Skip to main content

Husk endelig, at få nok D-vitamin til knoglerne – hele livet

Husk endelig, at få nok D-vitamin til knoglerne – hele livetD-vitaminmangel er uhyre udbredt, og det øger risikoen for, at børn udvikler svage knogler, og at voksne får knogleskørhed.

D-vitaminet sørger for, at vi kan optage calcium fra tarmen, og at calcium bygges ind i knoglerne. Vi har naturligvis brug for D-vitamin og stærke knogler hele livet. Men alt for mange har faktisk porøse knogler og knogleskørhed, som hverken forårsager smerter eller ubehag – før det er for sent - på grund af brud og tilstødende komplikationer.
En væsentlig årsag til knogleskørhed er den udbredte mangel på D-vitamin, som både kræver mere fokus i forebyggelse og behandling.
Der er også mange børn der mangler D-vitamin. Det medfører, at knoglerne ikke opbygges til samme styrke, og det kan desværre få konsekvenser senere i livet.

Knogleskørhed (osteoporose) er udbredt og mange er uvidende

  • Det antages, at 450.000 danskere har knogleskørhed, uden at de ved det.
  • Det antages, at hver 3. kvinde og hver 8. mand over 50 år har knogleskørhed.
  • Knoglerne svækkes indefra, og sygdommen har ingen synlige ydre tegn.
  • Resultatet er afkalkede, svage og porøse knogler, der let brækker.

Udbredt mangel på D-vitamin

Sommersolen er den væsentligste kilde til D-vitamin, som vi danner ud fra et kolesterol i huden. Overskuddet lægges på lager i leveren til senere brug, men mange kommer i underskud i løbet af vinterhalvåret. En nyere undersøgelse blandt ansatte på et rejsebureau, afslørede til eksempel, at næsten halvdelen manglede D-vitamin. Og DTU Fødevareinstituttet vurderer, at ni ud af ti danskere får for lidt D-vitamin gennem kosten.
D-vitaminmangel er blevet mere udbredt gennem de sidste 15-20 år - især på grund af for lidt sommersol, factorcremer, fedtforskrækkelse og længere tids brug af kolesterolsænkende medicin. Desuden har ældre og folk, der er mørke i huden, vanskeligere ved at danne D-vitamin. Ifølge et nyere ph.d.-studie fra DTU Fødevareinstituttet kan visse genvariationer også øge risikoen for et lavere D-vitamin niveau.

Nye grænseværdier kræver tilskud i vinterhalvåret

Meget tyder på, at manglen på D-vitamin og de sundhedsmæssige konsekvenser er endnu værre end antaget. Når man måler D-vitamin niveauerne i blodet er de officielle grænseværdier 50 nmol/L, men mange førende forskere mener, at det er utilstrækkeligt, og at man skal helt op på 75-100 nmol/L for at få en optimal sygdomsforebyggelse.
Ifølge Dr. Jens-Erik Beck Jensen, overlæge på Hvidovre Hospital, er det ikke realistisk at opnå de højere niveauer af D-vitamin gennem de officielle kostanbefalinger. Og der er efterhånden mange forskere, som anbefaler tilskud med D-vitamin i løbet af hele vinterhalvåret.

Den klassiske D-vitaminmangelsygdom

I gamle dage fik mange børn Engelsk syge (rachitis) med bløde og deforme knogler og mangelfuld dannelse af tandemalje. Det skyldtes, at boligområderne var meget mørke, og at der ikke trængte sol ned i baggårdene. Engelske børn, der arbejdede i minerne, var særlig udsatte.

Påvisning af D-vitaminmangel og reel forebyggelse

Påvisning af kroppens D-vitaminstatus gøres ved at måle det naturlige 25-hydroxyvitamin 3 i en blodprøve.
Men i praksis er det mere relevant at tage tilskud i vinterhalvåret for at forebygge mangler. Til eksempel kan man godt have normale D-vitamin værdier i december og for lave værdier i marts. Og det kan både gå ud over knoglerne, immunforsvaret og meget andet, da D-vitaminet har mange funktioner i kroppen.

Knoglerne kræver balance mellem calcium og magnesium

Mange tilskud til knoglerne indeholder calcium og D-vitamin. Men der er også brug for magnesium til de sunde og stærke knogler. Magnesium fungerer desuden som en dørmand, der lukker calcium ind i knoglecellerne, mens koncentrationen af calcium bør være ekstrem lav i de celler, der udgør vores blødere væv. Hvis der indtages for meget calcium i forhold til magnesium, er der risiko for, at knoglerne kommer til at mangle calcium, og at der i stedet trænger calcium ind i cellerne i de bløde væv. Dette kan blandt andet medføre krampetilstande i cellerne.

Referencer.

Sundhedsmagasinet på DR - om D-vitamin mangel 18. 01.2016

Overlæge: Vi får ikke D-vitamin nok. www.dr.dk/Sundhed/Dinsundhed/2010

Miriam Meister: Danskernes D-vitamin niveau er bestemt af deres gener. DTU Fødevareinstituttet 2015

Sara Castiglioni et al. Magnesium and Osteoporosis: Current state of Knowledge an Future Research Directions. Nutrients 2013

https://www.osteoporose-f.dk/om-knogleskoerhed/kalk-og-d-vitamin 

 

  • Oprettet den .