Skip to main content

Q10 og alfa-liponsyre ved senfølger af COVID-19

Q10 og alfa-liponsyre ved senfølger af COVID-19Efter infektion med COVID-19 får en del kroniske senfølger i form af træthed, muskelsmerter, depression og søvnforstyrrelser. Ifølge et studie, som er publiceret i Clinical and Experimental Medicine, ser det ud til, at tilskud med Q10 og alfa-liponsyre kan reducere træthed og andre symptomer. Forfatterne kommer samtidig ind på, hvordan Q10 og alfa-liponsyre på forskellige måder har betydning for cellernes energiomsætning og som antioxidanter, der beskytter cellerne mod oxidativ stress og celleskader.

I studiet deltog der 174 patienter i alderen 18-81 år, som havde udviklet kronisk COVID-syndrom. 52 procent af patienterne led i forvejen af andre sygdomme som lungesygdomme, diabetes-2, psykiatriske sygdomme og gigtsygdomme. Patienternes kroniske træthed blev vurderet efter en særlig pointskala, FSS, (Fatigue Severity Scale), hvor trætheden og effekten på det daglige liv var værre, jo højere scoren var.
Patienterne blev delt op i to grupper, der matchede med hensyn til alder, køn, BMI og andre parametre. Studiet forløb over to måneder, hvor den ene gruppe fik tilskud med 100 mg Q10 plus 100 mg alfa-liponsyre, og den anden kontrolgruppe fik placebo.
Det viste sig, at gruppen der fik Q10 og alfa-liponsyre, opnåede en langt mindre score på træthedsskalaen, FSS, i forhold til placebo-gruppen. Således opnåede 53,5 procent af patienterne, der fik tilskud med Q10 og alfa-liponsyre, en reduktion af point på træthedsskalaen, der lå over 50 procent. I kontrolgruppen var det kun 3,5 procent. Hvis faldet af point i træthedsskalaen FSS lå under 20 procent, blev det fortolket som ingen respons. Her var der 9,5 procent i behandlingsgruppen og 25,9 procent i kontrolgruppen, som kun opnåede et fald under 20 procent i træthedsscoren FSS.
Ifølge forskerne er studiet det første, som har testet effekten af Q10 og alfa-liponsyre i forbindelse med kronisk COVID-syndrom.

Hvilken effekt har Q10 og alfa-liponsyre på energiniveau og cellesundhed?

Q10 er et co-enzym, som har afgørende betydning for mitokondriernes dannelse af energi i form af ATP i den såkaldte elektrontransportkæde. Derudover fungerer Q10 også som en vigtig antioxidant, der beskytter celler og væv mod skader forårsaget af oxidativ stress. Kroppen danner selv det mest Q10. Men egenproduktionen daler med alderen. Det er også påvist, at niveauerne kan falde ved akutte og kroniske sygdomme samt indtagelse af kolesterolsænkende medicin, statiner. Flere studier har allerede vist, at tilskud med Q10 ofte kan reducere kronisk træthed, og ved dysfunktioner i mitokondrierne skal der ofte større daglige doser til (100-500 mg).
Alfa-liponsyre kan syntetiseres af mitokondrierne, og stoffet regulerer flere processer, der indgår i dannelsen af ATP. Derudover fungerer alfa-liponsyre også som en antioxidant, der stimulerer kroppen til at genbruge andre antioxidanter som C- og E-vitamin. Det tyder også på at alfa-liponsyre har en antiviral effekt.
Et studie (Sadeghiyan Galeshkalami et al) har allerede rapporteret, at kombinationen af Q10 og alfa-liponsyre lindrer diabetisk neuropati ved at regulere oxidativ stress og apoptose (programmeret celledød).
Forskerne bag det nye studie har nu afsløret, de to tilskud også kan have en positiv synergieffekt, som kan reducere træthed i forbindelse med kronisk COVID-syndrom. Studiet er publiceret i Clinical and Experimental Medicine, og forskerne efterlyser nu større studier på området i form af dobbelt-blinde placebokontrollerede studier, der forløber over længere tid.

  • Vi danner selv Q10 og alfa-liponsyre
  • Men egenproduktionen falder som følge af aldringsprocesser
  • I visse tilfælde kan akutte og kroniske sygdomme også nedsætte egenproduktionen.
  • Da Q10 og alfa-liponsyre har en synergieffekt i energiomsætningen og antioxidantforsvaret valgte forskerne at kombinere de to tilskud.

Referencer

Maria Angela Barletta et al. Coenzyme Q10 + alpha lipoic acid for chronic COVID syndrome. Clinical and Experimental Medicine 2022

I-Chen Tsai et al. Effectiveness of Coenzyme Q10 Supplementation for Reducing Fatigue: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. Frontiers in Pharmacology. 2022

  • Oprettet den .