Skip to main content

Hvorfor er mangel på B12-vitamin så farligt?

– og hvorfor er manglen så udbredt?

Hvorfor er mangel på B12-vitamin så farligt?Mangel på B12-vitamin kan blandt andet medføre perniciøs anæmi, som ifølge WHO er et globalt sundhedsproblem. B12-vitamin kendes mest for at indgå i dannelsen af de røde blodlegemer, og betydningen for hjernen og nervesystemet bliver ofte overset. Derfor kan mangler også medføre invaliderende skader. Perniciøs anæmi er en autoimmun sygdom, hvor man ikke kan optage B12-vitamin fra kosten. Sygdommen er livstruende, men svær at diagnosticere, og mange lades i stikken. Det fremgår af en artikel i Videnskab.dk, skrevet af seniorlektor Heidi Seage, som er tilknyttet Pernicious Anaemia Society. Klimadebatten har desuden medført, at stadig flere bliver vegetarer og veganere. Men den plantebaserede kost medfører også en risiko for alvorlig B12-vitaminmangel, der kommer snigende, hvorfor det ofte er svært at se sammenhængen. Diabetesmedicin kan også medføre mangel på det livsvigtige vitamin.

B12-vitamin har betydning for dannelsen af de røde blodlegemer, energiniveauet, nervesystemet, hjernen, immunsystemet og cellernes deling. B12-vitamin findes kun i animalske kilder som kød, fisk, æg og mejeriprodukter. Vi optager B12-vitamin i tyndtarmen ved hjælp af et bærestof, der hedder intrinsic factor, og selvom tyktarmens bakterier producerer en smule, kan vi ikke optage det herfra. B12-vitamin lagres i leveren, og derfor kan der gå måneder eller år, før der optræder mangelsymptomer som følge af plantebaseret kost eller andre årsager.
Perniciøs anæmi skyldes, at man ikke kan optage B12-vitamin fra kosten. Det er en autoimmun sygdom, hvor immunforsvaret fejlagtigt danner antistoffer mod de celler i mavesækkens slimhinde, der danner intrinsic factor. Ved mangel på intrinsic factor er det nærmest umuligt at optage B12-vitamin. Perniciøs anæmi kan også opstå på grund af en kronisk betændelse i maven eller efter mavesårsoperationer, hvor kirurgen har fjernet en stor del af mavesækken, herunder slimhinden, hvor der dannes intrinsic factor.

Så udbredt er mangel på B12-vitamin

 • På verdensplan regner man med at 12 millioner mennesker mangler B12-vitamin.
 • Det antages, at 6 procent af befolkningen i USA og Storbritannien lider af mangel på B12-vitamin.
 • Hver ottende voksne over 50 år mangler B12-vitamin ifølge et studie fra Irland.
 • Blandt vegetarer og veganere har 11 procent en subklinisk eller klinisk mangel på B12-vitamin ifølge et spansk studie
 • Omkring 20 % af de, der tager metformin mod diabetes 2, har mangel på B12-vitamin eller er på grænsen til at få det.

Symptomer på B12-vitaminmangel

Det kan optræde få eller flere symptomer, som kan skyldes blodmangel og forstyrrelser i nervesystemet. Symptomerne kommer ofte snigende, og de kan både optræde i en lettere og sværere grad

 • Træthed, dårlig hukommelse og mental sløvhed
 • Åndenød, svimmelhed, hovedpine og nedsat modstandskraft
 • Muskelsvækkelse
 • Prikken og stikken i fingre og tæer
 • Rød og irriteret tunge
 • Nedsat smagssans
 • Fordøjelsesbesvær
 • Irreversible nerveskader
 • Angst og depression
 • Svært ved at blive gravid
 • Børn af mødre med vitaminmanglen risikerer at få nedsat vækst, anæmi og i værste fald mental retardering.

