Skip to main content

Zink, sårläkning, hudsjukdomar och håravfall

Zink, sårläkning, hudsjukdomar och håravfallHuden är ett av de organ som innehåller mest zink, och spårämnet har avgörande betydelse för bildandet och skyddet av hudens celler. Brist på zink kan därför orsaka dålig sårläkning, känslig hud, finnar, eksem och andra hudsjukdomar samt håravfall. Det framgår av en ny studie publicerad i den vetenskapliga tidskriften Nutrients. Även om klinisk zinkbrist är sällsynt i vår del av världen är subklinisk zinkbrist vanligt. Vegetarianer, gravida, ammande och äldre är särskilt utsatta. Ett stort intag av socker, kalcium och alkohol samt användning av p-piller, flera typer av läkemedel, vissa sjukdomar och andra faktorer ökar också risken för zinkbrist.

En vuxen person innehåller ca 2–4 gram zink, och vi tar bara upp cirka 10–30 procent av den zink som maten bidrar med. Zink är en kofaktor för över tusen enzymprocesser, och det är bundet till cirka 10 procent av våra proteiner. Zink ingår i en rad transportproteiner (ZIP) i cellmembranen, och det är nödvändigt för över tvåtusen transkriptionsfaktorer – det vill säga proteiner som i allmänhet säkerställer att rätt gener i cellerna kommer till uttryck vid rätt tidpunkt. Därför är zink av stor betydelse för ett stort antal processer i cellerna som reglerar tillväxt, reproduktion, ämnesomsättning, nervsystemet, immunsystemet och en mängd andra funktioner, där vi här tittar närmare på zinkets betydelse för huden.

Huden är kroppens största organ och består av följande tre skikt:

 • Överhuden (epidermis) är det yttersta skyddande och slitstarka skiktet. Huvudbeståndsdelen är proteinet keratin, som bildas av särskilda celler, keratinocyter. I genomsnitt förnyas överhuden på 3–4 veckor.
 • Läderhuden (dermis) innehåller blodkärl, lymfkärl, nerver, svettkörtlar, talgkörtlar, hårsäckar och vita blodkroppar. Proteinerna kollagen och elastin ger huden styrka och elasticitet.
 • Underhuden (subcutis) binder huden till den underliggande vävnaden. Cellerna i detta skikt är fibroblaster, fettceller och vita blodkroppar.

Alla hudskikt behöver zink

Huden består av överhuden, läderhuden och underhuden med olika celltyper och olika funktioner. Överhuden innehåller mer zink än läderhuden.
Zink är en viktig antioxidant som bidrar till att skydda huden mot fria radikaler från stress, förgiftningar, tobaksrökning, strålning och andra källor.
Cirka 95 procent av överhuden består av keratinocyter, och studier har visat att de behöver olika zinkhaltiga enzymer för att bilda keratin.
Läderhuden består bland annat av en rad vita blodkroppar (dendritiska celler, makrofager och monocyter) som ska skydda resten av kroppen mot bakterier och andra skadliga främmande ämnen. Här har zinkhaltiga enzymer en betydelse för att de vita blodkropparna ska kunna bryta ner skadliga mikroorganismer och initiera lämpliga reaktioner utan att orsaka kronisk inflammation.
Zink är också viktigt för thymus, som utbildar de vita blodkroppar som kallas T-celler.
Alla celler i huden sänder ut olika zinktransportörer (ZIP), som har olika roller vid uppbyggnaden av nya celler, produktionen av inflammatoriska cytokiner osv.

De olika hudskikten har följande egenskaper:

 • Utrensning av avfall
 • Underhåll av vätskebalansen
 • Reglering av kroppens temperatur
 • Skydd mot skadliga mikroorganismer
 • Bildande av D-vitamin från solen

Dålig sårläkning och hudproblem kan bero på zinkbrist

Det har länge varit känt att zink är viktigt för bildandet av nya hudceller och skydd av huden, men de många mekanismerna har ännu inte klargjorts fullständigt. Icke desto mindre vet man från studier på möss att zinkbrist kan orsaka mutationer i zinkhaltiga transportörer (ZIP) och ge kliniska symtom som dålig sårläkning, lätt hudrodnad (erytem), akne, eksem och håravfall.
Zinkbrist kan leda till leverdysfunktion och metaboliska störningar som kan vara indirekta orsaker till hudproblem, eftersom huden saknar näringsämnen eller är överbelastad av för många avfallsämnen.
Brist på zink kan dessutom påverka thymus och T-cellerna negativt, så att risken för inflammatoriska tillstånd i huden och på andra ställen ökar.

