Skip to main content

D-vitamins rolle ved KOL og astma

D-vitamins rolle ved KOL og astmaKOL, som især skyldes rygning, er i dag en af de største dødsårsager. Astma kan også være livstruende, hvis sygdommen ikke behandles. Det tyder dog på, at tilskud med D-vitamin kan forbedre lungefunktionen ved begge sygdomme. Det fremgår af en meta-analyse, publiceret i Journal of Global Health, hvor forfatterne gennemgår, hvordan D-vitamin styrker immunforsvaret og samtidig regulerer de lokale inflammatoriske processer.

Meta-analysen inkluderede 11 randomiserede, kliniske studier af 1.183 patienter med KOL (Kronisk Obstruktiv Lungesygdom) og 19 randomiserede kliniske studier af 2.025 patienter med astma. I studierne målte man patienternes indhold af D-vitamin i blodet. Lungefunktioner blev vurderet ved hjælp af to forskellige tests. Den ene test, FEV1 (Forced Expiratory Volume in the first second), måler, hvor meget luft man kan puste ud i det første sekund. Den anden test, FVC (Forced Vital Capacity), måler den totale mængde luft, man kan puste ud sammenlagt på én udånding.
Studierne inkluderede også en række andre undersøgelser og spørgeskemaer for at vurdere sværhedsgraden af KOL og astma.
Meta-analysen afslørede, at tilskud med D-vitamin generelt havde en positiv effekt på flere parametre, som er relateret til KOL og astma. Patienter med astma, som fik tilskud med D-vitamin, oplevede signifikante forbedringer i FEV1- og FVC-testen som tegn på en bedre lungefunktion. Dette var ikke tilfældet i placebogruppen. Patienterne med KOL, som fik tilskud med D- vitamin, fik forbedret scoren i det særlige spørgeskema SGQT (St. George´s Respiratory Questionnaire) som tegn på en bedre lungefunktion.
Forskerne fandt desuden, at tilskud med D-vitamin kunne reducere IgE-antistoffer, der er relateret til allergiske reaktioner og forsnævring af luftvejene samt interleukinerne IL-5 og IL-10, der er markører for inflammation.
Alt i alt konkluderer forskerne, at tilskud med D-vitamin kan forbedre lungefunktionen og andre parametre hos patienter med KOL og astma, og det gælder især de grupper, som mangler D-vitamin i blodet.
Derudover henviser forskerne til studier, der viser, at tilskud med D-vitamin under graviditeten, som optimerer blodets niveau, reducerer risikoen for, at barnet udvikler astma i de første leveår.

D-vitamin som supplerende terapi til patienter med KOL og astma

Hvad angår kroniske lungesygdomme er KOL den mest livstruende. Patienterne har svært ved at trække vejret, fordi der optræder lokal emfysem og bronkitis, som ødelægger og forsnævrer luftvejene. KOL kan også udvikle alvorligere sygdomme som pulmonal hypertension og akut lungesvigt. På nuværende tidspunkt ved man ikke, hvordan man kan forebygge, at sygdommen udvikler sig til alvorligere stadier.
Astma er en anden udbredt kronisk lungesygdom, som ofte starter i de unge år, og som er karakteriseret af kronisk inflammation. Ved allergiske reaktioner dannes der også for meget IgE-antistof, som udløser histamin, og at bronkierne trækker sig sammen.
Astma-symptomer kan som regel holdes nede med medicinsk behandling og forebyggende foranstaltninger som udelukkelse af eventuelle allergener. Uden behandling kan svære tilfælde af astma være dødelige. Da den kroniske inflammation er kritisk i forbindelse med astma, behandles sygdommen med binyrebarkhormoner og i visse tilfælde med antibiotika ved tilstødende infektioner. Men langvarig brug af de pågældende medikamenter er også forbundet med en del bivirkninger. Derfor har forskerne nu fokus på tilskud med D-vitamin, som tilsyneladende viser lovende resultater. Forskerne lægger også vægt på, at disse D-vitamintilskud bør optimere blodets niveau.

Referencer:

Yuhang Wang et al. Efficacy of vitamin D supplementation on COPD and asthma control: A systematic review and meta-analysis. Journal of Global Health, Dec. 2022

Adrian R Martineau et al. Vitamin D for the management of asthma. Cochrane Library 2016

  • Oprettet den .