Symptomerne bliver ofte fejldiagnosticeret

Kosten er ofte skyld i mangel på B12-vitamin, men på verdensplan er den mest almindelige årsag perniciøs anæmi.
Mangel på B12-vitamin og perniciøs anæmi kan give mange forskellige symptomer, og der er stadig fare for, at de fejldiagnosticeres og tolkes som stress, depression, demens eller andre sygdomme. Derfor skal lægen altid underrettes om de særlige kostvaner. Hvis der er mistanke om mangel på B12-vitamin kan lægen foretage en blodprøve.
Men de tidlige symptomer ved B12- vitaminmangel, inklusive perniciøs anæmi, gør det vanskeligt at stille en diagnose. Ifølge seniorlektor Heidi Seage har en undersøgelse af interviewede medlemmer af Pernicious Anemia Society fundet, at næsten 50 procent blev fejldiagnosticeret, og at yderligere 20 procent måtte vente to år eller mere på at få en konkret diagnose.

Invaliderende symptomer

Det kan få alvorlige konsekvenser, at så mange får en forkert eller en for sen diagnose. For hvis mangel på B12-vitamin og perniciøs anæmi ikke behandles i tide, kan symptomerne blive invaliderende og nerveskaderne irreversible.
Nerveskaderne skyldes blandt andet, at B12-vitamin er afgørende for produktionen af myelin, som beskytter nervecellerne ved at danne en hinde omkring dem. Lidt som den plastik, der er omkring en ledning. De mest almindelige invaliderende, neurologiske symptomer er træthed, hukommelsestab og koncentrationsbesvær.
Udtrykket ”perniciøs” stammer fra latin (død), fordi sygdommen gennem historien altid endte med død, og anæmi betyder blodmangel.

Behandling af mangel på B12-vitamin og kvalitet af tilskud

Hvis man har mistet en stor del af kroppens indhold af B12-vitamin, kan man starte med indsprøjtninger, som ofte hjælper hurtigt på diverse symptomer.
Hvis en mangel på B12-vitamin skyldes kosten, er der på sigt kun brug for en kostomlægning, eller at man supplerer kosten med tilskud.
Tilskud i form af sugetabletter giver en langt bedre optagelse, da B12-vitaminet så optages direkte via mundslimhinden.
Tilskud med B12-vitamin bør indeholde minimum 2,5 mikrogram, hvilket svarer til dagligt referenceindtag, RI.
Behandling af perniciøs anæmi, der er en livsvarig sygdom, kræver fortsat indsprøjtning med vitaminet grundet mangel på intrinsic factor, der som nævnt sørger for optagelsen i tyndtarmen.

Der er brug for bedre retningslinjer og behandling

Ifølge seniorlektor Heidi Seage har mange patienter i Storbritannien behov for hyppige injektioner med B12-vitamin (hver 8-12 uge). Men de oplever alligevel, at symptomerne vender tilbage, fordi behandlingen ikke har været tilstrækkelig. Når patienterne bad om hyppigere indsprøjtninger, fandt hendes forskning, at de sundhedsfaglige på området reagerede negativt, og at de kunne anfægte rigtigheden af patientens sygdom.
Ifølge Heidi Seage kan stigmatiseringen både påvirke relationen til det sundhedsfaglige personale og være skyld i en øget forekomst af angst og depression.
Det er derfor afgørende, at den brede offentlighed og det sundhedsfaglige personale får et større fokus på de symptomer, der opstår som følge af mangel på B12-vitamin, så lidelsen kan behandles i tide, og før der sker varige skader.

 • Til orientering kan mangel på folinsyre også give blodmangel, og mange af de samme symptomer som ved B12-vitaminmangel.
 • Tilskud med folinsyre er nødvendigt ved graviditet
 • Tilskud med folinsyre kan forebygge blodpropper hos patienter, der tager blodtryksmedicin.
 • Det kan du læse mere om i næste artikel.

Referencer

Heidi Seage. Vitamin B12-mangel: Hvad er perniciøs anæmi, og hvorfor er det så farligt?: Videnskab.dk 2019

Ebba Nexø. Vegetarer risikerer at få for lidt B12-vitamin. Videnskab.dk marts 2018

Angélica Gallego-Narbon et al. Vitamin B12 and folate status in Spanish lacto-ovo vegetarians and vegans. J Nutr Sci. 2019

Trinity College Dublin. Many older adults are deficient in vitamin B12 and folate. ScienceDaily June 26, 2018

Vanita R Aroda et al. Long-Term Metformin Use and Vitamin B12 Deficiency in the Diabetes Prevention Program Outcomes Study. Endocrine Society 2016

 • Oprettet den .