Skip to main content

Tilskud med D-vitamin kan afhjælpe ørestensvimmelhed

Tilskud med D-vitamin kan afhjælpe ørestensvimmelhedØrestenssvimmelhed forringer livskvaliteten og arbejdsevnen for mange mennesker. Sygdommen kaldes også for benign paroxymal positionel vertigo (BPPV), og svimmelheden viser sig typisk, når man ændrer stilling. Ifølge et studie fra Korea, som er publiceret i Neurology, kan tilskud med D-vitamin og calcium reducere risikoen for, at anfald med svimmelhed kommer tilbage. Man skal desuden huske, at calcium bør være i balance med magnesium.

Ørestenssvimmelhed er den mest almindelige årsag til svimmelhed, og benign paroxymal positionel vertigo (BPPV) betyder direkte oversat: godartet, anfaldsvis, stillingsafhængig, svimmelhed. Sygdommen viser sig ved, at man bliver meget svimmel, når man bevæger hovedet. Det sker typisk, når man bøjer hovedet bagover eller vender sig i sengen. Der sker det, at små kalkkrystaller eller sten af ukendte årsager flytter sig inde i ørets buegange, hvilket påvirker sansecellerne i balanceorganet. Dette giver så falske signaler til hjernen om, at hovedet fortsætter med at bevæge sig. Et anfald varer som regel 10-30 sekunder og i nogle tilfælde op til 2 minutter. Svimmelheden kan være voldsom og føles som om, man er søsyg eller kører i karrusel. Det er også almindeligt at få kvalme og ufrivillige bevægelser af øjnene. Ørestenssvimmelhed giver ofte anledning til faldulykker og personskade. Lægen eller en øre-næse-halslæge bør stille diagnosen for at udelukke andre sygdomme med svimmelhed.
Den almindelige behandling går ud på at lave forskellige øvelser, som har til formål at flytte de løse øresten tilbage til, hvor de kom fra. Man kan også lave nogle hjemmeøvelser, som kræver instruktion. Ikke desto mindre er der mange, der får tilbagefald, og omkring 86 procent med denne form for svimmelhed føler, at det nedsætter deres livskvalitet og arbejdsevne.

D-vitamin og calcium som en billig og enkel behandling

Ifølge ph.d-forsker Ji-Soo Kim fra Seoul National University College of Medicine i Korea ser det ud til, at tilskud med D-vitamin og calcium kan reducere nye anfald med ørestenssvimmelhed, og især hvis man i forvejen mangler D-vitamin. Det vil samtidig være en billig og enkel behandling.
I studiet deltog der 957 patienter fra Korea med ørestenssvimmelhed (BPPV), som blev inddelt i en interventionsgruppe og en kontrolgruppe. I interventionsgruppen viste det sig, at omkring 75 procent havde mangel på D-vitamin, og de fik alle tilskud med 10 mikrogram D-vitamin og 500 milligram calcium to gange om dagen. De personer i interventionsgruppen, som havde tilstrækkelige niveauer af D-vitamin i blodet, fik ingen tilskud. Deltagerne i kontrolgruppen fik hverken målt blodets niveau af D-vitamin eller tilskud.
Efter et års tid viste det sig, at de personer i interventionsgruppen, som fik tilskud med D-vitamin og calcium, havde en lavere forekomst af ørestenssvimmelhed, som svarede til 24 procent i gennemsnit. Det viste sig desuden, at de personer, som havde de laveste niveauer af D-vitamin i blodet ved studiets start, havde den største reduktion af anfald med svimmelhed svarende til 42 procent. Ifølge forskerne fra Korea er resultaterne lovende, da der er tale om en enkel behandling af en udbredt sygdom. Studiet er publiceret i Neurology.

Interaktioner mellem D-vitamin, calcium og magnesium

De fleste af vores celler har receptorer for D-vitamin, som regulerer omkring 10 procent af vores gener og et hav af metaboliske processer. Det er almindelig kendt, at vi har brug for D-vitamin, så vi kan optage calcium. Men vi har også brug for magnesium, da magnesiumholdige enzymer indgår i aktiveringen af den D-vitaminform, vi får fra tilskud eller sol. Derudover fungerer magnesium som en dørmand i cellernes overflade, således at det meste calcium lukkes ind i knoglecellerne. Samtidig sørger magnesium for, at celler i bløde væv som blodkar, muskelvæv og nervevæv er næsten calciumtomme, da for meget calcium i disse celler kan udløse kramper og andre ubalancer. Derfor er det altid en god ide at tage calciumtilskud sammen med magnesiumtilskud. På den anden side kan man godt tage D-vitamintilskud isoleret.

Referencer:

Nah Editorial Staff. Vitamin D & Vertigo. Nutrition Action 2021

Seong-Hae Jeong et al. Prevention of Benign Paroxysmal Position Vertigo with Vitamin D Supplementation: A Randomized Trial. Neurology 2020

Anne Marie Uwitonze, Mohammed S Razzaque. Role of magnesium in Vitamin D Activation and Function. The Journal of the American Osteopathic Association. 2018


  • Oprettet den .