Skip to main content

D-vitaminmangel hænger sammen med diabetisk neuropati

- som er en invaliderende og livstruende komplikation

D-vitaminmangel hænger sammen med diabetisk neuropatiDiabetes type-2 behandles i dag med en række forskellige medikamenter. Men de fjerner ikke årsagen til sygdommen, som rammer de fleste organsystemer. Et kinesisk studie har nu afsløret, at udbredt mangel på D-vitamin hænger sammen med diabetisk neuropati. Det er en tilstand, der kommer snigende og blandt andet er forbundet med inflammationer, smerter, amputationer, kredsløbssvigt og kortere levetid. Derfor gælder det om at være velforsynet med D-vitamin – både i forebyggelsen og som led i tidlig behandling af diabetisk neuropati. Du kan også læse mere om at andet vitamin, som bidrager til at forebygge diabetisk neuropati.

Diabetes type-2 breder sig som en global pandemi. Sygdommen rammer de fleste organsystemer, hvor skader på hjertet, øjne, nyrer og blodkar er en direkte årsag til den dårlige livskvalitet, den kortere levetid og de svimlende omkostninger.
Det antages at 60-70 procent af diabetespatienterne udvikler diabetisk neuropati, hvor hver fjerde af disse får brændende eller elektrisk-stød-lignende smerter, der ødelægger livskvaliteten.
Diabetisk neuropati skyldes inflammation og skader på nervesystemet, der regulerer hjertekarfunktionen. Hyppigst rammer skaderne nerverne og kredsløbet i fødder og ben, hvor det kan være nødvendigt med amputationer. Kontrol af vandladning, afføring og seksuel funktion kan også blive påvirket.
Diabetisk neuropati, der kommer snigende, bliver ofte overset, da symptomerne først optræder i meget sene stadier af sygdommen. Diabetisk neuropati er i det hele taget forbundet med en øget risiko for sygelighed og død forårsaget af kredsløbssvigt og andre årsager.
Tidligere studier har allerede vist, at en enkel meget stor dosis D-vitamin eller tilskud med 50 mikrogram D-vitamin om dagen kan reducere smerterne med op til 50 procent. Men det har hidtil været noget uklart, hvilke underlæggende mekanismer, som D-vitamin har i smertereduktionen. Derfor ville et hold kinesiske forskere undersøge dette nærmere, og de henviser også til, at Kina nu har den største diabetesepidemi i verden, som fortsætter med at vokse.

D-vitamin modvirker smertefuld inflammation

I det kinesiske studie blev 483 diabetespatienter inddelt i tre grupper. Den ene gruppe patienter havde ikke diabetisk neuropati. Den anden gruppe havde diabetisk neuropati uden smerter, og den tredje gruppe havde diabetisk neuropati med smerter.
Forskerne indsamlede en række basisinformationer samt blodprøver. Herunder blodets indhold af D-vitamin og forskellige markører for inflammation som CRP (C-reactive-protein), interleukin (IL)-2, IL-4, IL-6, IL-10, TNF-α (tumor necrosis factor- α) og interferon-y.
Analyserne afslørede, at mangel på D-vitamin hang sammen med øgede niveauer af inflammationsfremmende markører hos patienter med smertefuld diabetisk neuropati. Forskerne konkluderer derfor, at alvorlig mangel på D-vitamin spiller en rolle i udviklingen af smertefuld diabetisk neuropati ved at øge niveauerne af de inflammationsfremmende markører IL-6 og TNF-α.
Det nye studie er publiceret i Frontiers in Nutrition.

Tilskud med D-vitamin og B12-vitamin er relevant i forebyggelse og behandling

Den danske læge Christian Stevns Hansen har i en Ph.d.-afhandling tidligere afsløret, at lave niveauer i blodet af både D-vitamin og B12-vitamin er forbundet med en øget risiko for diabetisk neuropati.
Som nævnt har D-vitamin antiinflammatoriske egenskaber. Mangler er udbredte på grund af den indendørs livsførelse, vinterhalvår og overvægt.
B12-vitamin har blandt andet betydning for nervesystemet, energiniveauet og bloddannelsen, men patienter med diabetes type-2 har en øget risiko for at mangle vitaminet. Det skyldes, at de medicineres med metformin, som hæmme optagelsen af vitaminet.
I de sene stadier er diabetisk neuropati irreversibel. Der er altså intet, der kan bremse komplikationen. Men det har vist sig, at diabetisk neuropati er reversibel i de tidlige stadier, og at det er muligt at bremse udviklingen. Derfor er det vigtigt at udforske potentielle risikofaktorer og se nærmere på, om komplikationen kan forebygges med kostændringer, vægttab, rygestop og relevante tilskud.

  • Det antages, at mere end en milliard mennesker mangler D-vitamin
  • Dette øger risikoen for at udvikle diabetes og diabetisk neuropati
  • Diabetikere har desuden svært ved at opretholde niveauet af D-vitamin i kroppen på grund af dårlig nyrefunktion og overvægt
  • Mange diabetikere mangler B12-vitamin, fordi de medicineres med metformin
  • Blodprøver kan afsløre, om man mangler D-vitamin og B12-vitamin

 Referencer:

Gong Xiaohua et al. Severe Vitamin D Deficiency Is Associated With Increased Expression of Inflammatory Cytokines in Painful Diabetic Peripheral Neuropathy. Frontiers in Nutrition. 10 March 2021

Christian Stevns Hansen. Almindelige vitaminer og mineraler er forbundne med alvorlige komplikationer hos diabetes patienter. Formidling af Ph.d. afhandlingen: Exploring new risk markers for diabetic cadiovascular autnomic neuropathy.

Zaid Naeem. Vitamin D Deficiency – An Ignored Epidemic. International Journal of Health Sciences. 2010

  • Oprettet den .