Skip to main content

Statens Seruminstitut: Lavt D-vitaminniveau giver alvorlige COVID-19 infektioner

Statens Seruminstitut: Lavt D-vitaminniveau giver alvorlige COVID-19 infektionerD-vitamin har afgørende betydning for et velfungerende immunforsvar og beskyttelse mod virusinfektioner. Dette bekræftes nu af forskere fra Statens Serum Institut og Harvard University, Boston, som har fundet, at et lavt niveau af D-vitamin i blodet er forbundet med en højere risiko for et mere alvorligt forløb af COVID-19.

Der har været en del uenighed blandt forskere om, hvorvidt D-vitamin beskytter mod infektioner som COVID-19. Derfor har et hold forskere fra Statens Serum Institut og Harvard University, Boston, nu foretaget en større undersøgelse for at afklare, om blodets niveau af D-vitamin hænger sammen med sværhedsgraden af COVID-19. Forskerne analyserede blodprøver, som var opbevaret i Danmarks Nationale Biobank, og disse blodprøver var fra 447 danske patienter, som i foråret 2020 var testet positive for COVID-19 (SARS-CoV-2 virusset). Sammen med oplysninger fra det danske Landspatientregister fandt forskergruppen frem til at:

  • 126 personer blev ikke indlagt (28 %).
  • 205 personer blev indlagt, men ikke på intensiv afdeling (46 %).
  • 34 personer blev indlagt på intensiv afdeling (8 %).
  • 82 døde inden for 30 dage efter smitte (18 %).

Da forskerne analyserede blodprøver og data yderligere, fremgik det, at utilstrækkelige niveauer af D-vitamin i blodet (under 50 nmol/L) hang sammen med en dobbelt så stor risiko for et mere alvorligt COVID-19 forløb.

  • Et lavt niveau af D-vitamin i blodet fordobler risikoen for alvorlige og livstruende COVID-19 forløb.

Hvordan beskytter D-vitamin mod COVID-19 og andre infektioner?

Det er almindelig kendt, at D-vitamin har betydning for det medfødte immunforsvar, der beskytter mod de fleste mikrober, uden at vi mærker noget. Derudover har D-vitamin også betydning for det erhvervede immunforsvar, der danner immunitet. I henhold til det nye studie kommer forskerne nærmere ind på, at D-vitamin også beskytter mod cytokinstorm og et overaktiveret immunforsvar, som er karakteristisk for komplicerede COVID-19 tilfælde. D-vitamin har også betydning for dannelse af antibiotiske peptider i luftvejene og aktivering af gener. Forskerne kommer desuden ind på, at genetiske variationer i et D-vitaminbindende gen (SNPrs7041) kan hænge sammen med sværhedsgraden af COVID-19. Det betyder, at generne også spiller en rolle i, hvor godt vi udnytter D-vitaminet.
Studiet er publiceret i det videnskabelige tidsskrift Scientific Reports.

  • Det nye studie fra Statens Seruminstitut og Harvard University, Boston, er i tråd med adskillige studier vedrørende D-vitamin, immunforsvar og COVID-19.

Udbredt mangel på D-vitamin, især om vinteren

Den høje sommersol er den bedste kilde til D-vitamin, da kosten kun bidrager med beskedne mængder. Men det antages, at en milliard mennesker mangler D-vitamin grundet for lidt sol, vinterhalvår, aldringsprocesser, mørk hudfarve, overvægt, diabetes type-2 og andre kroniske sygdomme.

Sundhedsmyndighedernes anbefalinger af tilskud og behov

De danske sundhedsmyndigheder anbefaler, at alle tager tilskud med D-vitamin i vinterhalvåret og at sårbare grupper som personer, der ikke får nok sol, børn under 4 år, personer med mørk hud, gravide, plejehjemsbeboere, personer over 70 år og personer med risiko for knogleskørhed tager tilskud hele året.
Der officielle anbefalinger ligger på 5-20 mikrogram. Flere studier tyder dog på at det ikke altid er nok til at optimere blodets niveau, som gerne må ligge på 75-150 nmol/l. Derfor er det altid en god ide at få målt blodets niveau. Her skal man samtidig være opmærksom på, at blodets niveau af D-vitamin plejer at falde i løbet af vinterhalvåret, med mindre man tager tilskud.
Da alder, hudfarve, gener, BMI, overvægt og kroniske sygdomme påvirker dannelsen og udnyttelsen af D-vitamin er behovet for tilskud også forskelligt, hvad angår optimering af blodets niveau. Ifølge EFSA (Den Europæiske Fødevaresikkersikkerhedsautoritet) ligger den øvre sikre grænse på 100 mikrogram om dagen, og det er ikke mere end de fleste med hvid hud selv kan danne på en god sommerdag med høj sol.

OBS. I den næste artikel på denne hjemmeside kan du læse mere om, hvordan magnesiummangel også øger risikoen for COVID-19 infektioner, og hvordan magnesiummangel forringer udnyttelsen af D-vitamin.

Referencer:

Statens Seruminstitut. Danskere med lavt D-vitamin niveau havde alvorlige forløb med covid-19.

Nete Munk Nielsen et al. Vitamin D status and severity of COVID-19. Scientific Reports. 17 November 2022

Lacopo Chiodini et al. Vitamin D Status and SARS-CoV-2 Infection and COVID-19 Clinical Outcomes. Frontiers 22. December 2021

Helene Sandström. Den optimala D-vitamindosen i vinter? Det beror på dina genar. Nordic Nutrition Council. Sep. 3 2020

  • Oprettet den .