Skip to main content

EPA-rige fiskeolier booster kognitive funktioner hos unge voksne

EPA-rige fiskeolier booster kognitive funktioner hos unge voksneFed fisk og fiskeolier indeholder en del omega-3 fedtsyrer i form af EPA og DHA, som har betydning for hjernen, nervesystemet, vores intelligens og den mentale sundhed. Men moderne kostvaner bevirker, at mange får for lidt af disse omega-3 fedtsyrer. Et hold forskere fra England har nu fundet, at tilskud med EPA-rige fiskeolier i 26 uger forbedrer den mentale præcision og reaktionstid hos raske, unge voksne. Det var ikke tilfældet med DHA-rige fiskeolier. Det overraskede forskerne, at EPA har større betydning for disse kognitive færdigheder.

Hjernen indeholder omega-3 og omega-6-fedtsyrer, som giver integritet i neuronernes netværk. Omega-3 fedtsyrerne virker desuden i et biokemisk samspil med omega-6 fedtsyrerne, hvor balancen og typen er vigtig.
Tidligere studier har vist, at et øget indtag af omega-3 fedtsyrerne DHA og EPA hænger sammen med bedre kognitive funktioner gennem livet. Vi får især disse omega-3 fedtsyrer fra fed fisk og fiskeolier. Men i mange vestlige lande er indtaget af disse marine omega-3 fedtsyrer faldet drastisk grundet ændrede spisevaner og et unaturligt dyrefoder, som afspejler sig i fødekæden.
Til dags dato har de fleste studier været fokuseret på omega-3 fedtsyren DHA, grundet tilstedeværelsen af de ret store mængder i centralnervesystemet og betydningen for cellernes struktur og signalering. Ikke desto mindre tyder nogle nyere mindre studier på, at tilskud med EPA også kan være relevant for de kognitive funktioner hos sunde voksne. Og det er muligt, at EPAs effekter ligger i forbedring af neuronernes effektivitet samt øgning af iltomsætningen i den prefrontale cortex (hjernens pandelap).
For første gang ville et hold forskere fra Northumbria University and Southampton University i England derfor undersøge nærmere, hvorvidt tilskud med EPA eller DHA påvirkede de kognitive funktioner hos unge raske voksne, som havde et lavt indtag af disse omega-3 fedtsyrer.

Studiets detaljer og overraskende resultater

Forskerne rekrutterede 310 sunde voksne mellem 25-49 år, som skulle deltage i det randomiserede, kontrollerede forsøg.
Den ene gruppe fik et fiskeolietilskud med mest DHA (900 mg DHA og 270 mg EPA). Og den anden gruppe fik et fiskeolietilskud med mest EPA. (360 mg DHA og 900 mg EPA). Den tredje kontrolgruppe fik placebo i form af olivenolie.
Studiet varede i 26 uger, og deltagerne blev så udsat for en serie af huskeopgaver ved studiets begyndelse og ved studiets afslutning. Forskerne målte desuden iltomsætningen (hæmoglobin oxygenation) i den præfrontale cortex ved at bruge nær-infrarød spektroskopi (NIRS).
Studiets resultater indikerede, at de deltagere, som fik tilskud med de EPA-rige fiskeolier signifikant fik en bedre huske-score i forhold til den gruppe, der fik DHA-rige fiskeolier. Det så i det hele taget ud til, at tilskud med DHA -rige fiskeolier ikke forbedrede hukommelsen eller reaktionstiden sammenlignet med placebo.
Ifølge forskerne bidrager studiet til at forstå omega-3 fedtsyrerne indflydelse på den mentale helse, og studiets resultater er vigtigt af følgende tre årsager:

  1. Det blev udført på unge, raske voksne - og ikke på børn eller ældre
  2. Man brugte kun 1.200 mg EPA+DHA i seks måneder
  3. Studiet, fandt at fiskeolier med mest EPA var mere effektive til kognitive funktioner end fiskeolier med mest DHA.

Disse observationer kan i fremtiden hjælpe forskerne til at undersøge emnet nærmere. For selvom hjernen ikke indeholder så meget EPA som DHA, ser EPA alligevel ud til at spille en afgørende rolle for de kognitive funktioner. Og mere end hidtil antaget. Forskerne antager desuden, at den øgede iltomsætning i den præfrontale cortex kan hænge sammen med den øgede effektivitet.
Det nye studie er publiceret i Journal of Clinical Nutrition.

Fed fisk eller tilskud med fiskeolier

De færreste danskere følger de officielle kostanbefalinger med at spise fisk flere gange om ugen - eller minimum 350 gram, hvoraf de 200 gram bør være fra fed fisk, som er særlig rige EPA og DHA. Vi ser desuden, at industrielt opdrættede fisk ikke indeholder de optimale mængder omega-3 grundet et unaturligt foder. Man bør derfor vælge fede fisk som vildlaks og sild fra rene farvande og undgå rovfisk som tun, der ophober for mange tungmetaller.
I den følgende oversigt fremgår det, hvor meget EPA og DHA, der er i forskellige fisk. Hvis man i henhold til det nye studie ønsker at få omkring 900 mg EPA om dagen, kan man for eksempel spise cirka 60 gram røget makrel eller lidt over 100 gram vildlaks.
Ved køb af tilskud kan man blot se på varedeklarationen, hvad angår indholdet af EPA og DHA.
Fiskeolier baseret på frie fedtsyrer sikrer en god optagelse. Fiskeolier bør desuden overholde myndighedernes krav til peroxidtal og miljøgifte.

Indhold 100 gram/g EPA DHA
Levertran 11 12
Torskelever 6,5 4,8
Makrel røget 1,6 1,4
Ansjos marineret 0,9 1,1
Laks atlantisk 0,8 1,9
Sild røget 0,8 1,3
Makrel i tomat 0,6 1,1
Laks opdræt 0,4 0,6
Torskerogn rå 0,2 0,4
Kogt reje 0,2 0,2

Referencer:

Stephen Daniells. EPA-rich fish oils boost cognitive performance for healthy, young adults: RCT. NUTRAingredients.com 2021

M.J. Patan, et al. Supplementation with oils rich in eicosapentaenoic acid, but not docosahexaenoic acid, improves global cognitive function in healthy, young adults: results from randomized controlled trials. The American Journal of Clinical Nutrition. 2021

Frida - Parametre (fooddata.dk)


  • Oprettet den .