Skip to main content

Selen og calcium beskytter mod tarmkræft

Selen og calcium beskytter mod tarmkræftTarmkræft hører til de hyppigste kræftformer, og kosten har stor betydning. Ikke desto mindre har kendskabet til mineralers interaktioner og forebyggende virkning været begrænset. Tidligere studier har allerede vist, at calcium og selen har en forebyggende effekt. Det ser samtidig ud til, at større selenmængder i blodet forbedrer effekten af calcium. Det fremgår af et nyt polsk studie, som er publiceret i BMC Nutrition. Forskerne påpeger samtidig, at selenmangel er udbredt i Europa, og at der kan være behov for tilskud.

Kræft i tyktarm, endetarm og blindtarm kaldes under et for kolorektal kræft. Selvom sundhedsmyndighederne har lavet en række tiltag med forebyggende undersøgelser og diverse behandlinger, er tarmkræft stadig en af de hyppigste årsager til kræftrelaterede dødsfald. Det antages, at kost og livsstil er årsag til omkring 70 procent af tilfældene. Forarbejdet kød øger risikoen, og med det menes kød som bacon, pølser og pålæg, der er ændret for at forbedre smag eller holdbarhed med saltning, rygning og/eller tilsætning af konserveringsmidler som nitrit (E249 og E250). Mangel på motion, overvægt, alkoholmisbrug og aldringsprocesser er andre risikofaktorer. Mangel på næringsstoffer har også betydning, og forskerne har særlig fokus på selen og calcium.

 • Hvert år rammes 5.000 danskere af kræft i tyk- og endetarm
 • De fleste er over 50 år, og risikoen for at dø af sygdommen stiger med alderen
 • Kost og levevis har stor betydning

Selens kræftforebyggende mekanismer

Selen er et sporstof, som indgår i en række selenoproteiner med mange livsvigtige funktioner. Selen findes i indmad, kød, æg og fisk. Selenindholdet i korn og andre afgrøder afhænger af jordbundsforhold, og da jorden er fattig på selen i Europa og mange andre steder, bidrager det til en udbredt mangel. Dette har skærpet forskernes fokus, da selen har følgende kræftforebyggende mekanismer:

 • Påvirker genaktiviteter, herunder Bcl-2.
 • Bcl-2 regulerer programmeret celledød (apoptose), som abnorme og udslidte celler bør udføre.
 • Indgår i kraftige antioxidanter som GPX´er, der neutraliserer skadelige frie radikaler
 • Påvirker immunforsvar
 • Nedregulerer interleukin-2 og skadelige inflammationsprocesser
 • Indgår i aktivering af stofskiftehormoner
 • Neutraliserer miljøgifte som kviksølv

Flere studier og metaanalyser har vist, at selen har en beskyttende effekt mod tarmkræft. Allerede i 1996 dokumenterede den amerikanske kræftforsker Larry Clark, at tilskud med 200 mikrogram selengær kunne mindske risikoen for tarmkræft med knap 60 procent.
Et større selenstudie fra 2017 blev foretaget på University College i Dublin. Her granskede forskerne data fra det såkaldte EPIC studie, hvor omkring en halv million mennesker havde fået foretaget blodprøver og givet informationer omkring kostvaner og livsstil. Forskerne fandt, at højere mængder selen i blodet hang signifikant sammen med en lavere risiko for tarmkræft. Forsøgets resultater peger derfor på, at et større indtag af selen kan være relevant for de fleste mennesker i Europa, hvor selenindtaget ligger under de optimale niveauer.
Ikke desto mindre er der andre studier, som ikke har vist nogen statistisk sammenhæng mellem selenindtaget og risikoen for at få tarmkræft. Ifølge forfatterne bag det nye polske studie kan det skyldes forskellige faktorer i kosten, livsstilen og analysemetoder.
Forskerne bag det nye polske studie ville derfor undersøge nærmere, om indtaget af calcium påvirkede effekten af selen. Det viser sig nemlig, at kostens indhold af calcium er involveret i beskyttelse af tarmens epithelceller, der fungerer som en barriere i tarmen med mange fysiologiske funktioner. Calciums beskyttelse af tarmens epithelceller foregår mere præcist via dannelsen af calcium-fosfat galdesyre. Da selen har andre kræftbeskyttende mekanismer inden for antioxidantforsvar, immunforsvar og apoptose ville forskerne undersøge sammenhængen nærmere i relation til forebyggelse af tyktarmskræft.

De optimale selenmængder har den bedste beskyttelse

Forskerne undersøgte kostvanerne hos 683 patienter med tarmkræft og 759 hospitalsindlagte patienter med andre sygdomme.
Forskerne fandt, at risikoen for at få tarmkræft faldt, jo mere selen patienterne fik. Således faldt risikoen for at få tarmkræft med 30 procent hos de patienter, der fik 60-80 mikrogram selen om dagen, og med hele 60 procent hos de patienter, der fik over 80 mikrogram om dagen.
Samtidig fandt forskerne, at et lavt calciumindtag forringede effekten af selen og den kræftforebyggende virkning. Et større calciumindtag havde dog ingen større effekt på selen og kræftforebyggelsen.
Forskerne påpeger derfor, at selen- og calciumindtaget bør øges i de befolkningsgrupper, som får for lidt af disse mineraler.
Studiets resultater er i tråd med andre studier. Det tyder således på, at selens beskyttende effekt på tarmkræft bliver højest ved doser mellem 81-145 mikrogram om dagen, og at den beskyttende effekt ikke øges ved daglige doser over 145 mikrogram om dagen. Ifølge EFSA, den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, ligger den øvre sikre grænse for det daglige selenindtag på 300 mikrogram.
Det nye polske studie er publiceret i BMC Nutrition.

Kompensation for dalende selenindtag og tilskuds kvalitet

I Danmark ligger de officielle selenanbefalinger, RI, på 55 mikrogram. Men i henhold til den nye oversigtsartikel giver denne mængde ikke den optimale effekt mod tarmkræft, og man kan passende tilstræbe at få omkring det dobbelte eller tredobbelte, da det kan reducere risikoen for at udvikle tarmkræft og flere andre kræftformer med over 60 procent.
Til orientering kan vi bedst udnytte tilskud baseret på selengær, som har den største lighed med selenvariationen i selenrig kost. I det såkaldte SELECT-studie viste tilskud med selenmethionin ingen kræftforebyggende effekt, så kvaliteten af selentilskud har afgørende betydning.

Mere information: D-vitamin i større doser beskytter også mod tarmkræft

Det fremgår af en amerikansk meta-analyse, som vi tidligere har omtalt på denne hjemmeside. Det viser sig desuden, at behovet for D-vitamin i forbindelse med kræftforebyggelsen også er større end de officielle anbefalinger, som kun omhandler D-vitamins betydning for knoglesundheden. Det kan du læse mere om her:

»D-vitamin beskytter mod tarmkræft«

Referencer

Malgorzata Augustyniak & Aleksander Galas. Calcium intake may explain the reduction of colorectal cancer odds by dietary selenium – a case control-study in Poland. BMC Nutrition. 2022

Clark LC et al: Effects of Selenium Supplementation for Cancer Prevention in Patients with Carcinoma of the Skin. JAMA: 1997.
Klein EA et al. Vitamin E and the risk of prostate cancer: The Selenium and Vitamin E Cancer Prevention Trial (SELECT). JAMA 2011.

Lutz Shomburg. Dietary Selenium and Human Health. Nutrients 2017


 • Oprettet den .