Skip to main content

Magnesiumtilskud forbedrer effekten af D-vitamin hos kvinder i menopausen

Magnesiumtilskud forbedrer effekten af D-vitamin hos kvinder i menopausenMenopausen er karakteriseret af en række fysiologiske forandringer og ændringer i hormonbalancen, som er helt naturlige. Men mange kvinder oplever hormonelle ubalancer, der kan medføre vægtforøgelse, omfordeling af fedtmassen med større maver samt øget risiko for knogleskørhed, kredsløbssygdomme, type-2 diabetes og kræft. De hormonelle forandringer kan samtidig påvirke kvindernes status af næringsstoffer som D-vitamin og magnesium, hvor mangler øger risikoen for pågældende sygdomme. Det har nu vist sig, at mangel på D-vitamin og magnesium er meget udbredt blandt denne befolkningsgruppe, og at tilskud med magnesium optimerer niveauet og effekten af D-vitamin. Det fremgår af et spansk studie, som er publiceret i Nutrients.

Menopausen er afledt af de latinske ord meno (=måned) og pausa (=ophør), og det er perioden efter den sidste menstruations ophør. De hormonelle forandringer skyldes, at æggestokkene ophører med at producere hormonerne østradiol, testosteron og progesteron, da der ikke længere er æg, der skal modnes og befrugtes. Men kvinder fortsætter med at producere en mindre mængde kønshormoner og progesteron i binyrer, lever og fedtvæv, som har stor betydning for helbredet og det mentale velvære. 
Meget tyder samtidig på, at kost og levevis spiller en stor rolle i forebyggelsen af de gener og sygdomme, som menopausen kan forårsage og fremskynde. I det nye spanske studie fra Granadaprovinsen har forskerne derfor set nærmere på magnesium og D-vitamin, som indgår i et tæt samarbejde, og hvor mangler er udbredte.

  • Mange kvinder i menopausen tager tilskud med calcium og D-vitamin for at forebygge knogleskørhed
  • Der bør også være fokus på at få nok magnesium af hensyn til knoglesundhed, hormonbalance og mange andre funktioner

Magnesium har en bred vifte af funktioner i hele kroppen

Magnesium er en cofaktor for mere end 300 enzymprocesser, som har betydning for energiomsætning, dannelse af hormoner, nervesystem, muskler, hjerte og væskebalance. Magnesium har afgørende betydning for kroppens fordeling af calcium, da magnesium sidder som en bolt i cellernes calciumkanaler. Her sørger magnesium for at lukke det meste calcium ind i knogleceller, mens calciumkoncentrationen bør være meget lille i celler, der tilhører kredsløbet, nervesystemet og andre bløde væv. Mangler der magnesium, går det ud over kroppens calciumfordeling med øget risiko for knogleskørhed, åreforkalkning og cellestress.
Ifølge forskerne bag det nye spanske studie er mangel på magnesium mere udbredt i den vestlige verden grundet et lavere indtag af grønsager. Et stort forbrug af alkohol og andre stimulanser samt vanddrivende medicin og syreneutraliserende medicin kan desuden hæmme optagelsen eller dræne kroppen for det livsvigtige mineral. 
I tidens løb har en række forskere påpeget, at mangel på magnesium er udbredt blandt kvinder i menopausen, og at de på sigt har glæde af tilskud i forebyggelsen af knogleskørhed og andre sygdomme forårsaget af de hormonelle forandringer. Det skyldes i høj grad, at magnesium også har betydning for den optimale udnyttelse af D-vitamin.

