Skip to main content

Vitamin C forebygger kreft ved å regulere stamcellefunksjoner

Vitamin C forebygger kreft ved å regulere stamcellefunksjonerIfølge tre nyere studier kan vitamin C hjelpe gener å drepe ukontrollerte stamceller som forårsaker leukemi. Vitamin C kan således ha en forebyggende effekt. Men ved en slik behandling er det ikke nok med noen appelsiner om dagen, eller vanlige kosttilskudd. Her bør vitamin C gis intravenøst ​​i mye større doser. Faktisk har det blitt gitt i såkalte Redoksbehandlinger i flere tiår. På denne måten virker vitamin C gjennom helt andre mekanismer, som dreper kreftceller.

Stamceller kan absorbere uvanlig store mengder vitamin C (askorbinsyre) som bidrar til å regulere funksjonene til stamcellene, og forhindre utvikling av leukemi. Det fremgår av en nyere studie fra Children's Medical Center Research Institute, UT Southwestern (CRI) i Texas.
Forskere har lenge kjent til at personer med lavt nivå av askorbinsyre har større risiko for å utvikle kreft, uten at de riktig har forstått hvorfor, men nå har forskerne kommet et skritt videre.
Grunnen til at man har ikke forstått så mye rundt stamcellenes stoffskifte er fordi det kreves mange celler for å lage en analyse, og det finnes ikke så mange stamceller i de enkelte vev. Men nå har en ny teknikk i forbindelse med studien gitt forskere muligheten til å måle metabolske (stoffskifte) prosesser, i sjeldne celletyper som stamceller.
Forskerne oppdaget at hver eneste blodcelle i beinmargen har forskjellige metabolske prosesser der de absorberer forskjellige næringsstoffer på sin egen måte. En av mekanismene er at de absorberer uvanlige høye mengder med askorbinsyre.

Fakta om stamceller og leukemi

  • Stamceller kan gjennomgå et ubegrenset antall celledelinger og modnes til flere celletyper
  • I beinmargen finnes de stamcellene som de hvite og røde blodcellene dannes fra
  • Leukemi er et vanlig begrep for ulike krefttyper som er avledet fra de hvite blodcellene. Det kan skyldes feil i både modning og celledeling

Mangel på askorbinsyre kan få stamcellene til å gå berserk

For å undersøke fremgangsmåten i detalj og finne ut hvorvidt askorbinsyre er viktig for stamcellenes funksjoner, brukte forskere mus som manglet gulonolactone oksidase (Gulo). Det er et enzym som de fleste pattedyr, men ikke mennesker, bruker til å danne sin egen askorbinsyre. Musene kunne således ikke danne askorbinsyre og måtte ha vitaminet fra kosten, akkurat som mennesker.
På denne måten kunne forskerne sammenligne mus og mennesker med hensyn til askorbinsyre. Forskerne forventet at mus som manglet askorbinsyre ville ha redusert funksjon i stamcellene, men det motsatte skjedde, stamcellene gikk nesten berserk og det førte til flere tilfeller av leukemi.

Fakta om vitamin C

  • De fleste dyr danner selv vitamin C etter behov, men mennesker har mistet den evnen under evolusjonen.
  • Gode kilder til vitamin C er frukt og grønnsaker.
  • Manglende og dårlig utnyttelse av vitamin C kan skyldes sukker, alkohol, røyking, infeksjoner, stress, for lite magesyre, medisiner og sovetabletter

Askorbinsyre regulerer stamcellenes gener

Ifølge lederen av studien, dr. med. Machalis Agathocleous, bruker stamcellene askorbinsyre for å kontrollere forskjellige typer mekanismer i cellenes DNA. Dette er cellenes epigenome, som er et sett av mekanismer inne i cellen som regulerer hvilke av genene som skal slås av og på.
Om stamcellene ikke får nok askorbinsyre, kan det forstyrre epigenomet på en slik måte at det øker stamcellefunksjonene, og derved øker risikoen for leukemi.

