Skip to main content

Ældre med forhøjet blodtryk kan have gavn af melatonin

Ældre med forhøjet blodtryk kan have gavn af melatoninMange ældre sover dårligere, og der er også en tendens til, at blodtrykket stiger. Heldigvis kan tilskud med melatonin rette op på begge dele. Melatonin kan også forbedre søvnen, hos folk, der tager beta-blokkere mod forhøjet blodtryk. Men hvad er melatonin egentlig for et stof, og hvorfor kan ældre have særlig glæde af tilskud?

Melatonin kaldes både for et hormon og et signalstof, og det spiller en overordnet rolle for døgnrytmen, eller det indre biologiske ur, der regulerer mange overordnede processer i kroppen.
Melatonin dannes i den lille pinealkirtel (corpus pineale), der er lokaliseret midt i hjernen. Normalt stiger niveauet af melatonin i blodet efter mørkets frembrud, og niveauet topper mellem klokken to og fire om natten.
Jo ældre vi bliver, jo mindre bliver pinealkirtlen på grund af forkalkning, og det bevirker, at melatoninproduktionen falder. I 60-årsalderen er melatoninproduktionen faldet til omkring det halve i forhold til 20-årsalderen. Det kan ikke alene gå ud over søvnkvaliteten men også blodtrykket og andre overordnede processer, hvor melatonin har en direkte eller indirekte indflydelse.

Melatonin kan signifikant nedsætte blodtrykket

I et forsøg, som er omtalt i News Medical Life Sciences, undersøgte forskerne 63 seniorer med en gennemsnitsalder på 80 år. Den første uge gik med at udføre forskellige data omkring deltagernes blodtryk. I de næste to uger fik deltagerne tilskud med 1,5 mg melatonin hver aften klokken 10.30. Og i den tredje uge blev der igen foretaget forskellige data omkring deltagernes blodtryk.
Det viste sig, at tilskud med melatonin signifikant kunne reducere blodtrykket, og det havde også noget med tidspunktet at gøre. Det viste sig nemlig, at melatonins evne til at reducere blodtrykket var størst mellem klokken 03 og 08 om morgenen, hvor risikoen for hjertetilfælde og slagtilfælde ifølge forskerne er størst.
Det systoliske blodtryk faldt 8 mmHg og det diastoliske faldt 3,5 mmHg. Desuden faldt deltagernes gennemsnitlige blodtryk mere i den anden uge, hvor de fik tilskud, hvilket afspejler en tiltagende forbedrende effekt på blodtrykket.

Melatonin sænker blodtrykket i det mest kritiske tidsrum

Melatonin som led i forebyggelse og behandling af forhøjet blodtryk

I henhold til forsøget kan tilskud med melatonin normalisere flere processer, som var negativt påvirket af døgnrytmeforstyrrelser og dårlig søvn – herunder forhøjet blodtryk, uregelmæssig hjerterytme og kropstemperatur. Forskerne fandt ikke nogen af disse forbedringer hos de 39 seniorer, der tog placebomedicin (snydemedicin).
Forskerne konkluderede, at tilskud med melatonin kan være en stor hjælp til ældre, der lider af forhøjet blodtryk. Det er også muligt, at kombinere melatonin med blodtryksmedicin under lægens vejledning og kontrol af blodtryk. Ifølge forskerne er der i det hele taget lagt op til en ny forebyggelse og behandling af forhøjet blodtryk hos ældre mennesker.

Vidste du at for lidt søvn er forbundet med en højere forekomst af forhøjet blodtryk?

Kilde: Vidensråd for forebyggelse.

Døgnrytmeforstyrrelser og søvnløshed blandt ældre

Jo ældre vi bliver, jo større er risikoen for søvnforstyrrelser, og som nævnt kan søvnløsheden skyldes den faldende produktion af melatonin.
Omkring halvdelen af alle over 65 år rapporterer om søvnløshed. Desuden føler ældre sig ofte tidligere trætte om aftenen, og de vågner tidligere om morgenen, fordi det indre ur indeholder under 24 timer.
Hos mange ældre reduceres mængden af den dybe søvn, og ved høj alder kan den dybe søvn være helt forsvundet. De ældres overfladiske søvn forklarer, hvorfor de har flere opvågninger om natten. Mangel på dyb søvn har i det hele taget mange fysiologiske og psykiske konsekvenser, som kan påvirke blodtrykket og generelt fremme aldringsprocesserne.
Ikke desto mindre kan tilskud med melatonin rette op på den faldende egenproduktion, som ikke alene giver en bedre søvnkvalitet men også retter op på andre fysiologiske processer, der er afhængige af melatonin.

Forbedrer søvnkvalitet hos folk, der tager betablokkere

Millioner af mennesker tager betablokkere mod forhøjet blodtryk, hjerterytmeforstyrrelser og hjertekrampe (angina pectoris). Men betablokkere er forbundet med flere bivirkninger. Det skyldes blandt andet, at de blokerer for nervesignaler til pinealkirtlen, hvorved nattens melatoninproduktion reduceres og søvnkvaliteten ødelægges.
I denne forbindelse kan tilskud med melatonin øge søvnkvaliteten og søvnlængden hos patienter, der tager betablokkere mod forhøjet blodtryk. Det fremgår af et dobbeltblindet placebo kontrolleret forsøg med 15 deltagere, hvor den ene gruppe fik 2,5 mg melatonin og den anden gruppe fik placebo sammen med deres betablokkere en time før sengetid hver nat i tre uger. Gruppen, der fik melatonin, faldt hurtigere i søvn end placebogruppen. Melatoningruppens samlede søvnlængde blev i gennemsnit forøget med 36 minutter, og den dybe søvn blev forøget med 7,6 procent. Disse forbedringer varede et stykke tid efter forsøgets ophør. Forsøget er publiceret i SLEEP.

Melatonin er en naturlig sovepille

Tilskud med melatonin er som en genvej til den naturlige søvn, idet tilskuddet kompenserer for kroppens mangel.

Melatonin kan købes i flere EU lande

Man kan kun købe melatonin i Danmark, hvis man har en recept. Ikke desto mindre er det lovligt at købe og importere melatonin til eget forbrug fra andre EU-lande - både som kosttilskud og som håndkøbslægemiddel. Det er ikke tilladt at indføre melatonin fra lande uden for EU. Der er også en større risiko for, at kvaliteten ikke er i orden.

Referencer:

Bentham Science Publishers. Melatonin can be of great value for elderly people suffering from hypertension. News Medical Life Science. 2016
http://www.news-medical.net/news/20160518/Melatonin-can-be-of-great-value-for-elderly-people-suffering-from-hypertension.aspx

Nanna Witting. Søvnløshed blandt ældre. Sundhed.dk 2011

Pierpaoli Walter, Regelson William. The Melatonin Miracle. Simon and Schuster 1996

  • Oprettet den .