Skip to main content

Læger advarer sportsfolk og sundhedssektor mod risikoen ved overdreven vandindtagelse

Det er almindelig kendt, at det nedsætter præstationsevnen og i værste fald kan være livsfarligt, hvis sportsudøvere ikke drikker nok vand. Men det kan være lige så farligt at drikke for meget vand, og der har været flere dødsfald som følge heraf ved forskellige sportsgrene.

Læger advarer sportsfolk og sundhedssektor mod risikoen ved overdreven vandindtagelseIndtagelse af for meget vand i forbindelse med trekking og udholdenhedssport kan resultere i en fatal forstyrrelse i kroppens elektrolytbalance, som er afgørende for, at cellerne kan optage næringsstoffer, udskille affaldsstoffer, modtage nerveimpulser og opretholde væskebalancen. Elektrolytbalancen afhænger især af fordelingen mellem natrium (salt), kalium og klor. Men ved indtagelse af for meget vand, fortyndes det normale natriumniveau i blodet og elektrolytbalancen forstyrres.

Dødsfald og fejlbehandling

Ifølge en nyere artikel, publiceret i Wilderness & Environmental Medicine, har der været flere dødsfald som følge af overdreven vandindtagelse i forbindelse med forskellige sportsgrene. Til eksempel døde en 47-årig kvinde efter at have trekket 10 kilometer på South Kaibab ruten i Grand Canyon National Park. Forinden havde hun på fire timer drukket store mængder vand og indtaget meget lidt føde. Kvinden kollapsede en time efter turen. Og på trods af lægernes ihærdige, men fejlslagne indsats, døde hun 19 timer efter som følge af hjerneødem forårsaget af overhydrering eller regulær vandforgiftning.
Ifølge artiklen er det derfor meget vigtigt, at man under behandlingen undgår ekstra væskeindtagelse, når problemet ikke er dehydrering, men derimod overhydrering.
Da dehydrering stadig er en standarddiagnose hos mange sportsudøvere, fordi symptomerne kan være de samme, håber artiklens forfattere, at læger og andet sundhedspersonale bliver bedre til at diagnosticere overhydrering og give den rette behandling til genopretning af elektrolytbalancen.

Øget risiko og første symptomer på overhydrering

Da trekking og andre former for udholdenhedssport i den frie natur bliver mere og mere populære, stiger risikoen tilsvarende for overhydrering. Og risikoen bliver ikke mindre af, at vandflaskerne er blevet så populære i alle mulige sammenhænge. Derfor er det godt at kende til de tidlige symptomer på overhydrering, som er utilpashed, kvalme, opkastning og hovedpine.
Hvis overhydrering ikke reguleres eller behandles i tide, kan tilstanden føre til adfærdsændringer, slagtilfælde og død. Men desværre har mange læger og andre behandlere svært ved at diagnosticere overhydrering og behandle tilstanden korrekt.
Ikke desto mindre er der nu tilknyttet et nødhjælpspersonale i Grand Canyon National Park, som kan foretage de nødvendige blodprøver til at diagnosticere overhydrering, og som kan behandle patienterne med hypertonisk saltvandsopløsning, vanddrivende medicin og hvad der ellers skal til.

Vidste du at hjernen er særlig følsom for forstyrrelser i væske- og i elektrolytbalancen?

Væskebehov og væskeindtagelse i forbindelse med træning

I forbindelse med sport, træning og konkurrencer er det særlig vigtigt, at væskebalancen og elektrolytbalancen er i orden, så her er lige nogle hurtige fakta og råd.

 • Kroppens væskebehov svarer til væskeudskillelsen gennem urin, sved, afføring og udåndingsluft.
 • Under normale omstændigheder er det daglige væskebehov cirka 30 ml. pr kilo legemsvægt, således at en person på 70 kilo har brug for cirka 2,1 liter væske.
 • Væskebehovet stiger, jo mere der udskilles.
 • Belastningernes varighed, intensiteten, konditionen, klimatiske forhold og påklædningen har betydning for, hvor meget der svedes.
 • I tempereret klima ligger væsketabet på omkring 1- 1½ liter væske pr time ved intensive fysiske aktiviteter, og væsketabet er naturligvis højere i stegende hede.
 • Ved aktiviteter, som varer under 30 minutter, er der normalt ikke noget grundlag for at indtage større væskemængder.
 • Hvis aktiviteterne varer over 60 minutter, skal væsketabet erstattes undervejs.
 • Ved meget langvarige aktiviteter, stærkt svedtab og andre tilstande med natriummangel, kan det anbefales at indtage saltholdige drikke eller sportsdrikke af en god kvalitet, som tilgodeser salt- og elektrolytbalancen.
 • Ved langvarige fysiske aktiviteter opstår der også mangel på kalorier.
 • Kulhydrater kan passende indtages sammen med væsken.
 • Optimale sportsdrikke indeholder cirka 6 % kulhydrat.
 • Som tommelfingerregel bør man ikke indtage mere væske, end der udskilles.

Urinens farve er afslørende

 • Hvis urinen er meget mørk og gul, er det tegn på væskemangel
 • Hvis urinen er lys og let gul, er det tegn på en god væskebalance
 • Hvis urinen er helt gennemsigtig, er det tegn på væskeophobning

Vægten kan afsløre væsketab og væskeophobning

Det er almindelig kendt, at et væsketab kan konstateres ved at veje sig før og efter sportsudøvelsen. Vægttabet, som hovedsagelig skyldes tab af vand, fortæller, hvor meget der bør drikkes.
Hvis man derimod har taget på, kan det måske være tegn på væskeophobning og overhydrering. Ikke mindst, hvis urinen er farveløs og gennemsigtig.

Referencer:

http://www.medicalnewstoday.com/releases/300225.php

Pernille Lund: Rigtig kost til motionister og elitesportsfolk.

 • Oprettet den .