Skip to main content

K2-vitamin modvirker kognitivt forfald og demens

K2-vitamin modvirker kognitivt forfald og demensRisikoen for at få demens og neurologiske sygdomme stiger med alderen. Kosten betyder meget, og det antages, at udbredt mangel på K2-vitamin spiler en særlig rolle. For at teste hypotesen har en gruppe forskere målt niveauet af K2-vitamin i hjerner hos afdøde, ældre mennesker. Forskerne fandt, at hjerner med højere koncentrationer af K2-vitamin hang signifikant sammen med færre tilfælde af kognitivt forfald, demens og Alzheimers sygdom. Det skyldes blandt andet, at K2-vitamin modvirker forkalkninger samt ansamlinger af skadelige proteiner og inflammation i hjernen. Studiet, der er publiceret i tidsskriftet Alzheimer’s & Dementia, kaster nyt lys over K-vitamins potentiale for hjernesundheden, og hvor vigtigt det er at få nok.

Da der kommer flere ældre og flere, som lider af kognitivt forfald, demens og Alzheimers, er det blevet vigtigere at forstå de underliggende patologiske mekanismer. Det er almindelig kendt, at kosten har stor betydning, og det inkluderer også K-vitamin, som mange ældre mangler.
Man skal samtidig være opmærksom på, at K-vitamin optræder som K1-vitamin og K2-vitamin, med forskellige funktioner.
Vi får primært K1-vitamin (fyllokinon) fra kål og grønne grønsager som spinat og avokado, og det har betydning for blodets koagulation. K1-vitamin kan desuden omdannes til K2-vitamin (menakinon) af tarmens bakterier. Men mængderne er ofte begrænsede, og de bedste kilder til K2-vitamin er lever, kylling, smør, æggeblomme, ål og fermenterede fødevarer som surkål, ost og
den japanske madret Natto.
K2-vitamin har særlig stor betydning for kredsløbet. Det skyldes, at K2-vitamin aktiverer proteinet matrix GLA, MGP, som fjerner overskydende calcium fra arterierne. På den måde modvirker K2-vitamin åreforkalkning. K2-vitamin har også betydning for dannelse af andre proteiner og enzymer, som kan have betydning for hjernesundheden.
Indtil videre har man kun vurderet kroppens status af K-vitamin ud fra kosten og cirkulerende biomarkører som u-carboxyleret MGP (inaktivt MGP), men man har ikke vidst så meget om de forskellige former og deres betydning for hjernesundheden.

K2-vitamin understøtter de kognitive funktioner og hjernesundheden på flere måder

I det nye studie ville forskerne teste hypoteserne nærmere, hvad angår K-vitamins indflydelse på de kognitive funktioner og udvikling af demens. Forskerne målte mere konkret indholdet af K2-vitamin og relaterede metabolitter i fire forskellige hjerneregioner hos 325 ældre afdøde personer, som i forvejen havde deltaget i projektet MAP (Rush Memory Aging Project) og givet tilladelse til yderligere undersøgelser.
Forskerne målte især K2-vitaminformen menakinon-4 (MK4) i deltagernes hjerner, og forskerne fandt, at højere koncentrationer hang signifikant sammen med følgende:

  • 17-20 procent lavere risiko for udvikling af mild kognitiv svækkelse og demens.
  • Færre ansamlinger af skadelige proteiner kaldet tau, der medvirker til udvikling af Alzheimers sygdom.
  • Færre ansamlinger af skadelige proteiner kaldet Lewy bodies, der er relateret til demens hos personer med Alzheimers sygdom og Parkinsons sygdom.

Det nye studie er publiceret i tidsskriftet Alzheimer’s & Dementia. Her kommer forskerne nærmere ind på, hvordan de K-vitaminafhængige metabolitter som MGP, protein S, GAS6 og gamma-glutamyl carboxylase har forskellige funktioner med betydning for hjernens sundhed og de kognitive funktioner.
Som allerede nævnt har K2-vitamin via MGP betydning for kredsløbet og forebyggelse af åreforkalkning, hvilket inkluderer de fine blodkar i hjernen, som forsyner neuroner og andre celler med ilt og næringsstoffer. De andre K-vitaminafhængige proteiner er med til at fjerne syge og udslidte celler, der har udført apoptose (programmeret celledød). De modvirker også uhensigtsmæssige inflammationer, der kan skade sundt væv, herunder i hjernen. Derudover har K2-vitamin betydning for metabolismen af sphingolipider. Det er en gruppe fedtstoffer, der findes i neuronernes membraner, og som har betydning for de kognitive funktioner.
Alt i alt har K2-vitamin og metabolitterne en lang række funktioner, som har betydning for hjernesundheden. Da det er nemt at få mere K2-vitamin gennem kost eller tilskud, kan et større fokus på dette vitamin derfor få stor indflydelse på folkesundheden og livskvaliteten.

Hvordan får vi nok K2-vitamin?

Hvad angår K2-vitamin, er der ikke fastsat officielle daglige anbefalinger, RI. Der er kun fastsat RI for K1-vitamin på 75 mikrogram, men evnen til at omdanne K1-vitamin til K2-vitamin varierer meget.
Selvom det optimale daglige indtag af K2-vitamin stadig mangler at blive afklaret, tyder flere studier på, at vi med fordel kan indtage ret høje doser som 75-180 mikrogram om dagen, og at der ikke er bivirkninger ved dette.

Årsager til mangel på K2-vitamin

  • Ensidig kost
  • Dårlig tarmflora
  • Længere tids brug af warfarin (K-vitaminantagonist mod blodpropper) antibiotika, syreneutraliserende midler, acetylsalicylsyrepræparater og kolesterolsænkende medicin (statiner).

Referencer:

Sarah L. Booth. Association of vitamin K with cognitive decline and neuropathology in community-dwelling older persons. Alzheimer’s & Dementia. 2022

Essa Hariri et al. Vitamin K2 – a neglected player in cardiovascular health: a narrative review. Open Heart. 2021

8 Foods High in Vitamin K2 and Why You Need It (webmd.com)

Protein S - Wikipedia


  • Oprettet den .