåll av olika antioxidanter kan minska risken för att få högt blodtryck med upp till 15 procent. Samtidigt bör man komma ihåg att kaliuminnehållet i frukt och grönsaker också spelar en avgörande roll i regleringen av blodtrycket. Detsamma gör tillskott med Q10, när kvaliteten är bra.

Som bakgrund för studien har franska forskare antagit att det finns ett samband mellan oxidativ stress och högt blodtryck. Vi utsätts för oxidativ stress när det finns en störning i balansen mellan antioxidanter och fria radikaler. Fria radikaler, som är några aggressiva molekyler, är en naturlig biprodukt från cellernas energiomsättning, och mängden ökas av åldringsprocesser, stress, inflammation, förgiftningar, tobaksrök och strålning.
Vårt enda skydd mot de fria radikalerna är olika antioxidanter som A-vitamin (särskilt förstadiet betakaroten) C-vitamin, E-vitamin, selen, zink, Q10 och en mängd växtbaserade ämnen som polyfenoler.
Oxidativ stress banar vägen för många kroniska sjukdomar. I samband med högt blodtryck antas det att oxidativ stress skadar endotelcellerna, som täcker blodkärlens insida. Endotelcellerna har flera funktioner, som att förhindra blodet från att koagulera och sända ut signalämnen som reglerar blodkärlens diameter och blodtillförsel till organ. Endotelcellerna styr också ansamlingen av immunceller vid skador och infektioner. Det betyder med andra ord att de fria radikalernas skador på endotelcellerna kan få långtgående konsekvenser.
Vid oxidativ stress kan de fria radikalerna dessutom attackera LDL-kolesterolet, så att det lagras in i kärlväggen. Det är denna process, och inte kolesterolet i sig själv, som främjar risken för åderförkalkning. Vid åderförkalkning blir artärerna styvare och förlorar sin elasticitet. Det får hjärtat att pumpa mer, och därför stiger blodtrycket

  • En särskilt farlig skadeverkning är när de fria radikalerna angriper fettsyrorna i cellmembranet.
  • Detta skapar en kedjereaktion som sprider sig genom cellen och vidare till andra celler.
  • Fenomenet kallas lipidoxidation, och kan jämföras med smör som härsknar på grund av oxideringsprocesser.
  • När fria radikaler attackerar LDL-kolesterolet blir det särskilt farligt. Detta beror på att de vita blodkropparna äter och lagrar in det förstörda kolesterolet i kärlväggen som skumceller, vilket banar vägen för åderförkalkning.

Antioxidanter i kosten kan minska risken för högt blodtryck med 15 procent

I den nya franska studien rekryterade forskarna data från 40 566 franska kvinnor, som sedan 1990 hade deltagit i en ännu större befolkningsstudie (E3N) om kost, cancer och kroniska sjukdomar. Kvinnor som redan hade högt blodtryck, cirkulationssjukdomar eller cancer uteslöts. Med 2–3 års mellanrum skulle kvinnorna fylla i frågeformulär kring sina kostvanor fram till 2008. Utifrån detta kunde forskarna, baserat på en italiensk databas och ett speciellt system som kallas HAT (Hydrogen Atom Transfer), beräkna det totala innehållet av antioxidanter – TAC (Total Antioxidant Capacity). Deltagarna skulle också informera om sitt intag av antioxidanter genom tillskott.
Från och med 1993, och i uppföljningsstudierna (1994, 1997, 2000, 2002, 2005 och 2008), skulle kvinnorna dessutom informera om huruvida de hade högt blodtryck, samt dagen för den eventuella diagnosen.
Efter ett genomsnitt på 12,7 år visade det sig att 9 350 av de 40 566 kvinnorna hade högt blodtryck.
Forskarna fann således ett direkt samband mellan intaget av antioxidanter och risken för att få högt blodtryck. Det visade sig mer precist att den femtedel av kvinnorna som fick flest antioxidanter genom frukt, grönsaker, bär, vin och andra källor löpte 15 procent lägre risk för att utveckla högt blodtryck.
Forskarna fann inget statistiskt samband mellan antioxidanter från kaffe, te och choklad och risken för att utveckla högt blodtryck.

