Skip to main content

Fiskeolier reducerer risikoen for hjertekarsygdomme og tidlig død

- og mængden kan være afgørende

Fiskeolier reducerer risikoen for hjertekarsygdomme og tidlig dødFiskeolier indeholder de langkædede omega-3 fedtsyrer EPA og DHA, som har mange livsvigtige funktioner. Selvom det i årtier har været kendt, at fiskeolier reducerer risikoen for hjertekarsygdomme og tidlig død, har forskningen dog vist forskellige resultater. Men nu har et stort britisk befolkningsstudie med over 400.000 deltagere bekræftet, at et regelmæssigt indtag af tilskud med fiskeolier har en gunstig effekt på kredsløbet, og at dette bidrager til at forbedre livskvaliteten og forlænge levetiden. Forskerne kommer desuden ind på, at selve mængden af fiskeolier via tilskud kan være afgørende for helbredet.

Omega-3 fedtsyrerne er livsvigtige. I cellernes membran sidder formerne EPA og DHA, som har en lang række fysiologiske funktioner. Fed fisk og tilskud med fiskeolier indeholder netop EPA og DHA, som derfor er nemmere at udnytte.
Omega-3 fedtsyrerne virker i et biokemisk samspil med omega-6 fedtsyrerne, hvor balancen og typen er vigtig. Det betyder, at hvis vi får for lidt omega-3, skabes der grobund for hjertekarsygdomme og mange andre livsstilssygdomme via forskellige mekanismer.

Studiers opbygning er afgørende for resultatet

Det nye britiske studie er publiceret i British Medical Journal. Her henviser forskerne indledningsvis til en række studier på fiskeolier og hjertekarsygdomme, herunder det store VITAL studie som afslørede, at tilskud med fiskeolier og D-vitamin hang sammen med en signifikant lavere risiko for hjertesvigt, men der var ingen signifikant sammenhæng, hvad angår risikoen for kredsløbssygdomme. Forskerne bag det nye britiske studie anfægter dog VITAL studiets opbygning og en række faktorer, som kan have påvirket det kliniske udfald. Herunder mængden af fiskeolier og andre begrænsninger i studiet.
I det nye britiske studie deltog der 427.648 personer i alderen 40-69 år fra store dele af England, Skotland og Wales. Som udgangspunkt led ingen af deltagerne af hjertekarsygdomme eller kræft. Via spørgeskemaer på touch screen og interviews skulle deltagerne oplyse deres indtag af fiskeolier. Deltagerne fik foretaget en række blodprøver og andre målinger. Der blev også taget hensyn til en række sociodemografiske faktorer som alder, køn, etnicitet, bopæl og indtægt samt livsstilsfaktorer som rygning, alkoholindtag, BMI, fysisk aktivitet, kostvaner, kroniske sygdomme (herunder forhøjet blodtryk og diabetes), medicin samt tilskud med vitaminer og mineraler. Det nye britiske studie er således meget mere omfattende end tidligere studier.

Fiskeolier reducerer risikoen for hjertekarsygdomme via flere mekanismer

I det nye britiske studie deltog der som nævnt 427.648 deltagere, og heraf rapporterede 133.438 deltagere (31,2 %), at de jævnligt tog tilskud med fiskeolier. Studiet forløb mellem 2006 og 2010, og det blev fulgt op i 2018.
Studiet afslørede, at en regelmæssig indtagelse af tilskud med fiskeolier hænger signifikant sammen med en lavere risiko for kredsløbssygdomme, hjertesvigt og tidlig død som følge af alle sygdomme. Disse sammenhænge var uafhængige af risikofaktorer som køn, alder, etnicitet, indkomst, BMI, konsumering af frugt og grønsager, fysisk aktivitet, medicin og andre faktorer, som kan skævvride udfaldet. Det så desuden ud til, at indtagelse af fiskeolier havde den største effekt på de deltagere, som havde lettere forhøjet blodtryk.
Studiet er i tråd med tidligere studier. Forskerne understreger blandt andet, at selve mængden af fiskeolier kan have en afgørende effekt på forebyggelsen af hjertekarsygdomme og andre livsstilssygdomme, og de henviser samtidig til andre studier, der tager højde for dette. Forskerne bag det nye studie kommer desuden ind på de forskellige mekanismer, hvorved fiskeolierne forbedrer vores kredsløb og helbred. Herunder:

  • Blodets viskocitet (tykkelse)
  • Modvirkning af blodpropper
  • Effekt på blodtryk
  • Effekt på hjernerytme
  • Triglycerider (der anses for farligere end kolesterol)
  • Endotelceller, der beklæder blodkars inderside
  • Antiinflammatorisk

Forskerne bag det nye britiske studie gør opmærksom på, at studiet har visse begrænsninger, da de ikke har gået nærmere ind på, hvor meget fiskeolie deltagerne har indtaget og hvor længe. Det kan også være svært at adskille effekten af en sund livsstil med effekten af fiskeolier. Ikke desto mindre konkluderer forskerne, at regelmæssig indtagelse af tilskud med fiskeolier reducerer risikoen for hjertekarsygdomme og tidlig død i den almindelige befolkning.

Tilskud med fiskeolier og rette dosis

Ifølge sundhedsmyndighederne bør indtaget af omega-3 fedtsyrer minimum udgøre 2,5-3 gram daglig. Ved køb af tilskud med fiskeolier kan man blot nærlæse varedeklarationerne, hvoraf det fremgår, hvor meget omega-3 samt EPA og DHA der er i en kapsel.
Fiskeolier baseret på frie fedtsyrer sikrer en god optagelse. Fiskeolier bør desuden overholde myndighedernes krav til peroxidtal og miljøgifte.

Referencer:

Zhi-Hao nLi et al. Associations of habitual fish oil supplementation with cardiovascular outcomes and all cause mortality: evidence from large population based cohort study. BMJ 2020

Hemant Mahajan et al. Serum Long-chain n-3 polysaturated fatty acids and aortic calcification in middle-aged men: The population-based cross-sectional ERA-JUMP study. Nutrition, Metabolism & Cardiovascular Diseases. 2019

Magnus Bäck. Omega-3 fatty acids in atherosclerosis and coronary disease. Future Science OA. 2017

Tufts University, Health Sciences Campus. Consumption of omega-3s linked to lower risk of fatal heart disease. Science Daily 2016

https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/laegehaandbogen/generelt/tilstande-og-sygdomme/diverse/omega-3-fedtsyrer/

  • Oprettet den .