Skip to main content

Børn med autisme kan får det bedre med D-vitamin tilskud

Børn med autisme kan får det bedre med D-vitamin tilskudEn del forskning har efterhånden afsløret, at mangel på D-vitamin kan hænge sammen med autisme. I et nyt studie fik 109 børn med sygdommen enten tilskud med D-vitamin eller placebo. Ifølge lederen bag studiet, dr. med. Khaled Saad, var der en tydelig forbedring af autismesymptomer såsom hyperaktivitet, social tilbagetrækning og andre funktionsnedsættelser hos de børn, der fik tilskud med D-vitamin. Og ikke i placebogruppen. Studiet er publiceret i Journal of Child Psychology and Psychiatry 2016.
Det er samtidig alarmerende, at mange børn fødes med mangel på D-vitamin eller får D-vitaminmangel senere hen, da D-vitaminet regulerer adskillige processer i hjernen – herunder kontrol af gener, niveauet af neurotransmitteren serotonin og inflammationsprocesser.

Hvad er autisme?

Autisme forekommer i forskellige grader og kendetegnes ved en anderledes og ofte forsinket udvikling på områder som sprog, kommunikation og social adfærd. Personer med autisme kan også være overfølsomme over for sanseindtryk, fobisk angste, få raserianfald og have selvskadende adfærd. Antallet af autismediagnoser er steget støt gennem de sidste årtier.

Kendte risikofaktorer

  • Toksiner fra miljøet – herunder tungmetaller og kemikalier
  • Genetisk disponering. Børn har 20 procent større risiko, hvis en søskende også har autisme
  • Forældre over 35 år
  • Komplikationer under graviditet og fødsel
  • Overdiagnosticering, siden kriterierne blev ændret i 1994
  • Mangel på D-vitamin
  • Indtag af medikamenter, der interfererer med D-vitamin under graviditeten, som fx Valproate mod epilepsi

Der findes også andre risikofaktorer, men meget tyder på at mangel på D-vitamin er den røde tråd, der både kan have betydning for genetiske og miljømæssige faktorer.

Førende forskere antager, at den moderne levevis og kampagnerne mod hudkræft har bevirket, at folk nu undgår solen så meget, at D-vitaminmangel er blevet langt mere udbredt. Det kan blandt andet være en medvirkende årsag til den stigende forekomst af autisme.

Sammenhænge mellem D-vitamin, sol og autisme

Solen er den største kilde til D-vitamin, der har en lang række funktioner i kroppen. Derfor kan mangler få vidtrækkende konsekvenser. I 2008 påpegede Dr. John Cannell, at der i USA er en større forekomst af autisme i regioner med mere skydække og regn samt i regioner med mindre UVB påvirkning, som er typisk i de nordlige stater og i byer med høj luftforurening. Personer, der er mørke i huden, har også en større risiko for at mangle D-vitamin og få autisme.
Adskillige studier, men ikke alle, har vist en sammenhæng mellem autisme og lavere niveau af D-vitamin.
Barnets niveau af D-vitamin ved fødslen afhænger af moderens D-vitamin status under graviditeten. På de nordligere breddegrader fødes der i denne forbindelse flere børn med autisme i foråret, hvor niveauet af D-vitamin er lavest.
Et svensk studie har afsløret, at børn, som senere udvikler autisme, havde lavere niveauer af D-vitamin ved fødslen end deres søskende.
Genetiske faktorer kan også spille ind, hvad angår barnets evne til at udnytte og aktivere D-vitaminet, men her mangler der mere forskning.

Mekanismer mellem D-vitamin og autisme

Alle celler i hjernen har receptorer for D-vitamin, og det antages, at vitaminet kontrollerer 5-10 procent af kroppens gener.
Autisme sættes blandt andet i forbindelse med miljøforgiftninger og oxidativ stress i hjernen, som kan føre til inflammationer, celleskader, DNA mutationer og celledød. Her afslører den videnskabelige litteratur, at D-vitamin kan reducere oxidativ stress og beskytte cellerne mod DNA skader. Vitamin D modvirker også inflammatoriske processer ved at øge de hvide blodlegemer (T-regulator celler), som dæmper immunforsvaret.
Sidst men ikke mindst regulerer vitamin D niveauet af serotonin i hjernen.