Studiens begränsningar

Enligt forskarna är detta första gången man har tittat närmare på sambandet mellan kostens totala innehåll av antioxidanter och risken för att utveckla högt blodtryck. Forskarna medger dock att studien har vissa begränsningar. Det är bland annat mycket möjligt att de deltagare som äter mest frukt och grönsaker också har en hälsosammare livsstil när det gäller motion, sömn och andra vanor.
Forskarna hänvisar också till studier som SUVIMAX, som inte visar på något samband mellan intag av antioxidanter som kosttillskott och risken för att utveckla högt blodtryck.
Därför antyder forskarna att vi i synnerhet bör få antioxidanter från kosten, där de ingår tillsammans med andra näringsämnen.
När det gäller kosttillskott är det också avgörande att de är i en form och kvalitet som kroppen kan ta upp och utnyttja. Det kan därför vara nödvändigt att söka dokumentation.

Kalium har också betydelse för reglering av blodtrycket

Det visar sig att det finns en del kalium i de frukter och grönsaker som också innehåller många antioxidanter. Kalium reglerar och sänker blodtrycket genom många mekanismer, vilka inkluderar enzymprocesser och nervsystemets impulser till musklerna och hjärtat. Det är också möjligt att ett ökat kaliumintag kan sänka blodtrycket genom att öka utsöndringen av natrium (salt), där alltför stora mängder är förknippade med högt blodtryck.
På denna webbplats har vi tidigare beskrivit hur kalium bidrar till att reglera blodtrycket.

Den moderna livsstilen orsakar utbredd kaliumbrist

Kombinationen av raffinerad mat, för mycket salt, kaffe och alkohol samt stress, bidrar till kaliumbrist. Det får samtidigt kroppen att utsöndra för mycket kalium. Vattendrivande läkemedel är också problematiskt.

Tillskott med Q10 kan sänka blodtrycket betydligt

Q10 är mest känt för att ingå i alla cellers energiomsättning, och här har det upptagna hjärtat ett särskilt stort behov. Men Q10 fungerar också som en viktig antioxidant som skyddar våra celler, däribland blodkärlens endotelceller, mot oxidativ stress. Vi producerar själva Q10, men den egna produktionen minskar gradvis med åldern, och det kan påverka utvecklingen av åderförkalkning och högt blodtryck.
Två metaanalyser ledda av den australiensiske Q10-experten dr Franklin L. Rosenfeldt har avslöjat att tillskott med Q10 – 100 mg två gånger dagligen till maten – kan sänka det systoliska och diastoliska blodtrycket betydligt hos patienter med högt blodtryck.

Q10-tillskott bör vara av läkemedelskvalitet

Kvaliteten på en Q10-produkt är avgörande för resultatet av olika studier. Detta beror på att vi har svårt att ta upp Q10 om inte Q10-ämnet löses upp helt i enstaka molekyler, och det kräver en särskild oljeupplösning och uppvärmningsteknik.
Det kan därför löna sig att välja en Q10-produkt med denna unika och patenterade metod, som förbättrar kroppens upptag av det aktiva ämnet, och där det föreligger dokumentation på att Q10-tillskottet verkar.

Referenser

Paola Villaverde et al. High dietary total antioxidant capacity is associated with a reduced risk of hypertension in French Women. Nutrition Journal 2019

Michael S. Stone. Potassium Intake, Bioavailability, Hypertension, and glucose Control. Nutrients. 2016

Houston M.C. The importance of potassium in managing hypertension. Curr. Hypertens. Rep. 2011. PubMed

William V. Judy Coenzyme Q10. An Insider´s Guide. Ny Videnskab 2018

  • Skapad