Skip to main content

Mangel på vitamin D øker giktsmerter

-og andre betennelsestilstander

Mangel på vitamin D øker giktsmerterDet er ingen tilfeldighet at mange pasienter med leddgikt blir dårligere i vintermånedene, når solen er for lav til at vi kan danne oss D-vitamin fra den. Hos pasienter med leddgikt er det en direkte sammenheng mellom vitamin D mangel og nevropatisk smerte, smerte i nervebaner eller sentralnervesystemet, på grunn av nerveirritasjon. Det fremgår av en studie publisert i International Journal of Rheumatic Diseases.

Reumatiske sykdommer er meget utbredt. Ved leddgikt blir flere av kroppens ledd angrepet av en kronisk betennelsestilstand, fordi immunsystemet overreagerer. Med tiden kan det føre til skade på brusk, underliggende bein og omliggende leddkapsel, slik at knoklene blir deformerte. Derfor er det all grunn til å søke naturlige løsninger for forebygging og behandling av gikt og andre sykdommer, som er preget av kroniske betennelser.

Verdensomspennende mangel på vitamin D

20 til 60% av den britiske befolkningen mangler vitamin D. Mangelen er også vanlig i Norge, andre europeiske land, USA og Australia.

Mangel på vitamin D forverrer smerten

Forskerne rekrutterte 93 pasienter med leddgikt. Formålet med studien var å sammenligne pasientens nivå av vitamin D i blodet, med graden av nevropatiske smerter som ble målt etter en bestemt skala, LANSS (Leeds Assessment of Neuropatic Symptoms and Signs). Man fant ut at pasienter som hadde et nivå av vitamin D i blodet som var under 20 ng/ml, hadde nevropatiske smerter som var 5,8 ganger høyere, enn de pasienter som hadde nivåer av vitamin D i blodet på over 30 ng/ml.
Ifølge forskerne er det en klar sammenheng mellom mangel på vitamin D og graden av nevropatiske smerter hos pasienter med leddgikt. Ifølge forskerne kan tilskudd med vitamin D, derfor være en forholdsvis enkel, sikker og rimelig måte, for å forbedre behandlingen av mange pasienter med leddgikt, som mangler vitamin D.

Jo mer vitamin D, dess mindre betennelse

Forskere fra National Jewish Health i Denver, USA, har tidligere oppdaget hvordan vitamin D regulerer immunforsvaret. Det er naturligvis viktig at immunsystemet kan bekjempe infeksjoner og reparere celleskader. Dog må ikke immunforsvaret overreagere, da kroniske betennelser kan forårsake smerte og vevskader.
I den pågjeldende in vitro studien (utenfor kroppen), tilførte forskerne forskjellige mengder vitamin D fra oppløsninger som tilsvarer 0 til 50 ng/ml, i hvite blodlegemer. Etterpå ble de hvite blodlegemene utsatt for et molekyl, LPS, som vanligvis utløser en intens inflammatorisk respons.
De hvite blodlegemene som ikke hadde blitt tilført vitamin D eller en løsning tilsvarende 15 ng/ml, produserte høye nivåer av forskjellige cytokiner, som er de viktigste aktørene i inflammatoriske prosesser. De hvite blodlegemene som ble gitt en løsning tilsvarende 30 til 50 ng/ml vitamin D, viste en betydelig redusert respons. Jo mer vitamin D, dess mer redusert respons på LPS.
Forsøket viste at evnen som vitamin D har, til å hemme betennelsestilstander, er avhengig av mengden i blodet, og de beste resultatene fikk man med verdier over 50 ng/ml.

Måling av vitamin D i blodet

Nivåene av vitamin D, måles i blodet som 25-hydroksy vitamin D. I Norge er de offisielle grenseverdiene 50 ng/ml, men mange ledende forskere anser det som utilstrekkelig, og mener at man må opp i 75 til 100 ng/ml for optimal sykdomsforebygging.

Offisielle anbefalinger og det egentlige behovet for vitamin D

Det offisielle anbefalte inntaket er 10 µg for voksne. Mange forskere hevder nå at det reelle behovet er mye høyere enn det offisielle anbefalte, og de mener at anbefalingene bør variere fra 30 til 100 mikrogram daglig. Det går greit å produsere godt over 100 mikrogram på en god sommerdag med mye sol, hvis huden er lys. Men bruker du faktorkrem, eller om huden din er mørk eller gammel, er det vanskeligere å danne vitamin D. Det viser seg også at overvektige og diabetikere har et større behov.

Vitamin D, tilskudd og opptak

Ettersom et vanlig sunt kosthold kun bidrar med begrensede mengder vitamin D, er det behov for tilskudd gjennom hele vinteren og i andre situasjoner, der man ikke selv kan danne nok fra sollyset.
Vitamin D er et fettløseligt vitamin og derfor får vi den beste utnyttelsen i kosttilskudd som kapsler der vitamin D er bundet til olje. Det er trygt å ta sterke kosttilskudd med 30-80 mikrogram vitamin D.

Referanser:

Yesil H. et al. Association between serum vitamin D levels and neuropatic pain in rheumatoid arthritis patients. International Journal of Rheumatic Diseases,

Jessica Martin. Vitamin D Deficiency Associated With Neuropathic Pain in Rheumatoid Arthritis. Clinical Pain Advisor September 14, 2017
http://www.clinicalpainadvisor.com/neuropathic-pain/patients-with-rheumatoid-arthritis-and-neuropathic-pain-may-benefit-from-vitamin-d-supplementation/article/688564/

Aya Mousa et al. Effect of vitamin D supplementation on inflammation: protocol for a systematic review. BMJ Open 2016
http://bmjopen.bmj.com/content/6/4/e010804.full

https://nhi.no/sykdommer/muskelskjelett/giktsykdommer/leddgikt-oversikt/