Skip to main content

Højere niveauer af omega-3 i blodet reducerer risikoen for at udvikle psykiske sygdomme

Højere niveauer af omega-3 i blodet reducerer risikoen for at udvikle psykiske sygdommeFed fisk og fiskeolier indeholder omega-3 fedtsyrerne DHA og EPA, som har betydning for hjernen, nervesystemet og den mentale sundhed gennem hele livet. Ifølge et nyt studie fra Irland har unge voksne med et højere indhold af omega-3 i blodet en mindre risiko for at udvikle depression og angst. Forskerne ser derfor et stort terapeutisk potentiale i at spise mere fed fisk eller tage tilskud med fiskeolier. Det er samtidig problematisk, at den moderne kost indeholder for lidt omega-3 og for meget omega-6, som bidrager til den stigende forekomst af psykiske sygdomme.

Omega-3 fedtsyrerne og omega-6 fedtsyrerne indgår i adskillige biokemiske processer, som inkluderer vores nervesystem, immunsystem og mange andre funktioner. Hjernen indeholder større mængder af begge fedtsyrer, som bør være i en form for balance. Vi får primært omega-3 fra fed fisk og omega-6 fra planteolier. Men ændrede kostvaner har bevirket, at mange i dag får for lidt omega-3 og for meget omega-6, som påvirker det fysiske og mentale helbred i en negativ retning.

 • Indtaget af omega-3 fedtsyrer fra fisk og skaldyr er faldet drastisk
 • Der er mindre omega-3 i opdrættede fisk, som ikke har fået naturligt foder
 • Indtaget af omega-6 fedtsyrer er steget drastisk.
 • Det skyldes især et højt indtag af planteolier fra majs, solsikke og tidsel, samt margarine, friture, færdigretter og junkfood

Fiskeoliernes potentiale til forebyggelse af psykiske sygdomme

Det nye studie blev ledet af forskere fra RCI University of Medicine and Health Sciences i Dublin. Mere end 3.800 individer i alderen 17-24 år, som deltog i et større studie (Bristol´s children of the 90s), blev undersøgt for psykiske sygdomme som depression og angst.
Forskerne indsamlede desuden blodprøver. Her målte de indholdet af omega-6 fedtsyrer, der generelt forårsager inflammation i kroppen, og indholdet af omega-3 fedtsyrer, der generelt hæmmer inflammation.
Undersøgelsen tydede på, at der kun var en lille sammenhæng mellem fedtsyrerne og mentale ubalancer hos de 17-årige. Ikke desto mindre fandt forskerne, at der blandt de 24-årige med psykiske sygdomme som depression og angst var et misforhold med mere omega-6 og mindre omega-3 i forhold til deltagere uden disse psykiske sygdomme.
Forskerne fandt også, at de 24-årige med psykiske sygdomme havde et lavere niveau af omega-3 fedtsyren DHA i forhold til de 24-årige uden psykiske sygdomme. DHA findes typisk i fede fisk og tilskud med fiskeolier, og det er en meget langkædet fedtsyre med særlig stor betydning for hjernen og centralnervesystemet.
I en gruppe på mere end 2.700 individer, som blev fulgt over tid, fandt forskerne desuden, at de unge på 17 år med større mængder DHA i blodet, havde en reduceret risiko på 56 procent for at udvikle psykiske sygdomme omkring 24-årsalderen. Dette indikerer, at DHA på sigt reducerer risikoen for, at unge mennesker udvikler psykiske sygdomme.
Forskerne tog også højde for faktorer som køn, BMI, rygevaner og sociale forhold, der ikke påvirkede studiets resultater.
Ifølge forskerne kan et øget indtag af omega-3 fedtsyrer fra fede fisk som makrel derfor forebygge, at en del unge mennesker udvikler psykiske sygdomme senere i livet.
Studiets resultater rejser også spørgsmålet om, hvorvidt for mange omega-6 fedtsyrer fra planteolier bidrager til udvikling af psykiske sygdomme.
Studiet er publiceret i Translational Psychiatry.

Tilskud med fiskeolier har allerede vist terapeutisk effekt på psykiske sygdomme

Selvom forskerne fra universitetet i Dublin efterlyser flere studier, der kan bekræfte deres resultater, er studiet i tråd med tidligere studier, som vi har omtalt på denne hjemmeside. Man har således fundet, at børn og voksne med depression, angst, ADHD, autisme, Alzheimers og demens ofte har lave niveauer af DHA i blodet. Man har også fundet, at større tilskud ofte har en positiv effekt på de psykiske sygdomme.
Til orientering har omega-3 fedtsyren EPA også en gavnlig effekt ved at modvirke de inflammationer, der ofte er involveret i depression og Alzheimers.

DHAs og EPAs betydning for hjernen og nervesystemet

 • Udvikling af hjernen, centralnervesystemet og øjne
 • Indgår i neuroners synapser, hvor informationer udveksles mellem neuroner
 • Øger blodgennemstrømningen og derved evnen til at løse kognitive opgaver
 • Dannelse af flere neurotransmittere - herunder dopamin og serotonin, som er vigtige for det gode humør
 • Modvirker inflammationer, som optræder ved depression og Alzheimers

Hvor meget omega-3 har vi brug for?

Vi kan som regel få dækket behovet ved at følge Fødevarestyrelsens anbefalinger om at spise 200-300 gram fisk om ugen, hvoraf en del bør være fed fisk fra rene farvande. Hvis man ikke kan lide fed fisk eller bare spiser for lidt, kan man tage tilskud. Som regel er en standardkapsel med et gram om dagen nok, men ved inflammatoriske tilstande skal man ofte op på fire kapsler.
Fiskeolier baseret på frie fedtsyrer har en bedre optagelighed end præparater baseret på triglycerider. Fiskeolier bør desuden overholde myndighedernes krav til peroxidtal og miljøgifte.

 • Til orientering går der en måneds tid, før man kan forvente den optimale effekt af omega-3 fedtsyrer på hjernen og nervesystemet.
 • Ved eventuelt ophør går der tilsvarende en måneds tid før effekten aftager.

Referencer:

Emily Henderson. Adolescents with higher levels of omega-3 fatty acids less likely to develop psychotic disorder. News Medical Life Sciences, Jun 1 2021

James J. Dicolantonio and James H. O´Keefe. The Importance of Marine Omega-3s for Brain Development and the Prevention and treatment of Behavior, Mood, and Other Brain Disorders. Nutrients. 2020

Carisha S. Thesing et al. Omega-3 and omega-6 fatty acid levels in depressive and anxiety disorders. Psychoneuroendocrinology. 2018

Robert M. Carney et al: Baseline Blood Levels of Omega-3 and Depression Remission: A Secondary Analysis of Data From a Placebo-Controlled Trial of Omega-3 Supplements. Journal of Clinical Psychiatry. 2016

Rapaport MH et al. Inflammation as a predictive biomarker for response to omega-3 fatty acids in major depressive disorder: a proof-of-concept study. Molecular Psychiatry 2015

Nutrition insight. Neuroimaging Highlights Role of Omega-3 in preventing Cognitive decline. 2017


 • Oprettet den .