Askorbinsyre påvirker et viktig gen

Forskerne fra CRI i Texas fant ut at mangelen på askorbinsyre hemmer et humant gen som heter Tet2, som er viktig for den normale utviklingen av stamceller. Mangel på askorbinsyre kan således føre til mutasjoner som inaktiverer dette genet, og fører til de første stadier av leukemi.
Det har tidligere vært et mysterium hvorfor noen pasienter med forløpere av blodkreft utvikler leukemi, og andre ikke. Ifølge studien kan mangelen på askorbinsyre være en avgjørende faktor. Ifølge forskerne bør disse pasientene i alle tilfeller sikre seg at de tar 100 prosent av de anbefalte mengdene.
I fremtiden vil forskerne undersøke hvilken rolle askorbinsyre har for stamcellefunksjoner og degenerering av celler og vev.

Andre studier bekrefter at askorbinsyre kan få blodkreftceller til å dø

En nyere studie utført av forskere fra Pearlmutter Cancer Center i USA, har også vist hvordan askorbinsyre kan få stamceller i benmargen til å utvikle seg og dø på vanlig måte, i stedet for å dele seg eksplosivt og forårsake blodkreft.
Forskerne fant også mutasjoner i Tet2 genet hos 10 prosent av pasientene med akutt myelogen leukemi (AML), hos 30 prosent av pasientene med leukemi kalt myelodysplastisk syndrom, og hos nesten 50 prosent av pasientene med kronisk, myelomonocytisk leukemi.
Disse krefttypene forårsaker anemi og øker risikoen for infeksjoner og blødninger, mens de unormale stamceller splittes i beinmargen før de trenger inn i blodet.
Forskerne så også nærmere på forholdet mellom Tet2-genet og cytosin, en av de fire nukleinsyrer som utgjør genenes DNA-koder.

Askorbinsyre er viktig for Tet2-genet, slik at stamcellene kan fungere normalt.

Mutasjoner i Tet2-genet er involvert i rundt 42.000 tilfeller av kreft hvert år, alene i USA

Vitamin C injeksjoner motvirker leukemi og forbedrer kjemoterapi

Luisa Cimino og Benjamin Neel fra New York University School of Medicine har også observert hvordan mus som har mutasjoner i Tet2 genet, har en økt risiko for ukontrollert stamcelledeling som igjen fører til kreft.
Forskerne gikk et skritt videre, og hver dag i 24 uker ga de mus med lav Tet2 aktivitet, injeksjoner med høye doser askorbinsyre. Forskerne fant at disse injeksjonene hemmet utviklingen av leukemi. Mot slutten av prøveperioden hadde kontrollgruppen av ikke-injiserte mus tre ganger så mange hvite blodceller, noe som kan være en forløper for leukemi.
Da forskerne utsatte kreftceller fra mennesker for kjemoterapi, oppdaget de at resultatene ble bedre om kjemoterapien ble kombinert med askorbinsyre.

Appelsiner er ikke nok

Luisa Cimino og Benjamin Neel håper at store doser askorbinsyre etterhvert kan integreres i dagens kreftbehandlinger. Pasienter som har akutt myeloide leukemi er ofte oppe i årene og kan dø av kjemoterapi eller underernæring, fordi de blir kvalme og mister appetitten. På denne måten kan askorbinsyre i kombinasjon med kjemoterapi forbedre overlevelsesevnen.
Imidlertid er det ifølge Benjamin Neel ikke mulig å få terapeutiske doser ved å spise appelsiner. Musene ble gitt 100 mg askorbinsyre i hver injeksjon, noe som trolig er det samme som innholdet i to appelsiner. Men et menneske veier opptil 3000 ganger så mye som en mus, og siden kroppen bare kan absorbere omtrent 500 milligram, må man injisere vitaminet slik at det kommer direkte inn i blodet og videre inn i cellene.

