Skip to main content

D-vitamintilskud forebygger demenssygdomme

D-vitamintilskud forebygger demenssygdommeI takt med at der kommer flere ældre mennesker, er der også flere, som lider af Alzheimers sygdom og andre demenssygdomme. Tilskud med D-vitamin kan dog hjælpe med at forebygge eller bremse udviklingen af demens. Det fremgår af et større befolkningsstudie, som er publiceret i Alzheimer´s & Dementia: Diagnosis, Assessment & Disease Monitoring. Man bør samtidig tilstræbe optimale niveauer i blodet gennem hele livet, da demenssygdomme ofte er adskillige år om at udvikle sig. D-vitamin har i det hele taget mange funktioner i forbindelse med hjernesundheden.

Der er i dag over 50 millioner mennesker på verdensplan, som lider af demenssygdomme. Forekomsten stiger voldsomt og antages at ramme tre gange så mange i 2050. Da der endnu ikke findes effektiv medicin, som kan forebygge eller bremse demenssygdomme, er det oplagt at se nærmere på årsagerne til eskaleringen. Det antages således, at D-vitaminmangel, som en milliard mennesker på verdensplan lider af, er en af hovedårsagerne. Ikke desto mindre har D-vitamins rolle i forbindelse med tilskud været omdiskuteret.
Forskere fra University of Calgary´s Hotchkiss Brain Institute i Canada og University of Exeter i England har derfor undersøgt forholdet mellem D-vitamintilskud og demens hos mere end 12.388 deltagere fra det amerikanske US National Alzheimer´s Coordinating Center. Deltagernes gennemsnitsalder var 71 år, og ingen af dem havde demenssygdomme ved studiets start. 37 procent af deltagerne tog D-vitamintilskud, og det viste sig, at deres risiko for at udvikle demens var 40 procent lavere i forhold til den gruppe, der ikke tog D-vitamintilskud.
Af samtlige deltagere var der 2.696, som udviklede demens over 10 år, og langt de fleste (75 procent) tog ikke tilskud med D-vitamin. Det ser samtidig ud til, at tilskud med D-vitamin har en god effekt på alle, og især hvis man begynder med tilskud, før der opstår kognitivt forfald, som kan være forstadie til demens og Alzheimers sygdom.
D-vitamin virkede noget bedre på kvinder end på mænd. Her antager forskerne, at østrogener kan øge aktiviteten af D-vitamin, og at kvinder har særlig brug for ekstra D-vitamin efter menopausen grundet de hormonelle forandringer.
Derudover virkede D-vitamintilskud signifikant bedre på personer uden genet APOEe4, som øger risikoen for Alzheimers.
Forskerne konkluderer derfor, at tilskud med D-vitamin har et potentiale i forebyggelsen af demens.

Hvor meget D-vitamin har vi brug for i forebyggelsen af demens?

På University of South Australia har et forskerhold tidligere analyseret data fra knap 300.000 deltagere, som var registreret i UK Biobank. Forskerne fandt frem til, at lave niveauer af D-vitamin i blodet hang sammen med en mindre hjernevolumen og øget risiko for at udvikle demens og slagtilfælde. Forskerne fandt også frem til, at nogle populationer kan undgå 17 procent af demenstilfælde, hvis alle får et D-vitaminniveau i blodet over 50 nmol/l, som er den nedre grænseværdi. Dette studie er publiceret i The American Journal of Clinical Nutrition.
I Danmark anbefaler Fødevarestyrelsen, at alle tager D-vitamintilskud i vinterhalvåret, og at ældre og andre sårbare grupper tager større tilskud hele året.
Man bør samtidig huske på, at behovet for D-vitamin er individuelt grundet genetiske variationer, alder, hudfarve, BMI og andre faktorer. Derfor bør man under alle omstændigheder tilstræbe et optimalt niveau i blodet, som gerne må ligge mellem 75nmol/l-120nmol/l.
Der findes stærkere D-vitamintilskud med 20-100 mikrogram. Man skal samtidig være velforsynet med magnesium, som har stor betydning for aktivering af D-vitamin i cellerne.

Fakta om D-vitamin, hjernen og kognitive funktioner

  • Der er receptorer for D-vitamin (VDR) i flere områder af hjernen.
  • D-vitamin regulerer en række gener via tænd- og slukmekanismer.
  • D-vitamin regulerer forskellige neurotransmittere.
  • D-vitamin modvirker oxidativ stress og inflammationer, som kan forvolde åreforkalkning samt skader på nerveceller og andet væv.
  • D-vitamin modvirker akkumulering af skadelige proteiner i hjernen, som hedder beta-amyloid og tau.

Referencer:

Maryam Ghahremani et al. Vitamin D supplementation and incident dementia: Effects of sex, APOE, and baseline cognitive status. Alzheimer´s & Dementia: Diagnosis, Assessment & Disease Monitoring, 2023

Shreeya S Navale et al. Vitamin D and brain health: an observational and Mendelian randomization study. The American Journal of Clinical Nutrition, 2022

Anne Marie Uwitonze, Mohammed S Razzaque. Role of Magnesium in Vitamin D Activation and Function. J Am Osteopath Assoc. 2018


  • Oprettet den .