Skip to main content

Sammenhæng mellem vitaminer i kosten og livskvalitet

Sammenhæng mellem vitaminer i kosten og livskvalitetKostens indhold af C-vitamin, B6-vitamin, B12-vitamin, folinsyre og andre vitaminer har en positiv indflydelse på det mentale og fysiske helbred. Det er også muligt, at mangel på vitaminer har indflydelse på depression og kroniske smerter. Det fremgår af et japansk studie af midaldrende og ældre deltagere. Da der på verdensplan kommer flere ældre, og flere rammes af psykiske og fysiske sygdomme, kommer forskerne nærmere ind på kostens betydning for livskvaliteten på flere parametre.

Antallet af ældre over 60 år forventes at stige til 2,1 milliarder i 2050, og der er kommet en øget interesse for de ældres helbred. Ifølge WHO er ”sundhed en tilstand med mental og fysisk velvære, og ikke blot et spørgsmål om fravær af sygdom”. Derfor er det også nødvendigt at vurdere livskvaliteten fra et mentalt, fysisk og socialt aspekt. På denne baggrund har man i det nye japanske studie fokuseret på disse tre parametre, som blev vurderet efter forskellige pointskalaer.
Det vides i forvejen, at livskvaliteten påvirkes af forskellige faktorer i miljø og livsstil. Tidligere studier har desuden påvist, at sund kost har en stor indflydelse på det fysiske og psykiske helbred. Ikke desto mindre har der været begrænsede informationer vedrørende specifikke vitaminers indflydelse på livskvaliteten. Derfor så forskerne nærmere på dette i det nye japanske studie.

Studiets materialer og metoder

Forskerne brugte data fra et tidligere japansk Shika-studie, og analyserne inkluderede over 3.000 deltagere i alderen 40-99 år med en jævn fordeling af mænd og kvinder. Forskerne brugte mere konkret en helbredsundersøgelse kaldet SF-36 (The Short Form-36 Health Survey), som ikke er begrænset af specifikke sygdomme, og som er konstrueret, så den kan evaluere livskvaliteten ud fra en fysisk score, en mental score og en social score.
Deltagerne skulle udfylde spørgeskemaer, der omhandlede deres kostvaner i en måned. Der blev mere konkret spurgt ind til deltagernes indtag af 58 forskellige madvarer, inklusive ris, fisk og kød plus drikkevarer med og uden alkohol.
På baggrund af deltagernes svar kunne forskerne udregne deres indtag af energi (kalorier), protein, kulhydrat, fedtstoffer og de følgende vitaminer: ren A-vitamin(retinol) betacaroten (forstadie til A-vitamin), D-vitamin, E-vitamin, K-vitamin, B1-vitamin, B2-vitamin, B3-vitamin (niacin), B6-vitamin, B12-vitamin, folinsyre (B9-vitamin), pantotensyre og C-vitamin.
Forskerne tog kun højde for indholdet af vitaminer i kosten og ikke fra tilskud. Deltagere, der indtog for få kalorier (under 600 kcal/dag) eller for mange kalorier (over 4.000 kcal/dag) blev ekskluderet fra analysen, da det kunne forvrænge resultaterne.

Vitaminer og psykisk livskvalitet

Det viste sig, at kvinder, som havde en lav score, hvad angår psykisk livskvalitet, indtog signifikant mindre niacin og B6-vitamin i forhold til kvinder med en højere score på den psykiske livskvalitet. Der var i det hele taget et positivt forhold mellem kvindernes indtag af niacin, B6-vitamin, folinsyre og C-vitamin, hvad angår deres score på den psykiske skala.
Mænd, der havde en lavere score, hvad angår psykisk livskvalitet, indtog mindre B2-vitamin. Men ellers var der ingen tydelig sammenhæng mellem mænds indtag af vitaminer og deres score på den psykiske skala.

Vitaminer og fysisk livskvalitet

Kvinder, som havde en lav score, hvad angår fysisk livskvalitet, indtog signifikant mindre A-vitamin, K-vitamin, B2-vitamin, niacin, B6-vitamin, B12-vitamin, folinsyre, pantotensyre og C-vitamin i forhold til kvinder med en højere score på den fysiske livskvalitet.
Der var således en stærk sammenhæng mellem kvindernes indtag af vitaminer og deres fysiske og psykiske helbred.
Det nye studie er publiceret i Nutrients, og her henviser forskerne også til andre studier, der omhandler kostens indflydelse på helbredet.

Kostens betydning for det psykiske og fysiske helbred

Depression er en af de mest udbredte psykiske sygdomme, som rammer 322 millioner på verdensplan. Da det er flest kvinder, som rammes af depression, og da antallet stiger år for år, henviser forskerne bag det nye japanske studie også til andre studier, der viser, at der er mere depression blandt midaldrende kvinder, som indtager færre B-vitaminer. Depression er også mere udbredt blandt midaldrende og ældre kvinder, som indtager mindre caroten og C-vitamin.
Mangel på vitaminer kan i det hele taget føre til forringet psykisk livskvalitet på grund depression, hukommelsesbesvær og fald i kognitive færdigheder.

Kostens betydning for overvægt, depression og kroniske smerter

Der er også en sammenhæng mellem depression, overvægt og kroniske smerter. Da mange overvægtige spiser ensidigt med for mange tomme kalorier, kommer der let mangel på næringsstoffer og andre ernæringsmæssige ubalancer.
Således har man fundet, at overvægtige japanske kvinder med tendens til depression har et lavere indtag af de forskellige B-vitaminer.

Reference:

Nobuhiko Narukawa et al. Relationship between Vitamin Intake and Health-Related Quality of Life in a Japanese Population: A Cross-Sectional Analysis of The Shika Study. Nutrients 2021

  • Oprettet den .