Redoxbehandling (sammensetning av reduksjon og oksidering) med askorbinsyre dreper kreftceller ved hjelp av andre mekanismer

I en tidligere studie, publisert i Redox Biology, avslører Buettner og hans forskerteam hvordan injeksjoner med askorbinsyre, dreper kreftceller gjennom andre mekanismer. I en enkelt behandling kalt Redox, injiseres i pasienten med omtrent 100 gram askorbinsyre over et par timer. Denne store mengden askorbinsyre genererer hydrogenperoksid, som fungerer som de frie radikalene som kan ødelegge celler og DNA. Hydrogenperoksid er også et biprodukt av cellenes egen energiomsetning. I motsetning til normale friske celler, har kreftceller vanskeligere å bryte ned det skadelige hydrogenperoksidet fordi de har lave nivåer av enzymkatalase. Kreftcellene er langt mer sårbare og utsatte for å bli skadet og drept av de høye mengdene med hydrogenperoksid, som genereres når askorbinsyre settes intravenøst. Dermed virker askorbinsyre som en mer naturlig kjemoterapi uten bivirkninger, da det utnytter forskjellen mellom kreftceller og normale celler.

Katalaseaktivitet som retningslinje for kreftbehandling

Ifølge Buettner ser det ut til at kreftceller med lave nivåer av enzymet katalase er mer utsatt for høye doser askorbinsyre, og at kreftceller med mer katalaseaktivitet er mindre sårbare. Dermed kan man ved å måle katalasenivåene i pasientens svulster, vurdere om høye doser askorbinsyre vil ha en positiv effekt. Redoksbehandling har blitt brukt i flere tiår forskjellige steder rundt om i verden - også av enkelte danske leger.
Redoksbehandling med høye doser askorbinsyre gitt intravenøst, ​​har blitt brukt i over 30 år med positive resultater. Men i Danmark utføres Redoksbehandling bare av spesialpraktiserende leger, og behandlingen inkluderer tilskudd med andre antioksidanter samt kostholdsendringer.
Kanskje kan alle de nye forskningsresultatene bidra til at folkehelseinstituttet etter hvert vil få øynene opp for mulighetene til å anvende askorbinsyre som tilleggsbehandling ved kreftsykdommer.

Forebygging og et lite regnestykke

Det er viktig å sørge for å få i seg nok vitamin C til daglig, da det har mange funksjoner i kroppen. Gode ​​kilder er frukt og grønnsaker. Daglig anbefalt inntak er satt til 75 mg, med en øvre grense på 1000 mg, men dette tallet er bare veiledende da noen mennesker kan ha et større behov.
For eksempel bør du spise ca. 12 appelsiner eller 53 epler for å få samme mengde vitamin C som er i en tablett på 750 mg.

Velg syrenøytrale tilskudd, også til hjemmeapoteket

Salter av askorbinsyre kalles askorbater. De brukes også i syrenøytrale tilskudd som inneholder natrium askorbat eller kalsium askorbat. De syrenøytrale kosttilskuddene er mildere for slimhinner og mage-tarmkanalen.

Kilder:

Scientists discover vitamin C regulates stem cell function, curbs leukemia development
https://medicalxpress.com/news/2017-08-scientists-vitamin-stem-cell-function.html

Vitamin C may encourage blood cancer stem cells to die
https://medicalxpress.com/news/2017-08-vitamin-blood-cancer-stem-cells.html

Vitamin C may encourage blood cancer stem cells to die – ScienceDaily
https://www.sciencedaily.com/releases/2017/08/170817141722.htm

Vitamin C Blocks Leukemia Progression in Mice | The Scientist Magazine®
http://www.the-scientist.com/?articles.view/articleNo/50111/title/Vitamin-C-Blocks-Leukemia-Progression-in-Mice/

Vitamin C helps genes to kill off cells that would cause cancer | New Scientist
https://www.newscientist.com/article/2144410-vitamin-c-helps-genes-to-kill-off-cells-that-would-cause-cancer/

https://da.wikipedia.org/wiki/Stamcelle

https://en.wikipedia.org/wiki/Tet_methylcytosine_dioxygenase_2

Claire M Doskey et al. Why high-dose vitamin C kills cancer cells. ScienceDaily. 2017
https://www.sciencedaily.com/releases/2017/01/170109134014.htm

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27833040

http://www.vitamindoktor.com/cm447/

https://en.wikipedia.org/wiki/Catalase