Skip to main content

Zink beskytter mod lungebetændelse

- og andre infektioner forårsaget af pneumokokker

Zink beskytter mod lungebetændelseLungebetændelse er en alvorlig sygdom, som på verdensplan koster mere end en million dødsfald årligt. Et forskerhold fra Melbourne University i Australien har nu fundet, hvordan sporstoffet zink styrker immunforsvaret i at bekæmpe pneumokokker, som er den hyppigste årsag til lungebetændelse. Samtidig viser det sig, at zinkmangel er meget udbredt. Ensidige kostvaner, herunder vegetar- og veganerkost, bidrager kun med beskedne mængder. Desuden kan aldringsprocesser, sukker, p-piller og uorganiske jerntilskud forringe selve optagelsen og udnyttelsen af zink. Så det kan koste mange sygedage og i værste fald være livstruende, hvis immunforsvaret mangler dette livsvigtige sporstof.

De fleste lungebetændelser skyldes bakterier som pneumokokker - Streptococcus pneumoniae. Lungebetændelserne udløses ofte af virusinfektioner som forkølelse og influenza. Hvis immunforsvaret fungerer dårligt, kan mikroorganismer som pneumokokker fra næsen og svælget få mulighed for at brede sig til de nedre luftveje, hvor de ikke hører hjemme. Lungebetændelse kan også opstå ved smitte fra andre via indånding af mikroorganismer. Dårlig ernæring, rygning, et højt alkoholforbrug, diabetes, kroniske lungesygdomme som astma, KOL og cystisk fibrose samt andre kroniske sygdomme øger risikoen for at udvikle en lungebetændelse. Dødsfaldene rammer især personer over 70 år, og mange kræftpatienter dør faktisk af lungebetændelse.
Da zink også beskytter mod de udløsende virusinfektioner, er der flere grunde til at være velforsynet med zink hele livet.

Sammenhæng mellem zinkmangel og lungebetændelse

Det antages, at omkring to milliarder mennesker på verdensplan mangler zink. Men hvorfor zinkmangel øger risikoen for bakterielle infektioner som lungebetændelse er ikke helt forstået, før nu.
Professor Christopher McDevitt fra University of Melbourne, har ledet et tværfagligt team, som brugte avancerede billedteknikker. Herigennem blev det afsløret, hvordan immunforsvaret bruger zink som en antibakteriel beskyttelse mod bakterier som pneumokokker, der er den hyppigste årsag til lungebetændelse.
I forsøget brugte forskerne mus, som blev fodret med en kost, hvor indholdet af zink var forskelligt. Forskerne fandt, at de mus, som manglede zink, bukkede under for provokeret lungebetændelse tre gange hurtigere, fordi immunforsvaret ikke fungerede optimalt.
Forsøget afslørede mere præcist, at zink mobiliseres til infektionsstedet, hvor det stresser de sygdomsfremkaldende bakterier og hjælper specifikke hvide blodlegemer til at tilintetgøre dem. Resultatet af forsøget er direkte forbundet med den nye avancerede billedteknik, som afslører nye sider af zinks betydning for immunforsvaret.
Da lungebetændelse er en enorm sygdomsbyrde, der koster mere end en million dødsfald om året på verdensplan, og forskerne ser en sammenhæng med den udbredte zinkmangel, er det vigtigt at afhjælpe denne zinkmangel gennem kosten eller relevante tilskud. Forskerne påpeger også, at det er nødvendigt at være velforsynet med zink i forbindelse med pneumokokvaccinationer.
Det nye studie er publiceret i PLOS Pathogenes.

Zinkbehovet er især øget ved:

  • Optræk til infektion
  • Ensidig kost og misbrug af sukker og junkfood
  • Vegetarmad, da zink fra planteriget optages dårligt
  • Misbrug af tobak, alkohol og stimulanser
  • Aldringsprocesser grundet dårlig optagelse
  • P-piller og hormonelle forstyrrelser
  • Graviditet og amning

Zinkmangel går især ud over immunforsvarets T-celler

Zinks vigtige rolle i immunforsvaret er også påvist i tidligere studier. Således har zink betydning for de hvide blodlegemer kaldet makrofager, granulocytter og NK celler i det medfødte immunforsvar, der bekæmper de fleste infektioner, uden at vi mærker noget.
Ikke desto mindre går zinkmangel især ud over de såkaldte T-hjælperceller, som har til opgave at dirigere resten af immunforsvaret, så det angriber mikrober effektivt og trækker sig tilbage, når infektionen er bekæmpet. Da zink har så stor betydning for T-hjælpercellerne, kan mangler både medføre, at immunforsvaret bliver for svagt, så infektionerne bliver komplicerede og livstruende, eller at immunforsvaret overreagerer, så der opstår kroniske inflammationer.

Zinkkilder og officielle anbefalinger

Zink findes især i kød, skaldyr, mejeriprodukter, nødder, kerner og bønner, hvor animalske kilder optages bedst. Den gennemsnitlige danske kost bidrager kun med omkring halvdelen af de officielle anbefalinger, nu kaldet referenceindtag, RI, som er sat til 10 mg.

Zinkmangel er udbredt, og forebyggelse er vigtig

Zinkmangel deles groft op i let, moderat og svær. Svær zinkmangel er sjælden i vores del af verden, men moderat og let zinkmangel er meget udbredt, hvor let zinkmangel for eksempel kan opstå ret hurtigt, hvis man i en kortere periode ikke får nok zink gennem kost eller tilskud.
Derfor bør man i selve forebyggelsen af lungebetændelse og andre infektioner være velforsynet med zink hele tiden, så immunforsvaret er veludrustet og kan slagte bakterier og virus, inden de når at smitte og forvolde sygdom.

Vælg organiske zinktilskud, som kroppen kan optage og udnytte

Man bør først og fremmest få nok zink gennem kosten og sikre en god optagelse.
Når det gælder tilskud er mange af dem i uorganiske former som zinksulfat eller zinkoxid, som kroppen har svært ved at optage. Det kan altså svare sig at nærlæse varedeklarationen, hvor zinkgluconat og zinkacetate er organiske former, som kroppen har let ved at optage og udnytte.

Under akutte infektioner er der også brug for D-vitamin samt ekstra C-vitamin og selen, som er beskrevet nærmere i flere artikler på denne hjemmeside.

Referencer

Bart A. Eijkelkamp et al. Dietary zinc and the control of Streptococcus pneumonia infection. PLOS Pathogens, 2019

Zink for Colds, Rashes and the Immune system. WebMD. 2017

Ananda S Prasad. Zink in Human Health: Effect of Zink on Immune Cells. Molecular Medicine 2008

Lothar Rink. Zink and the immune system. Cambrige Core. Published on line 2000

  • Oprettet den .