Skip to main content

Nyt studie: 80 procent af indlagte COVID-19 patienter mangler D-vitamin

Nyt studie: 80 procent af indlagte COVID-19 patienter mangler D-vitaminD-vitamin har betydning for et velfungerende immunforsvar. Men hele 80 procent af patienter, der er indlagt med COVID-19, mangler D-vitamin. Det fremgår af et nyt studie, som er publiceret i The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism. Tidligere studier har afsløret, at mangel på D-vitamin øger risikoen for livstruende komplikationer. Det er samtidig et faktum, at D-vitaminmangel er mere udbredt i vinterhalvåret. Især blandt sårbare grupper som ældre, plejehjemsbeboere, kronisk syge og farvede.

Da solen er den vigtigste kilde til D-vitamin, har den moderne indendørs livsførelse og solforskrækkelse medført, at mangel på D-vitamin er blevet et verdensomspændende problem. På de nordlige breddegrader bliver manglen mere og mere udbredt i løbet af vinterhalvåret, fordi solen står for lavt på himlen, til at vi kan danne det. Ældre, plejehjemsbeboere, farvede, overvægtige, diabetikere, kræftpatienter og andre kronisk syge risikerer en kronisk mangel, da de har vanskeligere ved at danne eller udnytte vitaminet. Dette er med til at gøre disse grupper mere sårbare over for virusinfektioner som COVID-19. Selv i Spanien er mangel på D-vitamin i dag meget udbredt, og der optræder også mange tilfælde af COVID-19, som er livstruende. Det fremgår af det nye studie.

 • Man mærker næppe, hvis man mangler D-vitamin
 • Men det gør immunforsvaret

D-vitamin har betydning for immunforsvaret på flere fronter

D-vitamin betragtes som et steroidhormon, og det har en overset betydning for det medfødte og det erhvervede immunforsvar, som siden tidernes morgen er udrustet til at slagte millioner af forskellige mikroorganismer.
D-vitamin sørger for dannelsen af antibiotiske peptider i luftvejene, og at de hvide blodlegemer, T-cellerne, bliver aktiveret, så de kan dele sig eksplosivt og lave frontalangreb mod virus og bakterier. D-vitamin har også betydning for 5-10 procent af vores gener og en række tænd- og slukmekanismer, som inkluderer immunforsvaret. Således bidrager D-vitamin til at immunforsvaret angriber målrettet uden at overreagere. Denne funktion er meget vigtig, da de komplicerede tilfælde af COVID-19 netop er karakteriseret af et overaktivt immunforsvar, som forårsager cytokinstorm og hyperinflammation. Dette medfører akut svigt i luftvejene, ARDS (acute respiratory distress syndrome) samt sekundære skader på kredsløb og andre væv, som kan være livstruende. Derfor er det så vigtigt med et effektivt immunforsvar, der kan angribe lynhurtigt og målrettet, uden at det skader sundt væv.

80 procent af indlagte med COVID-19 mangler D-vitamin

Der er efterhånden adskillige studier, som har afsløret, hvordan D-vitamin har betydning for immunforsvaret, og hvordan mangler øger risikoen for, at vi bliver smittede, og at infektioner bliver komplicerede. Derfor ville forskere fra University of Cantabria i Spanien sammenligne blodets niveau af D-vitamin hos 216 indlagte COVID-19 patienter med en rask kontrolgruppe.
Forskerne ville også se nærmere på, hvorvidt blodets niveau af D-vitamin hang sammen med sværhedsgraden og risikoen for at dø af COVID-19.
Det viste sig, at 82,2 procent af de indlagte patienter manglede D-vitamin. I kontrolgruppen var det 47 procent, så mangel på D-vitamin er meget udbredt i hele befolkningen.
I henhold til studiet anbefaler forskerne nu mere fokus på, at højrisikogrupper som ældre, plejehjemsbeboere og kroniske syge får tilskud med D-vitamin. Det gælder også COVID-19 patienter, hvor man har konstateret en mangel.
Ifølge forskerne er det i det hele taget vigtigt at tage tilskud, da maden ikke bidrager med nok D-vitamin. Forskerne kræver derfor flere kontrollerede studier, hvad angår behandling af D-vitaminmangel for at afklare effekten i forebyggelsen af COVID-19.
Forskerne kunne dog ikke se, hvorvidt blodets niveau af D-vitamin hang sammen med de indlagtes respiratorbehov eller død. Men det har tidligere studier afsløret.