Eksem, psoriasis, pellagra och andra inflammatoriska hudsjukdomar

Olika former av eksem (dermatit) utgör ungefär hälften av alla hudsjukdomar, och den gemensamma nämnaren är en lymfocytär inflammation i läderhuden och underhuden.
Det antas att brist på zink bidrar till pellagra, som bekant beror på brist på B3-vitamin. Pellagra kännetecknas av eksem, diarré och demens. Sjukdomen uppträder speciellt i länder där befolkningen lever av en proteinfattig, ensidig kost. Således uppträder brist på B3-vitamin ofta tillsammans med brist på zink i denna ensidiga kost.
Psoriasis är en autoimmun sjukdom, där de vita blodkropparna vandrar ut till huden. Här bidrar de till att hudcellerna delar sig för snabbt så att rodnad och mjäll uppstår. Det är välkänt att aktiveringen kan utlösas av stress, infektioner, alkohol och vissa läkemedel. Samtidigt visar forskning på att det ofta förekommer en brist på zink, samt D-vitamin, omega-3 och selen, som också påverkar huden och regleringen av inflammatoriska processer.

Håravfall och fläckvis håravfall

Håret bildas i läderhudens hårsäckar, och därför är hudens beskaffenhet avgörande för hårets hälsa.
Zinkbrist kan orsaka håravfall och vissa former av fläckvis håravfall (alopecia areata).
Alopecia areata är en autoimmun sjukdom som beror på överaktiva T-lymfocyter. Man har funnit låga zinknivåer hos patienter med alopecia areata, och här rekommenderar forskarna tillskott med zink som kompletterande behandling.

Graviditet och sträckmärken

Zink är avgörande för barnets tillväxt och utveckling, och därför har gravida behov av mer zink genom kosten. Studier visar att brist på zink och C-vitamin ökar risken för sträckmärken. På marknaden finns till det till exempel ett kombinerat tillskott för gravida som innehåller 22,5 mg zink motsvarande 225 procent av RI.
Zinkkoncentrationen i bröstmjölk är högre än i serum, och därför behöver ammande mödrar mer zink så att det finns tillräckligt för både barnet och dem själva.

För irriterade hudområden, babyeksem och herpesinfektioner kan man också använda zinksalva lokalt.

Zinkkällor och officiella rekommendationer

Zink finns särskilt i ostron, kött, skaldjur, mejeriprodukter, nötter, frön och bönor, där animaliska källor upptas bäst. Den genomsnittliga danska kosten bidrar bara med omkring hälften av de officiella rekommendationerna, RI, som är satta till 10 mg. Men även om man får tillräckligt med zink genom kosten är det inte säkert att upptaget är tillräckligt.

Det uppskattas att 25 procent av världens befolkning lider av zinkbrist, som delas upp i lätt, medelhög och svår brist.

Zinkbrist är vanligt av flera orsaker

Zinkbrist beror främst på ensidiga kostvanor och brist på animaliska proteiner, som vanligtvis är goda zinkkällor. Här bör dessutom nämnas stora intag av järn och kalcium samt alkohol. Kraftig svettutsöndring, åldringsprocesser, celiaki, diarré, dåligt reglerad diabetes och andra sjukdomar kan också orsaka zinkbrist. Detsamma gäller för flera typer av läkemedel, såsom diuretika, ACE-hämmare, syraneutraliserande läkemedel, binjurebarkhormoner, antibiotika och p-piller.
Vid misstanke om zinkbrist bör flera goda zinkkällor ingå i kosten och eventuellt kompletteras med tillskott.

Det är möjligt att mäta zinkbrist genom ett blodprov, och om läkaren har konstaterat en brist kan man under en period inta större doser genom tillskott.

Välj organiska zinktillskott som kroppen kan ta upp och utnyttja

Många zinktillskott är oorganiska former som zinksulfat eller zinkoxid, som kroppen har svårt att ta upp. Det kan alltså löna sig att läsa produktdeklarationen, där zinkglukonat och zinkacetat är organiska föreningar som kroppen har lätt att ta upp och utnyttja.

Ytterligare information om hud- och hårvård

 • Huden och håret har också behov av alla B-vitaminer, C-vitamin, selen och kisel.
 • Se till att få tillräckligt med essentiella fettsyror.
 • Håll en god vätskebalans.
 • Undvik allergifrämjande ämnen i livsmedel, hudvårdsprodukter och miljön.
 • Vid inflammatoriska tillstånd i huden kan det också föreligga brist på D-vitamin, selen och omega-3-formen EPA, som förekommer i fet fisk.

Referenser

Youichi Ogawa et al. Zinc and Skin Disorders. Nutrients 2018

Daniel Brugger and Wilhelm M. Windisch: Short-Term Subclinical Zink Deficiency in Weaned

Piglets Affects Cardiac Redox Metabolism and Zinc Concentration. Journal of Nutrition 2017

Ananda S Prasad. Zink in Human Health: Effect of Zink on Immune Cells. Molecular Medicine 2008

Lothar Rink. Zink and the immune system. Cambridge Core. Published on line 2000

Ladan Afifi et al. Dietary Behaviors in Psoriasis: Patient- Reported Outcomes from a U.S. National Survey. Dermatology and Therapy 2017

https://graviditet.dk/straekmaerker

https://www.healthandscience.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=1776:kroniske-inflammationer-er-den-storste-dodsarsag&catid=20&lang=da&Itemid=269

 • Skapad