D-vitamin kan ikke fungere uden magnesium

D-vitamin er mest kendt for at regulere fosfor-calciumbalancen, optagelsen af calcium fra tarmen og knoglesundheden. Men de fleste af kroppens celler har faktisk receptorer for D-vitamin, der regulerer 5-10 procent af vores gener, som har betydning for immunforsvaret, regulering af inflammationer, kredsløbet, blodsukkeret, kræftforebyggelsen og mange andre funktioner. 
Solens UV stråler er den vigtigste kilde til D-vitamin, og i første omgang danner vi den inaktive form cholecalciferol i huden. I leveren omdannes cholecalciferol ved hjælp af magnesiumholdige enzymer til 25-hydroxyvitamin D3, som er den form, der måles i blodet. 25-hydroxyvitamin D3 omdannes derefter til den aktive form i nyrerne ved hjælp af andre magnesiumholdige enzymer. 
Magnesium har desuden indflydelse på et protein, der binder D-vitamin samt regulering af blodets indhold af D-vitamin, således at det hæves ved lave niveauer og sænkes ved høje niveauer. 
Da der er så tæt et samarbejde mellem D-vitamin og magnesium, betyder det, at mangel på magnesium ofte giver de samme symptomer som mangel på D-vitamin.
D-vitaminmangel er blevet meget udbredt i alle verdensdele grundet solforskrækkelse, indendørs livsførelse og vinterhalvår, hvor solen står for lavt på himlen. Forskere som Park et al. har for eksempel foretaget et studie, som afslørede, at hele 82 procent af kvinder i menopausen havde mangler på D-vitamin. Et andet studie (Schmitt et al.) har afsløret, at 32 procent af kvinder i menopausen havde mangel på D-vitamin.

Tilskud med magnesium hæver blodets indhold af D-vitamin 

I det spanske studie deltog der 52 raske, spanske kvinder i alderen 44-77 år. Da studiet startede, manglede over 80 procent af deltagerne D-vitamin. 27 procent af deltagerne manglede magnesium i plasma, og 67 procent manglede magnesium i de røde blodlegemer, som er en bedre indikator, da det meste af kroppens magnesium befinder sig intracellulært. 
Kvinderne blev derefter delt op i to randomiserede grupper, hvoraf den ene gruppe fik 500 mg magnesium daglig, og den anden gruppe fik identisk placebo i 8 uger.
Det viste sig, at tilskud med magnesium kunne forbedre kvindernes status af D-vitamin i blodet. Det skyldes især, at magnesium har indflydelse på det D-vitaminbindende protein, og at magnesium indgår i omdannelsen af den passive form cholecalciferol til den aktive form hydroxyvitamin D3, som måles i blodet. Ifølge forfatterne bag studiet, mangler der stadig mere forskning, som kan afdække, hvorvidt mangel på D-vitamin hos kvinder i menopausen, kan afhjælpes med tilskud af magnesium, således at det forbedrer deres helbred og livskvalitet.
Ikke desto mindre bør kvinder i menopausen og alle andre tilstræbe at få nok at de to livsvigtige næringsstoffer.

Kilde Betegnelse for D-vitamin og enzymaktivitet
Kost og tilskud Cholecalciferol
Huden Cholecalciferol
Dannes ud fra 7-dihydroxycholesterol og solens UVB-stråler
Leveren 25-hydrocholecalciferol D3
Dannes vha. enzymet 25-hydroxylase
(Kræver magnesium)
Nyrerne 1,25-dihydroxycholecalciferol D3
Dannes vha. enzymet 1-alfa-hydroxylase.
(Kræver magnesium)

 

Måling af kroppens niveau af D-vitamin og magnesium

  • Lægen kan måle niveauet af D-vitamin
  • Det er svært at måle kroppens magnesiumstatus, da det kun er 1 % af kroppens magnesium, der findes i blodet. Det nærmeste, man kan komme, er såkaldte fuldblodsanalyser, hvor man også måler magnesiumindholdet inde i blodlegemerne.
  • Tilskud med D-vitamin virker ikke optimalt, hvis man samtidig mangler magnesium.

Referencer:

Hèctor Vàzquez-Lorente et al. Response of Vitamin D After Magnesium Intervention Postmenopausal Population from the Province of Granada, Spain. Nutrients. 2020

Qi Dai et al. Magnesium status and supplementation influence vitamin D status and metabolism; results from a randomized trial. The American Journal of Clinical Nutrition 2018

Anne Marie Uwitonze, Mohammed S Razzaque. Role of magnesium in Vitamin D Activation and Function. The Journal of the American Osteopatic Association. 2018

American Osteopathic Association. Low magnesium levels make D-vitamin ineffective. ScienceDaily. 2018

  • Oprettet den .