Skip to main content

COVID-19: Ældres mangel på D-vitamin hænger sammen med komplikationer og død

COVID-19: Ældres mangel på D-vitamin hænger sammen med komplikationer og dødD-vitamin har betydning for et hurtigt og effektivt immunforsvar. Når infektioner med COVID-19 bliver komplicerede og livstruende, skyldes det ikke virus som sådan, men at immunforsvaret reagerer for langsomt og senere forårsager hyperinflammation, der skader sundt væv i luftveje og kredsløb. Et hold forskere fra Frankrig har derfor foretaget en systematisk meta-analyse, hvor de har set nærmere på forholdet mellem ældres niveau af D-vitamin og COVID-19. Meta-analysen afslørede, at mangel på D-vitamin øger risikoen for smitte, og at infektionerne bliver komplicerede og livstruende. Da mangel på D-vitamin er særlig udbredt hos ældre, anbefaler forskerne tilskud med D-vitamin som en billig forebyggende strategi og som led i behandling.

De fleste af kroppens celler har receptorer for D-vitamin, og det regulerer omkring 10 procent af vores gener via en række tænd- og slukmekanismer. D-vitamin har afgørende betydning for det medfødte immunforsvar, der fungerer som stormtropper og destruerer de fleste smittekim, uden at vi mærker noget. D-vitamin har også betydning for det erhvervede immunforsvar, som har evnen til at specialisere sig og danne immunitet. D-vitamin sørger desuden for, at de hvide blodlegemer, T-cellerne, bliver aktiveret, så de kan dele sig eksplosivt og lave frontalangreb mod virus og bakterier. Men hvis T-cellerne ikke kan optage nok D-vitamin fra blodet, kan de hverken samarbejde, angribe eller udvikle immunitet.
D-vitamin bidrager desuden til at regulere en række proinflammatoriske cytokiner (IL-2, IL-6, IL-8, IL-12, IL-17, TNF-alfa, IFN-gamma, NFkBA), så immunforsvaret reagerer hurtigt og hensigtsmæssigt. Vi skal selvfølgelig kunne bekæmpe en infektion ved at iværksætte en akut inflammation, som bør reguleres nøje. Men mangel på D-vitamin øger risikoen for smitte og ukontrollerede inflammationer, som skader sundt væv.

Komplicerede COVID-19 infektioner skyldes, at immunforsvaret går amok

Infektion med COVID-19 starter generelt, når virus inficerer celler i næsen og breder sig til de nedre luftveje. De fleste er dog i stand til at afvise smitte, eller også får de en mild til moderat infektion. Men hvis immunforsvaret ikke fungerer optimalt, kan der i svære tilfælde komme akut svigt i luftvejsfunktionen, også kaldet ARDS (acute respiratory distress syndrome). En væsentlig årsag er cytokinstorm og hyperinflammation i lungernes epithelceller. Der kan også opstå hyperinflammation i blodkarrenes epithelceller samt andre organer, hvilket kan føre til kredsløbssvigt, og at patienten dør.
Akut svigt i luftvejene optræder som regel mere end syv dage efter de første symptomer på infektion med COVID-19, og tilstanden registreres især hos ældre personer. Adskillige studier har afsløret, at der efter en uges tid også er abnormt høje niveauer af proinflammatoriske cytokiner hos patienter, der udvikler livstruende komplikationer. Den såkaldte cytokinstorm skyldes ikke virus som sådan, men en fejlregulering af immunforsvaret. En enkelt strategi vil derfor være at regulere immunforsvaret med D-vitamin, som mange ældre netop mangler.

D-vitamins rolle i forebyggelse af COVID-19 og andre luftvejsinfektioner

Det er ikke tilfældigt, at virusinfektioner typisk optræder i vinterhalvåret, hvor mangel på D-vitamin er mest udbredt. Som baggrund for den nye meta-analyse henviser forskerne til influenzapandemien Den Spanske Syge (1918-1920), der optrådte i bølger, og hvor mangel på D-vitamin sandsynligvis spillede en rolle.
Det er almindelig kendt, at lungebetændelse ofte optræder i kølvandet på vinterens virusinfektioner som forkølelse og influenza, hvis immunforsvaret er svagt. Her henviser forskerne bag meta-analysen til, at risikoen for at blive indlagt på intensiv og dø af lungebetændelse er større, hvis man mangler D-vitamin.
Formålet med den nye meta-analyse var derfor at se nærmere på forholdet mellem D-vitamin og sværhedsgraden af COVID-19 hos personer over 60 år og mulige positive effekter af tilskud med D-vitamin.

