Skip to main content

D-vitamin hænger sammen med iltudnyttelse, fitness og levetid

D-vitamin hænger sammen med iltudnyttelse, fitness og levetidDet er almindelig kendt, at D-vitamin har betydning for knoglerne og immunforsvaret, og nu er der stadig mere bevis for, at D-vitaminet også spiller en rolle for lungerne, hjertet og musklerne. Ifølge en ny undersøgelse er blodets indhold af D-vitamin nemlig afgørende for iltudnyttelsen, hvilket har betydning for træningskapaciteten og levetiden. Studiet er publiceret i European Journal of Preventive Cardiology.

Ifølge den nye undersøgelse har blodets indhold af D-vitamin mere konkret betydning for den kardiorespiratoriske fitness. Begrebet refererer til, hvor godt kroppen er i stand til at transportere ilt fra blodet ud til musklerne under fysisk træning.
Den kardiorespiratoriske fitness måles bedst, som det maksimale iltforbrug under træning. Det kaldes også for VO2max, hvilket er et udtryk for det maximale antal milliliter ilt, som kan trækkes ned i lungerne på et minut.
Konditallet er lig med den relative VO2max, hvor der også tages højde for vægten.
Det viser sig, at mennesker med en højere kardiorespiratorisk fitness er sundere og lever længere. Det skyldes med stor sandsynlighed, at cellerne får en god iltforsyning, så deres kraftværker i form af mitokondrier får de bedste betingelser, når de skal producere energi som ATP.

Jo mere D-vitamin jo bedre

I den nye undersøgelse ville forskerne se nærmere på, om personer med højere niveauer af D-vitamin i blodet havde en forbedret kardiorespiratorisk kondition.
Forskerne indhentede data fra en større undersøgelse, National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) som fra 2001-2004 omhandlede en større del af den amerikanske befolkning i alderen 20-49 år.
Deltagerne blev så delt op i fire grupper, alt efter hvor meget D-vitamin, de havde i blodet.
Forskerne undersøgte data fra knap 2.000 deltagere, hvoraf 45 % var kvinder, 49 % var hvide, 13 % havde forhøjet blodtryk og 4 % havde diabetes.
Det viste sig, at den fjerdedel, som havde mest D-vitamin i blodet, havde en 4,5 gange højere kardiorespiratorisk kondition end den fjerdedel, som havde mindst D-vitamin i blodet. Denne forskel forblev signifikant, efter at man havde justeret for alder, køn, race, BMI, rygning, forhøjet blodtryk, diabetes og andre faktorer, som kunne påvirke forholdet.
Det viste sig således, at forholdet mellem højere niveauer af D-vitamin i blodet og bedre træningskapacitet var gældende for både mænd og kvinder og på tværs af etnicitet, BMI og hvorvidt, de led af forhøjet blodtryk eller diabetes.

Måling af D-vitamin og hjertets optimale behov

Man måler D-vitamin niveauerne i blodet som 25-hydroxy-vitamin D. I Danmark er den nedre grænseværdi på 50 nmol/L. Forskerne opdagede, at for hver 10 nmol/L stigning af D-vitamin i blodet opstod der en signifikant stigning i VO2max. Så jo mere D-vitamin deltagerne havde i blodet, jo mere er det forbundet med en stigning i den kardiovaskulære fitness.
Ifølge Dr. Marawan er der tale om et observationsstudie, og han tør ikke konkludere, at D-vitamin bare forbedrer træningskapaciteten. Men han understreger, at der tilsyneladende er en stærk forbindelse. Derfor bør folk, der bor på de nordligere breddegrader være særlig påpasselige med at få nok D-vitamin i vinterhalvåret, hvor solen står for lavt til, at vi selv kan danne vitaminet.
På den anden side skal vi heller ikke have for meget D-vitamin, da det kan medføre overskud af calcium i blodet samt kvalme og svaghed.
Ifølge Dr. Marawan kender vi allerede til de optimale mængder D-vitamin for sunde knogler, og det er nødvendigt med nye undersøgelser vedrørende, hvor meget D-vitamin vi har brug for, så hjertet fungerer optimalt. Med hensyn til den generelle folkesundhed bør man ifølge Dr. Marawan også undersøge, hvorvidt berigelse af fødevarer med D-vitamin påvirker andet end knoglernes sundhed.
Ifølge andre førende forskere på området skal man helt op på 75-100 nmol/L i blodet for at få en optimal sygdomsforebyggelse, og det kan ikke dækkes gennem RI, som er på 5 mikrogram daglig.

Tilskud og øvre grænse

Mange forskere hævder nu, at det reelle behov for D-vitamin ligger højere en RI, og anbefalingerne svinger fra 30 - 100 mikrogram daglig. Det er let at danne 30-100 mikrogram på en god sommerdag. Man har dog vanskeligere ved at danne D-vitamin, hvis huden er mørk, og hvis den er gammel. Overvægtige og diabetikere har også vanskeligere ved at danne og udnytte vitaminet.
I vinterhalvåret har de fleste brug for tilskud, da en almindelig sund kost kun bidrager med begrænsede mængder.
Da D-vitaminet er et fedtopløseligt vitamin får vi den bedste udnyttelse i tilskud som kapsler, hvor D-vitaminet er bundet til olie.

Referencer.

Amr Marawan et al. Association between serum vitamin D levels and cardiorespiratory fitness in adult population of the USA. European Journal of Preventive Cardiology. October 2018

European Society of Cardiology. Vitamin D levels in the blood linked to cardiorespiratory fitness. Science Daily October 30, 2018

https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/assets/UL_Summary_tables.pdf

Steen Ahrenkiel. D-vitamin behov og mangel i Danmark. Biokemisk forskning 2009

 

  • Oprettet den .