Skip to main content

Tilskud med Q10 øger chancen for at overleve sepsis, som er en meget udbredt og livstruende blodforgiftning

Tilskud med Q10 øger chancen for at overleve sepsis, som er en meget udbredt og livstruende blodforgiftningIfølge WHO er sepsis den tredje hyppigste dødsårsag, næst efter hjertekarsygdomme og kræft. Sepsis skyldes, at immunforsvaret reagerer for voldsomt på en infektion i blodbanen. Ifølge et nyt slovakisk studie, der er publiceret i Bratislava Medical Journal, kan tilskud med Q10 tidligt i behandlingsforløbet reducere symptomerne og forbedre chancen for at overleve. Du kan også læse mere om et andet næringsstof, som bidrager til at forebygge sepsis.

Sepsis udgår som regel fra en sårinfektion eller infektioner i andre organer. Inden for få timer kan sepsis påvirke kredsløbet, lunger og flere andre organer. Den livstruende tilstand skyldes, at immunforsvaret reagerer for voldsomt på infektionen i blodbanen med cytokinstorm og hyperinflammation. Derved angriber immunforsvaret sundt væv. Omkring 50 procent af de patienter, som får septisk chock, dør i løbet af kort tid. Sepsis kræver derfor øjeblikkelig behandling, og det er især i form af kortison (binyrebarkhormoner), der hæmmer det overaktive immunforsvar. Men behandlingen er ofte utilstrækkelig, og ifølge WHO er sygdommen den tredje hyppigste dødsårsag næst efter hjertekarsygdomme og kræft.

  • Sepsis er en tilstand med livstruende organdysfunktioner på grund af en dysreguleret respons på infektion.
  • På verdensplan er der årligt mere end 31 millioner tilfælde af sepsis
  • Det estimeres, at over 5 millioner dør af sepsis hvert år.

Hvorfor er Q10 relevant i behandlingen af sepsis?

Q10 er et enestående molekyle med flere funktioner. For det første fungerer Q10 som et livsvigtigt co-enzym i cellernes energiomsætning, som foregår inde i nogle små kraftværker kaldet mitokondrier.
For det andet fungerer Q10 som en vigtig antioxidant, der beskytter kroppen mod oxidativ stress. Det er en tilstand, hvor der er en ubalance mellem frie radikaler og antioxidanter. De frie radikaler er et naturligt biprodukt af cellernes iltomsætning, og mængden øges gevaldigt af infektioner, aldringsprocesser, tobaksrygning og forgiftninger. Når der optræder oxidativ stress, begynder de frie radikaler at optræde som meget aggressive molekyler, der forårsager kædereaktioner, hvorved de angriber celler og mitokondrier på kryds og tværs. Dette kan få katastrofale følger, hvis kroppen ikke er velforsynet med antioxidanter, hvor Q10 spiller en særlig rolle.
Vi danner selv Q10, men mængden falder gradvist med alderen. Visse sygdomme og kolesterolsænkende medicin hæmmer også egenproduktionen af Q10.

Forskere: Q10 sænker inflammationsmarkører og risiko for at dø af sepsis

Tidligere studier har vist, at sepsispatienter havde lave niveauer af Q10 i blodet, og at der var dysfunktioner i cellernes energiproducerende mitokondrier. Formålet med det nye slovakiske studie var derfor at undersøge effekten af Q10 tilskud til patienter, som havde fået konstateret sepsis i et tidligt stadie. Da sepsis er præget af hyperinflammation og oxidativ stress, ville man undersøge markører for dette.
Der deltog 40 patienter med sepsis i det randomiserede, kontrollerede slovakiske studie. Den ene gruppe fik 100 mg Q10 to gange om dagen i syv dage som supplement til standardbehandlingen. Kontrolgruppen fik kun standardbehandling. Forskerne målte patienternes niveauer af markører som interleukin 6 (IL-6), tumor nekrosis factor-α (TNF- α), glutathione peroxidase og malondialdehyde (MDA) den første dag og efter tre og syv dage. Forskerne noterede desuden patienternes kliniske score, og hvor mange der døde under hospitalsindlæggelsen.
Som udgangspunkt var der ingen forskel på markører for inflammation og oxidativ stress i de to grupper. Men markører som tumor nekrosis factor-α (TNF- α) og malondialdehyde (MDA) faldt kraftigt i Q10-gruppen på studiets syvende dag. Der var også færre i Q10-gruppen, som afgik ved døden i forhold til kontrolgruppen.
Forskerne påpeger derfor, at tilskud med Q10 har en positiv effekt på de kliniske parametre og på mitokondriernes funktion, når behandlingen gives tidligt til patienter med sepsis.

  • Når danske patienter har infektionssygdomme og dør af ledsagende sepsis, registrerer man typisk infektionen og ikke sepsis som dødsårsag.
  • Ifølge Ugeskrift for Læger er det et paradoks, at der i Danmark ikke findes nogen samlet registrering af forekomsten og den høje dødelighed af sepsis.

OBS. D-vitamin har betydning i selve forebyggelsen af sepsis

Det viser sig, at risikoen for at få sepsis og dø af sygdommen øges gevaldigt, hvis man mangler D-vitamin. Det fremgår af et tidligere iransk studie, som vi allerede har omtalt på denne hjemmeside, og som er publiceret i Archives of Academic Emergency Medicine.
Da sepsis er en så udbredt og livstruende sygdom, trænger vi til meget mere fokus, inklusive diagnose, hurtig behandling og ikke mindst forebyggelse.

Hvilke ligheder er der mellem livstruende sepsis, COVID-19 og influenza?

Når sepsis, COVID-19 og influenza bliver livstruende, skyldes det i alle tre tilfælde, at immunforsvaret overreagerer med cytokinstorm og hyperinflammation, der angriber sundt væv. Det er altså ikke de pågældende bakterier eller virus som sådan, der bliver livstruende, men vores eget immunforsvar, der går amok, fordi det blandt andet mangler livsvigtige næringsstoffer som Q10 og D-vitamin.

Referencer:

R. Soltani et al. Coenzyme Q10 improves the Survival and Reduces Inflammatory Markers in Septic Patients. Bratislava Medical Journal. 2020

Majid Shojaei et al. The Correlation between Serum Level of Vitamin D Outcome of Sepsis Patients; a Cross-sectional Study. Archives of Academic Emergency Medicine 2019

Palle Toft og Thomas Strøm. Sepsis, den tredjehyppigste dødsårsag, registreres ikke i Danmark. Ugeskrift for Læger 2018

Ali Daneshkhah et al. The Possible Role of Vitamin D in Supressing Cytokine Storm and Associated Mortality in COVID-19 Patients. medRxiv April 30, 2020

  • Oprettet den .