D-vitaminniveauet er afgørende for, hvorvidt COVID-19 er harmløs eller livstruende

På denne hjemmeside har vi tidligere omtalt et studie, hvor forskere fra Northwestern University, Illinois, i USA har samlet og analyseret data fra hospitaler og klinikker i USA, Tyskland, Italien, Iran, Sydkorea, Spanien, Schweiz, Storbritannien og Kina. Forskerne fandt, at der var langt flere patienter, der døde af COVID-19 i lande som Spanien, Italien og Storbritannien, hvor mangel på D-vitamin er mere udbredt.
Forskerne bag dette studie håber, at denne viden vil kaste mere lys over, hvorfor COVID-19 bliver livstruende hos udsatte grupper, og hvorfor sygdommen optræder forskelligt i forskellige lande.
Det er altså ikke nok at se på hygiejne, boligforhold, kvaliteten af sundhedssystemerne, aldersfordeling og kost. Man bør også se nærmere på blodets indhold af D-vitamin, som varierer på grund af breddegrader, livsførelse og andre faktorer.

 
 • Solen er den vigtigste kilde til D-vitamin, men på vore breddegrader kan vi kun danne det fra april til september.
 • Stigende mangel på D-vitamin i vinterhalvåret bidrager til nye bølger af COVID-19.
 • Fødevarestyrelsen anbefaler tilskud på 10 mikrogram til personer, der ikke få nok sol, børn (0-2år), gravide og personer med mørk hud.
 • Fødevarestyrelsen anbefaler tilskud med 20 mikrogram til personer over 70 år, plejehjemsbeboere og personer med øget risiko for knogleskørhed.
 • Men sundhedsmyndighederne sørger ikke for, at disse anbefalinger bliver ført ud i livet, eller, at de er en del af kampagnen med gode råd mod COVID-19.
 • Blodets niveau bør være minimum 50 nmol/l og gerne 60-100 nmol/l.
 • På markedet findes der stærke tilskud med 20-80 mikrogram
 • Ifølge EFSA, den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, ligger den øvre grænse på 100 mikrogram daglig. Denne mængde kan vi sagtens danne fra solen på en sommerdag.
 • Da D-vitaminet er et fedtopløseligt vitamin, får vi den bedste udnyttelse i tilskud som kapsler, hvor D-vitaminet er bundet til olie.

I den næste artikel på denne hjemmeside kan du læse mere om, hvordan den engelske regering nu har besluttet, at give gratis tilskud med D-vitamin til 2,2 millioner sårbare englændere. Formålet er blandt andet at forebygge infektioner med COVID-19 og sætte en stopper for endeløse nedlukninger af samfundet.

Referencer:

José L Hernandez et al. Vitamin D Status in Hospitalized Patients with SARS-CoV2- Infection. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism. 27 October 2020

Northwestern University. Vitamin D levels appear to play role in COVID-19 mortality rates. Science Daily. May 2020

Ali Daneshkhah et al. The Possible Role of Vitamin D in Suppressing Cytokine Storm and Associated Mortality in COVID-19 Patients. medRxiv April 30, 2020

Eamon Laird, Rose Anne Kenny. Vitamin D deficiency in Ireland – implications for COVID 19. Results from the Irish Longitudinal Study on Ageing (TILDA) April 2020

 • Oprettet den .