  • Hele 80 procent af patienter, der er indlagt med COVID-19, mangler D-vitamin. Det fremgår af et studie, som er publiceret i The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism.

Metaanalysen

Forskerne indhentede 707 studier, som var publiceret under COVID-19 pandemien før 15. marts, og heraf blev 11 egnede observationsstudier inkluderet i den endelige meta-analyse. Fire af studierne sammenlignede COVID-19 patienter, som fik tilskud med D-vitamin i forhold til patienter, der ikke fik tilskud med D-vitamin. I alle fire studier klarede patienter, der fik tilskud med D-vitamin, sig bedre med færre komplikationer, mindre behov for respirator og færre dødsfald.
I syv af studierne sammenlignede man COVID-19 patienter, som havde mangel på D-vitamin i blodet, med patienter, som havde tilstrækkelige niveauer i blodet. De patienter, der havde tilstrækkelige D-vitaminniveauer i blodet, klarede sig ligeledes bedre med færre komplikationer, mindre behov for respirator og færre dødsfald.
Forskerne bag metaanalysen konkluderer derfor, at mangel på D-vitamin hos ældre personer øger risikoen for smitte med COVID-19, komplikationer og dødsfald. Og jo større manglen er, jo større er risikoen for komplikationer og dødsfald. Det vil derfor være en oplagt strategi at inkludere tilskud med D-vitamin i forebyggelsen af COVID-19-infektioner og som led i tidlig behandling.

  • Patienter, som mangler D-vitamin, har dobbelt så stor risiko for at få livstruende komplikationer som følge af infektion med COVID-19.
  • Det fremgår af en undersøgelse fra Northwestern University i USA, hvor forskerne har indhentet patientdata fra 10 lande.

Fødevarestyrelsen anbefaler tilskud med D-vitamin, men mange ved det ikke

Fødevarestyrelsen anbefaler, at alle tager tilskud med D-vitamin i vinterhalvåret og tilskud hele året, hvis man ikke får nok sol. Ældre over 70 år samt plejehjemsbeboere og beboere i hjemmepleje bør desuden tage større tilskud hele året. Men mange ældre aner det ikke, og tilskud med D-vitamin bliver heller ikke ført systematisk ud i livet på linje med receptpligtig medicin.
På markedet findes der stærke tilskud med 20-80 mikrogram, og det reelle behov afhænger af mange faktorer som solpåvirkning, alder, hudtype, BMI og kroniske sygdomme.
EU´s Scientific Committee on Food har fastsat en øvre sikker grænse for dagligt indtag af D-vitamin, som 100 mikrogram for voksne.
Da D-vitaminet er et fedtopløseligt vitamin, får vi den bedste udnyttelse i tilskud som kapsler, hvor D-vitaminet er bundet til olie.

  • Mangel på D-vitamin har betydning for udbredelsen og sværhedsgraden af nutidige og fremtidige epidemier.
  • Sundhedsstyrelsen anbefaler blandt andet større tilskud med D-vitamin til ældre og plejehjemsbeboere.
  • Men der føres ingen kampagner eller kontrol over, hvorvidt disse sårbare grupper får deres tilskud med D-vitamin på linje med eventuel receptpligtig medicin.

Referencer:

Moustapha Dramé et al. Relation between Vitamin D and COVID-19 in Aged People: A Systematic Review. Nutrients. 2021 April 17

Nikki Hancocks. Diet and supplements: Swiss panel publishes COVID-19 recommendations. 2020

Ali Daneshkhah et al. The Possible Role of Vitamin D in Suppressing Cytokine Storm and Associated Mortality in COVID-19 Patients. medRxiv April 30, 2020

José L Hernandez et al. Vitamin D Status in Hospitalized Patients with SARS-CoV2- Infection. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism. 27 October 2020

Northwestern University. Vitamin D levels appear to play role in COVID-19 mortality rates. Science Daily. May 2020


  • Oprettet den .