Skip to main content

Mobiltelefoner og skærme kan medføre Alzheimers og oxidativ stress

Mobiltelefoner og skærme kan medføre Alzheimers og oxidativ stressI hverdagen bliver vi alle påvirket af elektromagnetisk stråling fra mobiltelefoner, skærme, elforsyning og andre elektriske systemer. Hjernens neuroner er særlig sårbare, især fordi elektromagnetisk stråling kan øge neuronernes optagelse af calcium-ioner, så de bliver overaktive og i værste fald går til grunde. Et studie publiceret i News Medical Life Sciences, afslører således, at for meget calcium i hjernen øger risikoen for Alzheimers sygdom samt digital demens hos unge. Den øgede elektromagnetiske stråling påvirker også kroppen med frie radikaler, som kan forårsage oxidativ stress og celleskader, fordi kroppens forsvarssystem med forskellige antioxidanter ikke kan følge med. Det fremgår af en artikel publiceret i The Journal of Microscopy & Ultrastructure, som også beskriver, hvordan elektromagnetisk stråling kan forårsage stress, hovedpine, træthed, angst og andre symptomer.

Der findes naturlige og menneskeskabte elektromagnetiske felter (EMF) og stråling er overalt omkring os - lige fra jordens magnetfelt og solens uv-stråling til mobiltelefoner, skærme, lyspærer, elektriske installationer, elevationssenge, varmekabler i gulv, mikrobølgeovne, sendemaster, højspændingsledninger, Wi-Fi routere, radioaktiv stråling og MR-scannere. Gennem de sidste årtier er påvirkningen af elektromagnetisk stråling steget markant, og der har været særlig fokus på mobiltelefoner, skærme og 5G.
EMF og stråling kan påvirke kroppen på mange biokemiske måder. Dette inkluderer lokal opvarmning af væv, hvis man for eksempel holder en mobiltelefon for øret, har den i lommen eller sidder med en bærbar computer på skødet. Der kan også opstå forringet aktivitet af store molekyler i cellerne, forrykkelser i ioners ligevægt, skader på DNA og andre biokemiske forstyrrelser ved intense eller langvarige påvirkninger.

Sammenhæng mellem EMF, calcium, Alzheimers og digital demens hos unge

Knoglerne indeholder omkring 99 procent af kroppens calcium, og koncentrationen af calcium bør vær ekstremt lille i neuroner og andre celler, som tilhører bløde væv. Calcium-ioner er afgørende for musklers sammentrækning, sekretion af hormoner, aktivering af neuroner og frigivelse af neurotransmittere som glutamat. Men hvis der strømmer for mange calcium-ioner ind i cellerne, er der fare for, at cellerne bliver for overaktive, forårsager inflammationer og andre metaboliske forstyrrelser.
Gennem et kvart århundrede har forskere studeret og publiceret, hvilken effekt calcium har på centralnervesystemets funktioner og Alzheimers sygdom. Man har således fundet øgede mængder i hjernen af de skadelige proteiner beta-amyloid og tau, som forårsager celledød. Det fremgår blandt andet af en artikel, som er publiceret i News Medical Life Sciences. Her fremgår det også, at EMF aktiverer cellernes optagelse af calcium-ioner via calciumkanalerne VGCC (voltage-gated calcium channels).
I dyreforsøg har man flere gange demonstreret, hvordan EMF fører til forhøjede mængder af calcium i hjernen, og at dette kan forårsage Alzheimers sygdom som følge af de ophobede proteiner samt oxidativ stress, inflammation og andre metaboliske forstyrrelser. Ifølge professor Martin L. Pall fra Washington State University, som har studeret fænomenet i årtier, kan mobiltelefoner, skærme og andre kilder til EMF forårsage ekstremt tidlig udvikling af Alzheimers sygdom. Det er også et faktum, at det gennemsnitlige tidspunkt for udvikling af Alzheimers sygdom gennem de sidste tyve år er blevet meget tidligere i takt med den større eksponering for EMF gennem mobiltelefoner og anden trådløs kommunikation. Meget unge mennesker, som hver dag udsættes for EMF gennem flere timer, risikerer også at udvikle digital demens.
Ifølge Videnskab.dk har forskere fra National University of Singapore (NUS) desuden fundet, at børn i ni-årsalderen, som i gennemsnit tilbragte to timer om dagen foran en skærm, havde flere problemer med hukommelse, koncentration og tilpasning, end de burde ifølge forskernes modeller.
Som det fremgår, kan hjernen ikke tåle for store påvirkninger med EMF, og at cellerne optager for mange calcium-ioner. Under normale omstændigheder virker magnesium som en naturlig calciumblokker. Og ifølge et tidligere studie på frøer, som er publiceret i The Journal of General Physiology, er det også muligt, at magnesium kan inaktivere cellernes optagelse af calcium-ioner via VGCC-kanalerne (voltage-gated calcium channels). Men der kræves mere forskning i forbindelse med EMF, og det vil altid være bedst at reducere påvirkningen i det daglige.

EMF medfører oxidativ stress

EMF øger desuden påvirkningen af frie radikaler, som kan skade proteiner, lipider og DNA via en række kædereaktioner. Vi danner i forvejen frie radikaler under iltomsætningen, inflammationer og andre metaboliske processer. Derudover bidrager tobaksrøg, medicin og forgiftninger til de ydre påvirkninger.
Da de frie radikaler er nogle meget reaktive molekyler, er det vigtigt, at de kun opererer inden for afgrænsede områder og ikke forårsager kædereaktioner og oxidativ stress, hvor der er mangel på beskyttende antioxidanter.
I en oversigtsartikel, som er publiceret i The Journal of Microscopy & Ultrastructure, ville forskerne derfor se nærmere på, hvordan EMF og oxidativ stress påvirker kroppens antioxidantsystem, som inkluderer A-, C- og E-vitamin, magnesium, zink, selen, Q10 og melatonin.
Ifølge metaanalysens kan EMF trigge oxidativ stress og forårsage skader i adskillige væv. Man har også konstateret nedsat aktivitet af E-vitamin, GPX (der indeholder selen), SOD (der indeholder zink), melatonin og andre antioxidanter. Som følge af de mange biokemiske forstyrrelser kan EMF blandt andet forårsage træthed, hovedpine, forringede kognitive funktioner, søvnløshed samt skader på organer, hvor man ved for lidt om langtidseffekterne. Vi bør derfor reducere påvirkningen af EMF i det daglige. I henhold til flere studier tyder det også på, at tilskud med forskellige antioxidanter samt folinsyre kan bidrage til at forebygge de skadelige effekter forårsaget af EMF og oxidativ stress.

Referencer:

Emily Henderson. New insights into the link between EMF´s calcium and Alzheimer´s. News Medical Sciences. 2022

Videnskab.dk´s redaktion. Små børns skærmtid kobles til senere negative effekter I hjernen. Videnskab.dk 2023.

H C Hartzell, R E White. Effects of magnesium on inactivation of the voltage-gated calcium current in cardiac myocytes. The Journal of General Physiology 1989

Elfide Gizem Kivrak et al. Effects of electromagnetic fields on the antioxidant defense system. The Journal of Microscopy & Ultrastructure. 2017

  • Oprettet den .