Skip to main content

Tilskud med Q10 forbedrer nyrernes funktion ved nefrotisk syndrom

Tilskud med Q10 forbedrer nyrernes funktion ved nefrotisk syndromPrimær Q10-mangel er en sjælden dysfunktion, hvor den manglende evne til at danne Q10 kan føre til en form for nefrotisk syndrom, der ikke kan behandles med medicin. I henhold til et nyt studie, der er publiceret i Kidney International, ser det nu ud til, at tilskud med Q10 kan reducere nyrernes udskillelse af protein, beskytte nyrernes funktion og reducere dødeligheden. Forskerne konkluderer derfor, at alle patienter, som lider af primær Q10-mangel, burde få en tidlig og livslang behandling med Q10-tilskud for at forebygge sygdommens udvikling og undgå fremtidige skader på organer.

Q10 er et coenzym, som cellernes mitokondrier har brug for, når de skal danne energi. Q10 fungerer samtidig som en vigtig antioxidant, der beskytter cellerne mod oxidativ stress. Jo større energiomsætningen er i cellerne, jo større er deres behov for Q10. Dette gælder især celler i energikrævende organer som hjerte og nyrer. Vi danner selv det meste Q10, men egenproduktionen daler gradvist med alderen.
Primær Q10-mangel er en meget sjælden dysfunktion på grund af defekter i de gener, der indgår i Q10-syntesen. Dette kan føre til behandlingsresistent nefrotisk syndrom som følge af svigtende nyrefunktion.
I det nye studie har forskerne indhentet og analyseret informationer fra 116 patienter med nefrotisk syndrom, som fik tilskud med Q10 i behandling af primær Q10-mangel. Der var mere konkret tale om, at patienterne havde defekter i følgende gener – CoQ2, COQ6 eller COQ8B.
Den gennemsnitlige opfølgningsperiode var to år. Forskerne målte effekten på patienternes proteinuri (udskillelse af protein). Forskerne analyserede også nyreoverlevelsen hos 41 patienter under 18 år med kronisk nyresygdom i stadie 1-4. Dette blev gjort ved starten og ved slutningen af behandlingen. Forskerne sammenlignede så resultaterne med placebogruppen, som matchede med hensyn til genotype, alder, nyrefunktion og proteinuri.
Det viste sig, at tilskud med Q10 signifikant reducerede proteinuri med 88 procent i løbet af 12 måneder. Totalt ophør af proteinuri forekom mest hos patienter med fejl i genet COQ6. Tilskud med Q10 førte til signifikant bedre beskyttelse af nyrefunktionen. 5-årsoverlevelsen af nyrefunktionen var således 62 procent i Q10-gruppen og 19 procent i placebogruppen. Q10-gruppen havde også en større forbedring i den generelle kondition og de neurologiske manifestationer.
Forskerne konkluderer derfor, at alle patienter med primær Q10-mangel burde modtage en tidlig og livslang behandling med Q10 for at bremse udviklingen af nyresygdomme og for at forebygge flere skader på andre organer.
Det nye studie er publiceret i Kidney International.
Til orientering kan det altid svare sig at vælge et Q10-produkt i lægemiddelkvalitet, da kroppen generelt har vanskeligt ved at optage Q10, med mindre råvaren har gennemgået en speciel olie- og varmeteknik, der sikrer optagelse af de enkelte Q10-molekyler.

Hvilken effekt har Q10 på nefrotisk syndrom?

Mangel på Q10 kan forårsage nedsat energiomsætning, oxidative skader og apoptose (programmeret celledød) af angrebne celler. I nyrerne er en celletype kaldet podocytter (epithelceller i Bowmans kapsel i nyreglomerulus) særlig sårbare grundet deres høje energiomsætning. Derfor kan dysfunktioner i podocytternes energiproducerende mitokondrier ødelægge nyrernes evne til at filtrere blodet.
Nefrotisk syndrom er karakteriseret af kraftig proteinuri og perifere ødemer. Der kan også optræde skummende urin, hævelse omkring øjnene, træthed, kvalme og manglende appetit. Hvis sygdommen ikke behandles, kan den blive livstruende. Den almindelige behandling er i form af vanddrivende medicin, ACE-hæmmere og binyrebarkhormoner (glukokortikoider). Men som nævnt har patienter med primær Q10-mangel behandlingsresistens.
Det har allerede været rapporteret, at tilskud med Q10 kan være lovende. Selvom der har været usikkerhed omkring den langsigtede effekt, tyder det nye studie på, at alle med primær Q10-mangel og nefrotisk syndrom så hurtigt som muligt bør behandles med Q10-tilskud, som optimerer kroppens behov, således at sygdommens udvikling begrænses. Forfatterne kommer også ind på, at Q10-tilskud understøtter mitokondrierne og andre organfunktioner.

Referencer:

Stefania Drovandi et al. Oral Coenzyme Q10 supplementation leads to better preservation of kidney function in steroid-resistant nephrotic syndrome due to primary Coenzyme Q10 deficiency. Kidney International. September 2022

Illenia Cirilli et al. Role of Coenzyme Q10 in Health and Disease: an Update on the last 10 years (2010-2020). Antioxidants 2021

  • Oprettet den .