D-vitamin, tryptofan og serotonin

Ph.d. forskerne Rhonda Patrick og Bruce Ames på Children´s Hospital Oakland Research Institute (CHORI) har nu fundet de nærmere mekanismer mellem D-vitamin, serotonin og autisme.
Forskerne fandt nemlig, at D-vitamin regulerer et gen, der er ansvarlig for, at aminosyren tryptofan omdannes til serotonin. Serotonin er mest kendt som en neurotransmitter i hjernen med betydning for humøret, og antidepressiv medicin har da også til formål at regulere serotoninniveauet. Men serotonin har mange andre funktioner i hjernen og resten af kroppen.

Vitamin D regulerer serotonin i tarmen og hjernen

Ved autisme ser man ofte for høje serotoninniveauer i tarmen og for lave serotoninniveauer i hjernen. Forskernes undersøgelser afslørede, at vitamin D både kan dæmpe serotonindannelsen i tarmsystemet og øge serotonindannelsen i hjernen ved at aktivere nogle særlige gener.

Serotonins rolle for hjernens udvikling

Under graviditeten spiller serotonin en vigtig rolle for udviklingen af barnets hjerne, og hvis der ikke er nok serotonin, går det ud over hjernens struktur og funktioner.
Ifølge Patrick har forsøg på mus afsløret, at mangel på serotonin fører til autistiske træk. Hun har også opdaget, at fostrene er totalt afhængige af moderens D-vitamin status. Under graviditeten overføres der D-vitamin fra moderen via moderkagen. Derefter krydser D-vitaminet fostrets blod-hjernebarriere, således at gener via enzymprocesser kan omdanne tryptofan til serotonin. Det kan derfor gå ud over udviklingen af fostrets hjerne, hvis moderen mangler D-vitamin.

Andre forsøg med D-vitamin til børn med autisme

Dr. med. John Cannell beskriver i sin sidste bog fra 2015 to forsøg, hvor man har givet tilskud med D-vitamin til børn med autisme. I det ene forsøg fik 83 børn med autisme i tre måneder høje doser med D-vitamin (125 mikrogram/5000 IE). 67 af børnene, svarende til 80 procent, fik væsentlige forbedringer med hensyn til stereotyp opførsel, øjenkontakt og opmærksomhed.

Få endelig nok D-vitamin i forbindelse med graviditet

Kvinder, der planlægger at blive gravide, samt kvinder der allerede er gravide, anbefales at få målt deres status af D-vitamin, og ikke mindst tage tilskud i hele vinterhalvåret, hvis de vil være sikre på optimale D-vitaminniveauer. Da kosten kun bidrager med minimale mængder, er det også vigtigt at få nok sommersol uden at blive forbrændt.

D-vitamin, tilskud og optagelse

Da D-vitaminet er et fedtopløseligt vitamin, får vi den bedste udnyttelse i tilskud som kapsler, hvor D-vitaminet er bundet til olie. Det regnes normalt for sikkert at tage op til 100 mikrogram dagligt, og i omtalte forsøg er der givet noget mere.

Referencer:

Khaled Sall et al. Randomized controlled trial of vitamin D supplementation in children with autism spectrum disorder. Journal of Child Psychology and Psychiatry. 2016

John J Cannell. Autism Causes, Prevention and Treatment: Vitamin D Deficiency and the Explosive Rise in Autism Spectrum Disorder. Sunrise River Press. 2015

R.P. Patrick, B.N. Ames. Vitamin D hormones regulates serotonin synthesis. The FASEB Journal 2014
Science News. Causal link found between vitamin D, serotonin synthesis and autism in new study. Science Daily. 2014

Rhonda P. Patrick and Bruce Ames. Vitamin D and the omega-3 fatty acids control serotonin synthesis and action, part 2: relevance for ADHD, bipolar schizophrenia, and impulsive behavior. The FASEB Journal 2015.

https://www.vitamindcouncil.org/health-conditions/autism/

http://videnskab.dk/krop-sundhed/derfor-stiger-antallet-af-autisme-diagnoser

 

  • Oprettet den .